Zoeken?
Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering wordt er door de uitvaartverzekeraar geen controle uitgevoerd in het BKR-register (Bureau Krediet Registratie). Een positieve of negatieve BKR-registratie (BKR-codering) kan dan ook niet leiden tot een weigering van een aanvraag van een uitvaartpolis. Noch kan een negatieve BKR-registratie resulteren in een hogere premie voor de verzekeringspolis. Tot slot kan het afsluiten van een ...

Uitvaartverzekeraar- en verzorger DELA heeft in haar 80 jarig bestaan goede resultaten geboekt op de markt van uitvaart- en levensverzekeringen. De inkomsten uit premiebetalende verzekerden steeg in 2017 met bijna 9 procent naar een totaal van 435 miljoen euro. De groei was vergelijkbaar met het kalenderjaar 2016. Verder steeg de nettowinst van 137 miljoen naar 235 miljoen euro: een toename van ...

Een elektronicareparateur in Japan organiseert uitvaarten voor robothonden, inclusief een traditionele boeddhistische ceremonie in een oude tempel. Net als bij echte begrafenissen gaan de diensten gepaard met muziek, zang en een eventuele toespraak om de laatste eer te bewijzen. AIBO In 1999 begon Sony met het produceren van zogenaamde Artificial Intelligence Bots (AIBO’s). Hier werden er maar liefst 150.00 van verkocht binnen ...

ASR neemt een deel van de klantportefeuille van PC Uitvaart over. Het gaat om 15.000 uitvaartverzekeringen. Gezamenlijk zijn de polissen goed voor een jaaromzet van 2 miljoen euro. PC Uitvaart ontvangt hiervoor van ASR een koopsom Hoe hoog deze is, wordt niet bekend gemaakt. PC Uitvaart werd in 1931 opgericht en opereert in Noordwest-Nederland. Het is een relatief kleine verzekeringsmaatschappij ...

De distributiekosten die uitvaartverzekeraars in rekening brengen bij het afsluiten van een verzekering kunnen vele tientallen euro’s van elkaar verschillen. Dat blijkt uit een rondgang van Uitvaartverzekering.nl onder de verzekeringsmaatschappijen. Twaalf verzekeraars Er zijn in Nederland twaalf uitvaartverzekeraars waarbij men op dit moment nog een uitvaartpolis kan afsluiten. Het gemiddelde aan distributiekosten dat de verzekerde moet betalen bij deze verzekeraars, ligt op 38,30 ...

Uitvaartverzekeraar Monuta heeft in 2017 goede resultaten neergezet. De omzet steeg in 2017 met 41 miljoen euro naar 330 miljoen in totaal. Een groei van 14 procent. Maar vooral het nettoresultaat steeg aanzienlijk: van 7,8 miljoen in 2016 naar 32,6 miljoen in 2017. De voornaamste reden hiervoor zijn de flink hogere beleggingsopbrengsten. Monuta is naast verzekeraar ook uitvaartverzorger met tientallen ...

Veel grote uitvaartverzekeraars in Nederland formuleren geen duurzaamheidsdoelstellingen voor hun beleggingsbeleid. Dat blijkt uit een uitgebreid rapport van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) onder de 30 grootste verzekeraars in Nederland. 77 procent van alle onderzochte verzekeraars formuleren geen duurzaamheidsdoelen terwijl dit juist een belangrijk onderdeel is van duurzaam beleggen. Volgens VBDO zou verantwoord en duurzaam beleggen een integraal ...

Ruim twee derde (68 procent) van de ouderen met een uitvaartverzekering weet niet bij welke verzekeraar de polis is ondergebracht. Dat blijkt uit een peiling van Uitvaartverzekering.nl onder 372 respondenten van boven de 65 jaar (uitgevoerd in april 2018). Er zijn twee belangrijke oorzaken die verklaren waarom ouderen niet langer weten waar ze zijn verzekerd: Aan de ene kant zijn veel verzekeraars ...

Veel uitvaartondernemingen zijn niet transparant over de kosten van een uitvaart. 90 procent van de uitvaartverzorgers wil zelfs geen vragen beantwoorden over hun tarieven. Daarnaast toont ruim 40 procent van de ondernemingen geen tarieven via de website. Dat blijkt een onderzoek van de Consumentenbond. De bond vroeg ruim 180 kleine en grote uitvaartverzorgers in Nederland een vragenlijst in te vullen ...

Tot 2017 heeft uitvaartverzekeraar DELA ruim 100.000 afgekochte uitvaartverzekeringen omgezet in een depositorekening in plaats van dat het opgebouwde geld werd vrijgemaakt voor verzekerden. Dit is volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) niet toegestaan. Bij de afkoop van een uitvaartverzekering wordt de verzekering stopgezet en krijgt de verzekerde normaliter een deel van zijn/haar ingelegde premie terug. Bij een deposito daarentegen, ofwel ...