010 - 34 000 55 - Vragen over de vergelijking?

Begrafenisverzekering nodig?

In 3 minuten zorgeloos geregeld

Vergelijk eenvoudig een begrafenisverzekering op basis van prijs, kwaliteit en dekking.

Vergelijk begrafenisverzekeringen

1

Verzekerd bedrag
€ 8.000,-

Kinderen gratis
tot 21 jaar

Premielooptijd
tot 85 jaar

€ 7,99

Bekijken

2

Verzekerd bedrag
€ 8.000,-

Kinderen gratis
Nee

Premielooptijd
levenslang

€ 8,10

Bekijken

3

Verzekerd bedrag
€ 8.000,-

Kinderen gratis
tot 18 jaar

Premielooptijd
tot 85 jaar

€ 9,14

Bekijken

Bovenstaande premies zijn berekend met de geboortedatum: 01-01-1988 (30 jaar).

Gecontroleerd op: 15 november 2018

Begrafenisverzekering vergelijken

Het is raadzaam om verschillende begrafenisverzekeringen met elkaar te vergelijken, want tussen de polissen onderling kan er veel verschil zitten, bijvoorbeeld op het gebied van:

  1. Soort dekking: de ene uitvaartverzekeraar biedt een dekking voor begrafeniskosten in de vorm van natura. Bepaalde diensten en producten worden dan vergoed waarbij de nabestaanden geen rekening krijgen te zien. Andere verzekeraars daarentegen, keren een vast bedrag (kapitaal) uit na overlijden van de verzekerde. Dit kan vervolgens naar eigen wens worden gebruikt, maar niet per definitie om de begrafenis te bekostigen.
  2. Hoogte uitkering: dit is het bedrag of de waarde waarvoor u gedekt bent voor uw begrafenis. Bij sommige kapitaalverzekeringen kunt u ervoor kiezen om de uitkering te indexeren. De hoogte uitkering groeit dan mee met de inflatie. U betaalt echter ook meer premie.
  3. Premie: dit is het bedrag dat u in ruil voor dekking van de begrafenisverzekeraar betaalt.
  4. Looptijd: de looptijd zegt iets over de periode waarin u premie betaalt. Bij het vergelijken van begrafenisverzekeringen is het handig om naar de looptijd van de polis te kijken, want uiteindelijk bepaalt de looptijd voor een groot deel hoeveel premie u in totaal voor de verzekering zult betalen.
  5. Voorwaarden: uitvaartverzekeraars kunnen bepaalde voorwaarden hanteren waardoor er beperkingen kunnen optreden in de dekking van begrafeniskosten bij uw overlijden. Deze beperkingen kunnen bijvoorbeeld optreden als euthanasie wordt toegepast of als u een chronische ziekte onder de leden heeft. Het is verstandig om u te verdiepen in de voorwaarden.

Belangrijk

De leeftijd waarop u een begrafenisverzekering, afsluit heeft in grote mate invloed op de premie die u maandelijks betaalt. Hoe jonger u bent, hoe lager de premie. Met ieder jaar dat u ouder wordt (en wacht met het afsluiten van een verzekering) stijgt de premie exponentieel. Dit komt omdat de kans op overlijden ook ieder jaar toeneemt, en daarmee het risico voor de begrafenisverzekeraar.

Premie per leeftijd

Hieronder staat een overzicht van de gemiddelde premie van een begrafenisverzekering, afhankelijk van de leeftijd.

Premie begrafenisverzekering

Soorten

Bij het vergelijken van een verzekering voor een begrafenis is het goed om te weten dat er verschillende typen polissen zijn:

  • Natura begrafenisverzekering
  • Kapitaal begrafenisverzekering
  • Natura sommen begrafenisverzekering
  • Combinatie begrafenisverzekering

Iedere polis kent zijn eigen kenmerken, voordelen en nadelen. Zo is een naturaverzekering waardevast en zijn alle kosten die van te voren zijn vastgelegd, gedekt door de verzekering. Bij een kapitaalverzekering ligt dat anders, want bij deze polis krijgen de nabestaanden een vast bedrag uitgekeerd door de uitvaartverzekeraar. Dat bedrag mag vervolgens naar eigen wens gebruikt worden om de begrafenis te betalen, of voor andere doeleinden.

Waardevaste

Een kapitaalverzekering is niet waardevast, omdat de som die wordt uitgekeerd minder waard wordt vanwege inflatie en andere factoren. Er wordt daarom nogal eens gekozen voor een indexatie of winstdeling van begrafenisverzekering. Daarmee is er meer zekerheid dat de waarde van de uitkering bij overlijden nog steeds toereikend is voor het bekostigen van de begrafenis.

Bij indexatie wordt ieder jaar bekeken of de uitkering van de verzekering nog in verhouding staat met de kosten van een begrafenis. Is dat niet zo? Dan wordt de uitkering én de premie naar boven aangepast. U betaalt dus iets meer, maar de uitkering gaat ook omhoog.

Bij winstdeling krijgt u als verzekeringsnemer een deel van de winst die de verzekeringsmaatschappij maakt door middel van beleggingen, zoals obligaties en aandelen. Als de opbrengsten positief zijn, stijgt ook de waarde van de uitkering. Zijn de opbrengsten negatief? Dan hoeft de verzekeringsnemer niet te delen in dit verlies. De waarde van het kapitaal kan niet onder het afgesproken bedrag komen. Alle risico’s liggen dus bij de begrafenisverzekeraar.

Koopsom

Bij een koopsomverzekering betaalt de verzekerde eenmalig een premiebedrag en is hij direct verzekerd voor zijn/haar uitvaart. Degene die de polis afsluit, kan vooraf aangeven welk bedrag de uitvaartverzekeraar mag uitkeren bij overlijden. Dit is dan ook een belangrijk voordeel van een koopsom verzekering. Bovendien is de uitvaart in één keer geregeld.

Een koopsom begrafenisverzekering is met name interessant als u al wat ouder bent (65+) en wat meer te besteden heeft. De maandelijkse premie ligt op deze leeftijd dermate hoog dat het voordeliger is om u in één keer te verzekeren.

Afsluiten

Het afsluiten van een begrafenisverzekering zorgt ervoor dat uw nabestaanden worden ontzien voor het betalen van de begrafenis en alle samenhangende kosten. Zij hoeven zich tijdens de emotionele tijd niet te mengen in de financiële afwikkeling van uw begrafenis. In ruil voor dekking van begrafeniskosten betaalt u iedere maand premie aan de uitvaartverzekeraar. Daarmee betaalt u dus gespreid voor uw eigen begrafenis.

Bij het aangaan van de begrafenis overlegt u samen met de begrafenisverzekeraar welke producten en diensten u graag wilt verzekeren of voor welk bedrag u zich wilt indekken.