Dela: ‘verzekerde mag geld afgekochte verzekering opnemen’

Tot 2017 heeft uitvaartverzekeraar DELA ruim 100.000 afgekochte uitvaartverzekeringen omgezet in een depositorekening in plaats van dat het opgebouwde geld werd vrijgemaakt voor verzekerden. Dit is volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) niet toegestaan.

Bij de afkoop van een uitvaartverzekering wordt de verzekering stopgezet en krijgt de verzekerde normaliter een deel van zijn/haar ingelegde premie terug. Bij een deposito daarentegen, ofwel uitvaartdepot, wordt de betaalde premie vastgezet tegen een rente en komt het geld pas vrij na het overlijden van de verzekerde. Als een verzekerde direct geld nodig heeft, kan hij/zij hier dus niet bij. Dit is in strijd met de regelgeving.

AFM

De AFM stelt dat klanten van een uitvaartverzekeraar altijd de mogelijkheid moeten hebben om hun uitvaartverzekering vroegtijdig af te kopen en daarbij een deel van de opgebouwde waarde uitgekeerd te krijgen. Dat is bij een deposito niet het geval.

DELA geeft zelf aan dat het tot voor kort niet mogelijk was om een deposito vrij te geven, omdat dit tegen de regels van De Nederlandsche Bank (DNB) zou zijn.

Uit recentere berichtgeving blijkt dat DELA nu wel vrij is om de voorwaarden van een depositofonds aan te passen. Klanten van DELA zijn dus vrij om de waarde van het depot uitgekeerd te krijgen.

Kassa

De kwestie bij DELA kwam aan bod in het consumentenprogramma Kassa dat ging over het afkopen van uitvaartverzekeringen. Hierin kwam verder naar voren dat veel verzekeraars hun klanten onvoldoende informeren over de kosten die komen kijken bij het afkopen van een uitvaartverzekering. Bovendien zou de rekenmethode die de verzekeraars hanteren bij de berekening van de afkoopwaarde niet transparant zijn.