Grote verschillen in distributiekosten uitvaartverzekering

De distributiekosten die uitvaartverzekeraars in rekening brengen bij het afsluiten van een verzekering kunnen vele tientallen euro’s van elkaar verschillen.

Dat blijkt uit een rondgang van Uitvaartverzekering.nl onder de verzekeringsmaatschappijen.

Twaalf verzekeraars

Er zijn in Nederland twaalf uitvaartverzekeraars waarbij men op dit moment nog een uitvaartpolis kan afsluiten. Het gemiddelde aan distributiekosten dat de verzekerde moet betalen bij deze verzekeraars, ligt op 38,30 euro per polis.

Maar er zijn ook flinke uitschieters: bij verzekeraar DELA betaalt een klant slechts 11,50 euro aan distributiekosten, terwijl men bij PC Uitvaart maar liefst 89 euro moet afdragen.

Beoordeling aanvraag

Distributiekosten worden in rekening gebracht, omdat de verzekeraars kosten moet maken voor het beoordelen en afhandelen van een aanvraag. Denk aan administratiekosten, automatiseringskosten en loon van het personeel.

Vroeger waren de distributiekosten vaak niet duidelijk zichtbaar bij het afsluiten van de polis, maar tegenwoordig moeten deze kosten transparant worden gespecificeerd in het dienstverleningsdocument (DVD) van een verzekeringspolis.

Betaling

Ook de manier waarop de distributiekosten bij de klant in rekening worden gebracht, verschilt. Bij de meeste uitvaartverzekeraars zijn de kosten verwerkt bij de premiebetaling. Er is dan vaak wel een aparte specificatie van deze kosten gemaakt bij het maandelijkse rekeningoverzicht. De distributiekosten worden in veel gevallen verspreid betaald, bijvoorbeeld in 24 termijnen of gedurende de gehele looptijd van de premiebetaling.

Bij uitvaartverzekeringen die via een tussenpersoon worden afgesloten, bijvoorbeeld via een financieel adviseur, worden dit soort kosten meestal in één keer, na het afsluiten van de polis in rekening gebracht.

Advies

Omdat provisies in de uitvaartverzekeringsbranche zijn verboden, kan het voorkomen dat een verzekeraar of assurantieadviseur naast distributiekosten ook nog advieskosten bij u in rekening brengt. Deze kosten moeten van te voren duidelijk worden genoemd, voordat de klant advies ontvangt.