Kosten uitvaart steeds vaker voor belastingbetaler

De kosten voor een uitvaart komen steeds vaker voor de rekening van de belastingbetaler. Ongeveer 1,5 procent van alle crematies en begrafenissen wordt door de gemeente bekostigd.

Uitvaartverzekeraars denken dat dit aandeel nog verder oploopt, omdat veel mensen met een laag inkomen of bijstandsuitkering geen uitvaartverzekering meer afsluiten. Hierdoor kunnen zij de kosten van een standaard uitvaart (zo’n 4.000 à 5.000 euro) niet betalen. Het gevolg is dat de gemeente – en dus de belastingbetaler – opdraait  voor de kosten.

Uitvaart door gemeente

Een uitvaart die door de gemeente wordt bekostigd, is sober met beperkte gelegenheid om afscheid te nemen. Doorgaans is er geen afscheidsplechtigheid. Dit doet de gemeente bewust om mensen te ontmoedigen dat men te gemakkelijk gebruikt maakt van deze ‘gratis’ uitvaart.

Stijging

Het aantal gemeentelijke uitvaarten is de afgelopen vijf jaar met 15 procent gestegen. Hoe dat komt, is niet helemaal duidelijk. Maar mogelijk speelt het een rol dat minder mensen verzekerd zijn voor de kosten van een uitvaart. Verzekeraars constateren dat.

Bij de groep mensen die minder dan modaal verdient, heeft 54 procent een uitvaartverzekering. Bij hogere inkomens ligt dat op 79 procent.

Zorgelijk

De uitvaartbranche spreekt van een zorgelijke ontwikkeling, omdat juist mensen met een laag inkomen een uitvaartpolis nodig hebben. De erfenis is meestal veel kleiner dan de benodigde 5.000 euro om de uitvaart te bekostigen. Soms heeft de overledene zelfs schulden.

De nabestaanden moeten dan opdraaien voor de kosten, maar die kunnen of willen dat vaak niet. Kortom, de gemeente moet bijspringen.

Provisieverbod

De verzekeraars wijten de afname van afgesloten uitvaartverzekeringen aan het provisieverbod dat in 2013 werd ingevoerd. Dat heeft ervoor gezorgd dat mensen advieskosten moeten betalen als ze een uitvaartverzekering op maat willen afsluiten.

Zo’n advies kost al snel 100 euro. Geld dat de minima niet hebben. Vóór 2013 was het advies gratis, omdat de kosten aan de bemiddelaar werden betaald door de verzekeraar op basis van een provisie.