Begrafenisverzekering voordelig afsluiten

Verzeker de kosten van uw begrafenis en laat uw nabestaanden met een gerust gevoel achter. Via ons vindt u de beste passende begrafenisverzekering.

 • Regel een mooie en waardige begrafenis
 • Geen zorgen voor uw nabestaanden
 • In 5 minuten online geregeld

Wat is een begrafenisverzekering?

Met een begrafenisverzekering verzekert u de kosten van uw begrafenis. Hieronder vallen bijvoorbeeld de grafkosten, de uitvaartkist, bloemen, de rouwstoet en de plechtigheid bij de begraafplaats.

Het idee van deze verzekering is dat uw nabestaanden na uw overlijden niet achterblijven met onverwachte kosten. Zij hebben dan recht op een geldbedrag of een vergoeding van diensten en producten die horen bij de begrafenis. Meestal helpt de verzekeraar ook bij het regelen van de begrafenis.

Bekijk de kennisbank

Wat kost een begrafenisverzekering?

Als u de hele begrafenis wilt verzekeren, is het slim om een inschatting te maken van de gewenste diensten voor en tijdens de begrafenis, zoals opbaring, de kist, bloemen en de afscheidsplechtigheid.

De kosten van een begrafenisverzekering zijn sterk afhankelijk van:

 • De leeftijd van de verzekerde
 • Het type uitvaartvaartverzekering
 • De hoogte van het verzekerde bedrag

Wat zijn de kosten van uw uitvaart

Verder is het slim om te kijken wat de kosten zijn van de begraafplaatsen in uw regio, zoals de huur en het onderhoud van het graf. Grafkosten kunnen sterk verschillen per begraafplaats. Laat een begrafenisondernemer u hier eventueel over informeren.

Bij een leeftijd van 30 jaar en een verzekerd bedrag van 9.000 euro kost de begrafenisverzekering nog geen tientje per maand.

Uitvaartkosten berekenen met onze uitvaartkostenmeter

Uitvaartkosten berekenen

Begrafenisverzekering afsluiten?

Voordat u een verzekering voor uw begrafenis afsluit, is het slim om eerst verschillende begrafenisverzekeringen met elkaar te vergelijken op prijs, inhoud en voorwaarden.

Tussen verzekeringen en verzekeraars kan onderling namelijk veel verschil zitten.

Wist u dit?

33% van de Nederlanders kiest voor een begrafenis
De grafkosten verschillen sterk per regio
Een begrafenis is duurder dan een crematie
Vergelijk uitvaartverzekeringen

Vergelijken

De premies zijn berekend met de geboortedatum:

6 mei 1996 (28 jaar) wijzig


Monuta, DELA en a.s.r. vergelijken voor uw leeftijd?

Check uw premie
1

Verzekerd bedrag
€ 9.500


 • Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd
 • Complete uitvaart naar uw wensen
 • Altijd één vast aanspreekpunt
€ 7,36 per maand
2

Verzekerd bedrag
€ 9.500


 • Nabestaandenzorg
 • Altijd aan te passen aan uw wensen
 • Tot 25 jaar een lagere premie voor je kinderen
€ 8,63 per maand
3

Verzekerd bedrag
€ 9.500


 • Geldverzekering
 • Volledige keuzevrijheid
 • Kinderen tot 21 jaar gratis meeverzekerd
€ 10,82 per maand

Waar let u op bij het kiezen van een begrafenisverzekering?

Bij het afsluiten van begrafenisverzekering zijn er vijf belangrijke punten van aandacht. Hieronder komen ze één voor één aan bod.

 1. Soort dekking

  De ene uitvaartverzekeraar biedt een dekking voor begrafeniskosten in de vorm van natura. Bepaalde diensten en producten worden dan vergoed waarbij de nabestaanden geen rekening krijgen te zien.

  Andere verzekeraars daarentegen, keren een vast bedrag (kapitaal) uit na overlijden van de verzekerde. Dit kan vervolgens naar eigen wens worden gebruikt, maar niet per definitie om de begrafenis te bekostigen.

 1. Hoogte uitkering

  Dit is het bedrag of de waarde waarvoor u gedekt bent voor uw begrafenis. Bij sommige kapitaalverzekeringen kunt u ervoor kiezen om de uitkering te indexeren. De hoogte uitkering groeit dan mee met de inflatie. U betaalt echter ook meer premie.

 1. Premie

  In ruil voor dekking van begrafeniskosten betaalt u iedere maand premie aan de uitvaartverzekeraar. Daarmee betaalt u dus gespreid voor uw eigen begrafenis.

 1. Looptijd

  De looptijd zegt iets over de periode waarin u premie betaalt. Bij het vergelijken, is het handig om naar de looptijd van de polis te kijken, want uiteindelijk bepaalt de looptijd voor een groot deel hoeveel premie u in totaal voor de verzekering zult betalen.

 1. Voorwaarden

  Uitvaartverzekeraars kunnen bepaalde voorwaarden hanteren waardoor er beperkingen kunnen optreden in de dekking van begrafeniskosten bij uw overlijden. Deze beperkingen kunnen bijvoorbeeld optreden als euthanasie wordt toegepast of als u een chronische ziekte onder de leden heeft. Het is verstandig om u te verdiepen in de voorwaarden.

Belangrijk: De leeftijd waarop u een begrafenispolis aanvraagt, heeft in grote mate invloed op de premie die u maandelijks betaalt. Hoe jonger u bent, hoe lager de premie.

Met ieder jaar dat u ouder wordt (en wacht met het afsluiten van een verzekering) stijgt de premie exponentieel. Dit komt omdat de kans op overlijden ook ieder jaar toeneemt, en daarmee het risico voor de begrafenisverzekeraar.

Hoe kan ik mijn premie berekenen?

Via Uitvaartverzekering.nl kunt u de premie van een begrafenisverzekering berekenen. Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde premie van een begrafenisverzekering, afhankelijk van leeftijd.

Bereken premie

Beter kiezen op de polismarkt

Iedere polis kent zijn eigen kenmerken, voordelen en nadelen. Zo is een naturaverzekering waardevast en zijn alle kosten die van te voren zijn vastgelegd, gedekt door de verzekering.

Bij een kapitaalverzekering ligt dat anders, want bij deze polis krijgen de nabestaanden een vast bedrag uitgekeerd door de uitvaartverzekeraar. Dat bedrag mag vervolgens naar eigen wens gebruikt worden om de begrafenis te betalen, of voor andere doeleinden.

Hoe kies ik een waardevaste polis?

Een kapitaalverzekering is niet standaard waardevast, omdat de som die wordt uitgekeerd minder waard wordt vanwege inflatie en andere factoren. Er wordt daarom nogal eens gekozen voor een indexatie of winstdeling van begrafenisverzekering. Daarmee is er meer zekerheid dat de waarde van de uitkering bij overlijden nog steeds toereikend is voor het bekostigen van de begrafenis.

1. Indexatie

Bij indexatie wordt ieder jaar bekeken of de uitkering van de verzekering nog in verhouding staat met de kosten van een begrafenis. Is dat niet zo? Dan wordt de uitkering én de premie naar boven aangepast. U betaalt dus iets meer, maar de uitkering gaat ook omhoog.

2. Winstdeling

Bij winstdeling krijgt u als verzekeringsnemer een deel van de winst die de verzekeringsmaatschappij maakt door middel van beleggingen, zoals obligaties en aandelen. Als de opbrengsten positief zijn, stijgt ook de waarde van de uitkering. Zijn de opbrengsten negatief? Dan hoeft de verzekeringsnemer niet te delen in dit verlies. De waarde van het kapitaal kan niet onder het afgesproken bedrag komen. Alle risico’s liggen dus bij de begrafenisverzekeraar.

Wat is een koopsom begrafenisverzekering?

Bij een koopsomverzekering betaalt de verzekerde eenmalig een premiebedrag en is hij direct verzekerd voor zijn/haar uitvaart. Degene die de polis afsluit, kan vooraf aangeven welk bedrag de uitvaartverzekeraar mag uitkeren bij overlijden. Dit is dan ook een belangrijk voordeel van een koopsom verzekering. Bovendien is de uitvaart in één keer geregeld.

Een koopsom begrafenisverzekering is met name interessant als u al wat ouder bent (65+) en wat meer te besteden heeft. De maandelijkse premie ligt op deze leeftijd dermate hoog dat het voordeliger is om u in één keer te verzekeren.

Uitvaartkosten berekenen