ASR neemt uitvaartverzekeringen PC uitvaart over

ASR neemt een deel van de klantportefeuille van PC Uitvaart over. Het gaat om 15.000 uitvaartverzekeringen. Gezamenlijk zijn de polissen goed voor een jaaromzet van 2 miljoen euro. PC Uitvaart ontvangt hiervoor van ASR een koopsom Hoe hoog deze is, wordt niet bekend gemaakt.

PC Uitvaart werd in 1931 opgericht en opereert in Noordwest-Nederland. Het is een relatief kleine verzekeringsmaatschappij en uitvaartonderneming.

Het bedrijf wil zich meer gaan richten op het verzorgen van crematies en begrafenissen. Daarom heeft men besloten om een deel van de verzekeringsportefeuille onder te brengen bij risicodrager ASR. De verzekeringen komen in beheer van Ardanta, dat onderdeel is van ASR. Ardanta heeft ruim 3,5 miljoen verzekerden en is daarmee marktleider.

ASR meldt dat de overname geen gevolgen heeft voor de solvabiliteit en het resultaat. Wel moet De Nederlandsche Bank (DNB) nog toestemming geven voor de overname.