7 geheimen over de uitvaartverzekering die u nog niet wist

In dit artikel onthullen we de zeven grootste geheimen die we kennen over de uitvaartverzekering. Ze geven interessante inzichten en kunnen u helpen bij het selecteren van een passende verzekering.

Is uw interesse gewekt? We duiken er gelijk in.

1. Niet elke uitvaartverzekering biedt keuzevrijheid

Er zijn pakweg vier verschillende soorten uitvaartverzekeringen:

  1. De kapitaalverzekering: uitkering in geld
  2. De naturaverzekering: vergoeding van afgesproken producten en diensten
  3. De combinatieverzekering: deels kapitaal, deels natura
  4. De natura sommenverzekering: dekking van factuur van de uitvaart

Helaas bieden deze verzekeringen niet dezelfde mate van keuzevrijheid. Sterker nog, er zijn grote verschillen. Het is goed om daar bewust van te zijn.

Verschillen keuzevrijheid

Een kapitaalverzekering kent volledige keuzevrijheid. De nabestaande die de uitkering ontvangt, mag zelf weten waar hij/zij dit geld aan besteed.

Een naturaverzekering kent de minste keuzevrijheid en flexibiliteit, omdat alle producten en diensten die bij de uitvaart horen al vooraf zijn vastgelegd.

Gaat het om een naturapolis en wilt u als nabestaande iets anders voor de uitvaart, bijvoorbeeld een mooiere kist, extra bloemen of een rouwbegeleider? Dan zult u dit zelf moeten bijbetalen.

Koen Kuijper (Uitvaartverzekering.nl)

Een combinatieverzekering kent een gedeeltelijke keuzevrijheid. Hoe groter het deel dat in kapitaal (geld) verzekerd is, hoe groter de keuzevrijheid.

Bij een natura sommenverzekering is er ook veel keuzevrijheid, zolang de kosten die gemaakt worden maar verband houden met de uitvaart. Randzaken worden doorgaans niet vergoed.

2. Verzekeringen met korte looptijd zijn meestal goedkoper

Uit onderzoek van Uitvaartverzekering.nl blijkt dat uitvaartverzekeringen met een korte premie-looptijd vaak voordeliger zijn dan met een levenslange looptijd. Dit geldt voor alle soorten uitvaartverzekeringen.

Een polis waarin u bijvoorbeeld maar tot het 65e levensjaar premie betaalt, is vaak gunstig voor de lange termijn. U betaalt misschien een hoger bedrag per maand, maar over een minder lange periode.

Alleen als u op jongere leeftijd komt te overlijden, is een lange looptijd goedkoper, maar daar gaat u natuurlijk niet van uit.

3. Niet alle uitvaartverzekeringen zijn waardevast

Wanneer u een uitvaartverzekering gaat afsluiten, krijgt u vaak de mogelijkheid om deze te indexeren of waardevast te maken.

Dat houdt in dat de dekking/uitkering meestijgt met de inflatie en de daadwerkelijke kosten van de uitvaart. Daardoor gaat u wel ieder jaar ietsje meer premie betalen.

Maar niet alle uitvaartverzekeringen zijn standaard waardevast.

Het is goed om hier rekening mee te houden, want anders komen uw nabestaanden misschien voor een onaangename financiele verrassing te staan. Neem bij twijfel contact op met de verzekeraar.

Koen Kuijper (Uitvaartverzekering.nl)

Als een uitvaartverzekering niet waardevast is, betekent dit dat de waarde van de uitkering of dekking niet meestijgt met de daadwerkelijke kosten. U bent dan niet meer volledig verzekerd. Dit kan als gevolg hebben dat de nabestaanden zelf nog een deel van de uitvaart moeten bekostigen zodra u komt te overlijden.

4. De begrafeniskosten verschillen enorm per gemeente

Wilt u later een begrafenis? Dan is het slim om u te verdiepen in de kosten van de begrafenis in de gemeente (en begraafplaats) waar u begraven wilt worden.

Waarom?

Er zijn enorm grote verschillen in de kosten tussen de verschillende begraafplaatsen en gemeenten. Maar zelfs binnen een bepaalde regio worden soms hele andere bedragen gevraagd voor eenzelfde type graf. Soms met wel duizenden euro’s verschil.

Soort graf

Ook het soort graf dat gewenst is, heeft veel invloed op de uiteindelijke kosten.

De verschillen:

 Algemeen grafEigen grafNatuurgraf
LooptijdKort: meestal 10 jaarLang: 20 tot 30 jaarZeer lang: tot 250 jaar
Doden per grafMeestal 3 of 4
(zonder band)
Meestal 1 of 2
(met band)
Meestal 1 overledene
Kosten€ 700 – € 2.000€ 1.500 – € 6.500€ 3.500 – € 10.000

5. U hebt 14 dagen bedenktijd na het afsluiten

Als u via de telefoon of het internet een uitvaartverzekering aanvraagt, heeft u altijd 14 dagen bedenktijd om de aanmelding ongedaan te maken. Dat is wettelijk zo geregeld.

Als u binnen 14 dagen annuleert:

  • Wordt uw aanvraag ongedaan maakt
  • Worden alle kosten die u heeft moeten maken, teruggestort

6. Een uitvaartverzekering keert soms niet uit

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering, waarbij een deel van het geld vrij wordt uitgekeerd, moet de verzekerde een begunstigde aanwijzen. Aan hem/haar wordt het geld uitgekeerd na het overlijden van de verzekerde. Dit geld mag hij/zij naar eigen inzicht gebruiken, bijvoorbeeld om de uitvaart te bekostigen, maar ook voor andere zaken.

Er zijn in Nederland echter steeds meer mensen die alleen leven en verder geen nabestaanden (meer) hebben, terwijl zij bij het afsluiten van een uitvaartverzekering wel een levende begunstigde hebben aangewezen.

Wettelijke begunstigde

Als de eerste begunstigde niet meer leeft, kijkt de verzekeraar naar de eerstvolgende wettelijke bungstigde, zoals een broer of zus. Maar dit kan iemand zijn die misschien wel helemaal geen goede relatie had met de overledene en het geld voor eigen belang gebruikt.

Het kan ook voorkomen dat er helemaal geen begunstigde wordt gevonden. Niemand heeft dan recht op de uitkering. Iemand anders moet dan opdraaien voor de kosten van de uitvaart.

Het is daarom slim om meerdere begunstigden aan te wijzen. U kunt ook een uitvaartondernemer als secundaire begunstigde aanwijzen, zodat deze het geld krijgt om de uitvaart te betalen.

7. U kunt uzelf straks verzekeren voor resomeren

Binnenkort krijgen we in Nederland een nieuwe, erkende manier van lijkbezorging bij: resomeren. Dat betekent ook dat u zich straks hiervoor kunt verzekeren.

Bij deze uitvaartmethode wordt de overledene opgelost in een warm bad. Aan het einde van dit proces blijven er alleen botten over, die worden vermaalt tot een wit poeder.

Voordelen

De belangrijkste voordelen van resomeren ten opzichte van cremeren of begraven:

  • Goedkoper
  • Milieuvriendelijker (minder CO2-uitstoot en kist kan worden hergebruikt)

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken volgt het advies van de Gezondheidsraad om resomeren in de wet op te nemen.

Waarschijnlijk wordt resomeren in Nederland dit jaar werkelijkheid.