Monuta start campagne ‘Bewust Verzekerd’

Op 3 september 2018 start Monuta met de Bewust Verzekerd Campagne. De actie is bedoeld om bestaande klanten en elders verzekerde consumenten bewust te maken over de dekking van hun uitvaartverzekering.

Uit onderzoek van budgetvoorlichter Nibud in 2017 bleek dat een derde van alle verzekerden niet weet voor welk bedrag zij zijn verzekerd. Bijna de helft van de consumenten geeft aan onvoldoende verzekerd te zijn om de kosten van een complete begrafenis of crematie te dekken.

Uitvaartverzekering aanpassen

Monuta wil klanten goed informeren over de dekking van hun uitvaartverzekering. Via een polischeck kan men via Monuta controleren of de verzekering nog past bij de huidige wensen en of de uitkering toereikend is. Deze check is beschikbaar voor Monuta-klanten, maar ook voor verzekerden die bij een andere verzekeraar zijn aangesloten.

Indien de uitvaartpolis niet meer bij de wensen aansluit, bestaat de mogelijkheid om de verzekering aan te passen. Voor mensen die elders verzekerd zijn, bestaat de mogelijkheid om (een deel van) de uitvaartkosten alsnog te bekostigen via Monuta.

Tweede uitvaartverzekering

Indien de huidige uitvaartverzekering onvoldoende dekt, kan men ook kiezen voor een tweede uitvaartverzekering om de resterende kosten te dekken. Op deze pagina staat een overzicht van alle verzekeraars en bijbehorende premies.