Begrafenisverzekering
voordelig afsluiten?

 • Stel uw eigen begrafenisverzekering samen
 • Behoed uw nabestaanden voor financiële zorgen
 • Altijd nog aan te passen naar uw wensen

Bekijk hier de Top 3 of Vergelijk alle verzekeringen

Wat kost een begrafenisverzekering?

Als u de hele begrafenis wilt verzekeren, is het slim om een inschatting te maken van de gewenste diensten voor en tijdens de begrafenis, zoals opbaring, de kist, bloemen en de afscheidsplechtigheid.

De kosten (per maand) van een begrafenisverzekering zijn sterk afhankelijk van:

 • De leeftijd van de verzekerde
 • Het type uitvaartvaartverzekering
 • De hoogte van het verzekerde bedrag

Bij een leeftijd van 30 jaar en een verzekerd bedrag van 9.000 euro kost de begrafenisverzekering nog geen tientje per maand.

Verder is het verstandig om te kijken wat de grafkosten zijn in uw regio. Hieronder vallen de kosten die horen bij de huur en het onderhoud van het graf. De grafkosten kunnen sterk verschillen per begraafplaats.

Begrafenisverzekering
top 3

(december 2021)

Vergelijken

De premies zijn berekend met de geboortedatum:

3 dec 1990 (31 jaar) wijzig

DELA, Monuta en Ardanta vergelijken voor uw leeftijd?

Check uw premie
1 Meest gekozen
Verzekerd bedrag
€ 9.000


 • Complete uitvaart tegen lage premie
 • Altijd aan te passen aan uw wensen
 • Natura en geldverzekering
€ 9,74 per maand
2
Verzekerd bedrag
€ 9.000


 • Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd
 • Flexibel, altijd nog aan te passen
 • Natura en geldverzekering
€ 12,30 per maand
3
Verzekerd bedrag
€ 9.000


 • Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd
 • Geldverzekering
€ 13,16 per maand

Begrafenisverzekering afsluiten

Voordat u een verzekering voor uw begrafenis afsluit, is het slim om eerst verschillende begrafenisverzekeringen met elkaar te vergelijken op prijs, inhoud en voorwaarden. Tussen verzekeringen en verzekeraars kan onderling namelijk veel verschil zitten.

Wist u dit?

Begrafenisverzekering

Waarom een begrafenisverzekering afsluiten?

Met het afsluiten van een begrafenisverzekering zorgt u ervoor dat:

 • Uw nabestaanden de begrafenis en samenhangende kosten niet hoeven te betalen.
 • Uw nabestaanden zich in een emotionele tijd niet hoeven bezig te houden met de financiële afwikkeling van uw uitvaart

Bij het aangaan van de begrafenispolis overlegt u samen met de verzekeraar welke producten en diensten u graag wilt verzekeren of voor welk bedrag u zich wilt indekken.

Waar let u op?

Bij het afsluiten van begrafenisverzekering zijn er vijf aandachtspunten, namelijk: het soort dekking, de hoogte van de uitkering, de premie, de looptijd en de voorwaarden.

Hieronder komen ze stap-voor-stap aan bod.

1. Soort dekking

De ene uitvaartverzekeraar biedt een dekking voor begrafeniskosten in de vorm van natura. Bepaalde diensten en producten worden dan vergoed waarbij de nabestaanden geen rekening krijgen te zien.

Andere verzekeraars daarentegen, keren een vast bedrag (kapitaal) uit na overlijden van de verzekerde. Dit kan vervolgens naar eigen wens worden gebruikt, maar niet per definitie om de begrafenis te bekostigen.

2. Hoogte uitkering

Dit is het bedrag of de waarde waarvoor u gedekt bent voor uw begrafenis. Bij sommige kapitaalverzekeringen kunt u ervoor kiezen om de uitkering te indexeren. De hoogte uitkering groeit dan mee met de inflatie. U betaalt echter ook meer premie.

3. Premie

In ruil voor dekking van begrafeniskosten betaalt u iedere maand premie aan de uitvaartverzekeraar. Daarmee betaalt u dus gespreid voor uw eigen begrafenis.

Overzicht van actuele premies (07-04-2021):

VerzekeraarDekking begrafenisverzekeringPremie p/m
DELA€ 9.000,-€ 9,74
Monuta€ 9.000,-€ 12,23
Ardanta€ 9.000,-€ 14,07

Bovenstaande premies gelden bij de leeftijd van 31 jaar.

4. Looptijd

De looptijd zegt iets over de periode waarin u premie betaalt. Bij het vergelijken, is het handig om naar de looptijd van de polis te kijken, want uiteindelijk bepaalt de looptijd voor een groot deel hoeveel premie u in totaal voor de verzekering zult betalen.

5. Voorwaarden

Uitvaartverzekeraars kunnen bepaalde voorwaarden hanteren waardoor er beperkingen kunnen optreden in de dekking van begrafeniskosten bij uw overlijden. Deze beperkingen kunnen bijvoorbeeld optreden als euthanasie wordt toegepast of als u een chronische ziekte onder de leden heeft. Het is verstandig om u te verdiepen in de voorwaarden.

Belangrijk:

De leeftijd waarop u een begrafenispolis aanvraagt, heeft in grote mate invloed op de premie die u maandelijks betaalt. Hoe jonger u bent, hoe lager de premie.

Met ieder jaar dat u ouder wordt (en wacht met het afsluiten van een verzekering) stijgt de premie exponentieel. Dit komt omdat de kans op overlijden ook ieder jaar toeneemt, en daarmee het risico voor de begrafenisverzekeraar.

Hoe kan ik mijn premie berekenen?

Via Uitvaartverzekering.nl kunt u de premie van een begrafenisverzekering berekenen.

Hieronder staat een overzicht van de gemiddelde premie van een begrafenisverzekering, afhankelijk van leeftijd.

De premie geldt bij een verzekerd bedrag van circa 8.000 euro.

Welke soorten begrafenisverzekeringen zijn er?

Bij het vergelijken van een verzekering voor een begrafenis is het goed om te weten dat er verschillende typen polissen zijn:

 • Natura begrafenisverzekering
 • Kapitaal begrafenisverzekering
 • Natura sommen begrafenispolis
 • Combinatie begrafenisverzekering

Iedere polis kent zijn eigen kenmerken, voordelen en nadelen. Zo is een naturaverzekering waardevast en zijn alle kosten die van te voren zijn vastgelegd, gedekt door de verzekering.

Bij een kapitaalverzekering ligt dat anders, want bij deze polis krijgen de nabestaanden een vast bedrag uitgekeerd door de uitvaartverzekeraar. Dat bedrag mag vervolgens naar eigen wens gebruikt worden om de begrafenis te betalen, of voor andere doeleinden.

Hoe kies ik een waardevaste polis?

Een kapitaalverzekering is niet standaard waardevast, omdat de som die wordt uitgekeerd minder waard wordt vanwege inflatie en andere factoren. Er wordt daarom nogal eens gekozen voor een indexatie of winstdeling van begrafenisverzekering. Daarmee is er meer zekerheid dat de waarde van de uitkering bij overlijden nog steeds toereikend is voor het bekostigen van de begrafenis.

Indexatie

Bij indexatie wordt ieder jaar bekeken of de uitkering van de verzekering nog in verhouding staat met de kosten van een begrafenis. Is dat niet zo? Dan wordt de uitkering én de premie naar boven aangepast. U betaalt dus iets meer, maar de uitkering gaat ook omhoog.

Winstdeling

Bij winstdeling krijgt u als verzekeringsnemer een deel van de winst die de verzekeringsmaatschappij maakt door middel van beleggingen, zoals obligaties en aandelen. Als de opbrengsten positief zijn, stijgt ook de waarde van de uitkering. Zijn de opbrengsten negatief? Dan hoeft de verzekeringsnemer niet te delen in dit verlies. De waarde van het kapitaal kan niet onder het afgesproken bedrag komen. Alle risico’s liggen dus bij de begrafenisverzekeraar.

Wat is een koopsom begrafenisverzekering?

Bij een koopsomverzekering betaalt de verzekerde eenmalig een premiebedrag en is hij direct verzekerd voor zijn/haar uitvaart. Degene die de polis afsluit, kan vooraf aangeven welk bedrag de uitvaartverzekeraar mag uitkeren bij overlijden. Dit is dan ook een belangrijk voordeel van een koopsom verzekering. Bovendien is de uitvaart in één keer geregeld.

Een koopsom begrafenisverzekering is met name interessant als u al wat ouder bent (65+) en wat meer te besteden heeft. De maandelijkse premie ligt op deze leeftijd dermate hoog dat het voordeliger is om u in één keer te verzekeren.

Op zoek naar een uitvaartverzekering?

Vergelijk uitvaartverzekeringen