Veel ouderen zijn uitvaartverzekering ‘kwijt’

Ruim twee derde (68 procent) van de ouderen met een uitvaartverzekering weet niet bij welke verzekeraar de polis is ondergebracht. Dat blijkt uit een peiling van Uitvaartverzekering.nl onder 372 respondenten van boven de 65 jaar (uitgevoerd in april 2018).

Er zijn twee belangrijke oorzaken die verklaren waarom ouderen niet langer weten waar ze zijn verzekerd:

Aan de ene kant zijn veel verzekeraars failliet gegaan of overgenomen. Zo zijn er honderden oude verzekeraars en uitvaartverenigingen die niet langer bestaan. Het klantenbestand van een failliete verzekeraar wordt dan overgenomen door een andere verzekeringsmaatschappij. Voor de verzekerde is het echter vaak niet duidelijk of en wanneer dit is gebeurd.

Aan de andere kant komt het ook voor dat de verzekerde zijn polis is kwijtgeraakt in zijn/haar administratie. Ook het gebrek aan een computer zorgt er in veel gevallen voor dat de verzekerde niet meer kan terugvinden waar hij/zij nu is verzekerd.

Nabestaanden

Alle oude uitvaartverzekeringen hebben echter nog steeds een zekere waarde. Het is dan ook zeker de moeite waard om de uitvaartpolis te verzilveren zodra de verzekerde komt te overlijden. Uiteindelijk zijn het de nabestaanden die recht hebben op de uitkering van de uitvaartverzekering. Zij moeten in veel gevallen actief op zoek om te achterhalen waar hun overleden dierbare was verzekerd. Nabestaanden hebben tot vijf jaar na overlijden recht op een uitkering,

In deze lijst staat van een groot aantal oude verzekeringsmaatschappijen wie op dit moment de verantwoordelijke partij is. Indien nodig kunt u ook contact opnemen met de nabestaandendesk van Het Verbond van Verzekeraars (0800 – 020 1068) of info@dnb.nl.

Oude uitvaartverzekering?

Door verschillende instanties, waaronder het Verbond van Verzekeraars, worden mensen met een oude uitvaartverzekering aanbevolen om deze tegen het licht te houden. Het kan namelijk voorkomen dat de uitkering al lang niet meer toereikend is om de uitvaart te bekostigen.

Familieleden (de nabestaanden) kunnen de indruk krijgen dat alles goed geregeld is, terwijl een groot deel van de kosten helemaal niet wordt vergoed. Dat kan tot een extra teleurstelling leiden op het moment dat zij een dierbare verliezen.

Overzicht uitvaartverzekeraars

Van alle honderden verzekeraars van uitvaartverzekeringen zijn er nog maar een handjevol over. Zoals ook te zien is in onderstaande afbeelding: