Uitvaartverzekeraar Yarden zit in financieel dipje

Uitvaartverzekeraar Yarden heeft te maken met een dipje: haar financiële buffers komen in de buurt van 130%. Daardoor is de organisatie verplicht om veiliger te gaan beleggen. Daar valt echter minder mee te verdienen.

Hoewel de solvabiliteit (verhouding tussen eigen en vreemd vermogen) inderdaad onder druk staat, is er weinig reden tot paniek. Sterker nog, de problemen die er zijn, hebben geen enkele invloed op de klanten van Yarden. Verzekeringen worden gewoon uitgekeerd en er zijn geen liquiditeitsproblemen.

Ondanks dat er problemen zijn, werd Yarden onlangs nog verkozen tot beste uitvaartverzekeraar.

Oorzaak

De oorzaak van de problemen bij Yarden is dat er veel naturaverzekeringen zijn ondergebracht. Deze verzekeringen keren geen geld uit, maar een vast pakket aan diensten, zoals de kist, bloemen, de ceremonie en de catering achteraf. Het probleem is dat de kosten van een uitvaart de afgelopen 20 jaar fors zijn gestegen, waardoor de kosten voor Yarden hoger uitvallen dan aanvankelijk werd ingeschat.

Oplossing

Yarden heeft al geprobeerd om een oplossing te zoeken voor dit probleem, zoals het gedeeltelijk herverzekeren van de verzekeringsportefeuille, waardoor de financiële risico’s kleiner worden. Tot dusver zijn er echter nog geen andere verzekeraars geïnteresseerd. Er zijn ook pogingen gedaan om de verzekeringstak van Yarden te verkopen. Maar ook hier is er vooralsnog geen succes.