Steeds meer Nederlanders kiezen voor begrafenis in de natuur

Begraven in de natuur wordt steeds vaker gedaan door Nederlanders. Volgens de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) is er bijna ieder jaar sprake een verdubbeling van het aantal natuurbegrafenissen. In 2013 waren er slechts 250 natuurbegrafenissen in Nederland. In 2019 waren dat er 1.500. Toch is dit nog betrekkelijk weinig: slechts 1 procent van het totale aantal begrafenissen.

Een belangrijke reden voor het stijgende aantal natuurbegrafenissen is dat meer mensen nadenken over duurzaamheid. Bij een begraafplaats in de natuur geldt namelijk de eis dat alleen gebruik wordt gemaakt van materialen die door de natuur kunnen worden afgebroken. De kist moet daarom duurzaam zijn.

Verschil ‘normale’ begrafenis

Het belangrijkste verschil tussen een natuurbegrafenis en een normale begrafenis is dat de begraafplaats zich in een natuurlijke omgeving bevindt, bijvoorbeeld in het bos of op de hei. Verder is er geen ordening van graven of hekjes rondom het graf. Hetzelfde geldt voor ornamenten en grafstenen. Die zijn er niet.

Het graf van een natuurbegraafplaats bevindt zich in de vrije ruimte, bijvoorbeeld bij de duinen. Verder kennen natuurbegraafplaatsen een zeer lange looptijd: tot wel 250 jaar. Zo’n eeuwige grafrust is voor veel Nederlanders een mooie optie.

Overzicht natuurbegraafplaatsen

Op Uitvaartverzekering.nl staat een overzicht van natuurbegraafplaatsen in Nederland, inclusief de bijbehorende kosten.

Het aantal natuurbegraafplaatsen groeit overigens. Er wordt daarom niet gevreesd voor een tekort aan grafplaatsen.