Monuta past voorwaarden gratis kindverzekering aan

Uitvaartverzekeraar Monuta heeft de voorwaarden van haar uitvaartverzekering aangepast. De wijziging heeft betrekking op de gratis dekking die voor kinderen geldt. Voor kinderen onder de 18 jaar die gratis worden meeverzekerd op de polis van de ouder geldt sinds 2012 een wachttijd van drie maanden. Maar om ouders tegemoet te komen, worden de voorwaarden aangepast.

Wanneer in de wachttijd een kind overlijdt als direct gevolg door een ongeval, dan dekt de verzekering de uitvaartkosten tot maximaal de hoogte van de uitvaartverzekering van een van de ouders. Hetzelfde geldt als de ouders de verzekerde som voor zichzelf verhogen. De verhoging geldt dan ook voor het kind, maar pas na drie maanden, tenzij het overlijden een gevolg is van een ongeval. Door deze toevoeging wil Monuta een onzekerheid weghalen bij haar klanten en houden ze frauduleus handelen nog steeds tegen.

Er worden verder geen medische vragen gesteld bij het aanmelden van het kind op de verzekering.

Direct premie betalen

Het is mogelijk om de wachttijd van drie maanden te ontlopen door direct een individuele uitvaartverzekering af te sluiten voor het kind. Dit kan tegen een zeer scherpe premie, omdat de verzekerde (het kind) nog erg jong is.

Kind gratis meeverzekerd?

Niet bij alle uitvaartverzekeraars zijn kinderen gratis meeverzekerd via één van de ouders. Daarnaast kan de dekking per verzekeraar verschillen. Op Uitvaartverzekering.nl staat een overzicht van de dekkingen en voorwaarden bij alle verzekeringsmaatschappijen.