Uitvaartverzekeraar Monuta boekt goede resultaten

Uitvaartverzekeraar Monuta heeft in 2017 goede resultaten neergezet. De omzet steeg in 2017 met 41 miljoen euro naar 330 miljoen in totaal. Een groei van 14 procent. Maar vooral het nettoresultaat steeg aanzienlijk: van 7,8 miljoen in 2016 naar 32,6 miljoen in 2017. De voornaamste reden hiervoor zijn de flink hogere beleggingsopbrengsten.

Monuta is naast verzekeraar ook uitvaartverzorger met tientallen locaties verspreid over Nederland. Jaarlijks verzorgt het bedrijf meer dan 21.000 begrafenissen en crematies. Zo’n 1,5 miljoen mensen hebben een uitvaartverzekering bij Monuta, waarvan 100.000 uit Duitsland komen.

Solvabiliteit

De solvabiliteit van Monuta stond in 2017 op 163%, 14 procent meer dan het jaar ervoor. Dit blijft volgens de verzekeraar een punt van aandacht: “Vanwege de aanhoudend lage rente en ons streven naar een stabiele en solide solvabiliteit zijn in 2017 maatregelen genomen om de solvabiliteitspositie verder te verstevigen. In 2018 zal het duurzaam behouden van een solide kapitaalspositie wederom één van de speerpunten zijn van ons financieel beleid.”

Toekomst

De verzekeringsmaatschappij heeft een positieve blik op de toekomst. Ze gaan zich steeds meer richten op zorg in de laatste levenfase en aansturen op het zo lokaal mogelijk laten werken van de uitvaartverzorgers. Ook de buitenlandse markt (Belgie en Duitsland) wordt steeds belangrijker.

Bron: Amweb