Uitvaartverzekering vaak niet kostendekkend

Mensen met een uitvaartverzekering hebben vaak niet voldoende dekking om de hele uitvaart te kunnen betalen. In bijna de helft van de gevallen moesten de nabestaanden geld bijleggen om de begrafenis of crematie te bekostigen.

Dat blijkt uit onderzoek onder 14.000 mensen van het consumentenprogramma Radar, die al eens een uitvaart hebben moeten regelen.

Meerkosten

Uit het onderzoek blijkt dat 47 procent van de nabestaanden, waarvan de overledene een uitvaartverzekering had, alsnog moest bijbetalen voor de uitvaart. Het zou hierbij niet gaan om extra kosten vanwege speciale wensen, maar om uitgaven die centraal zijn bij een uitvaart.

Vooral bij Yarden (50 procent van de mensen) en Monuta (47 procent) moest er worden bijbetaald. Bij DELA lag dit aantal met 33 procent onder het gemiddelde

Een gemiddelde uitvaart kost al snel 7.500 euro.

Onverwacht

Voor de ruim de helft van de nabestaanden die moesten bijbetalen, kwamen de bijkomende kosten onverwacht. Er moest dan worden bijbetaald voor een ‘normale’ begrafenis, bijvoorbeeld kosten voor rouwkaarten of catering.

Vooral bij DELA (60 procent) en Yarden (57 procent) ging het om kosten die niet van te voren werden ingeschat.

Mensen laten in het onderzoek blijken dat de uitvaartkosten achteraf vaak duurder waren dan van tevoren bekend was. Hierdoor was de verzekering niet toereikend. Het kwam volgens ondervraagden vaak voor dat bijkomende kosten niet duidelijk waren gecommuniceerd.

Geen uitvaartverzekering

In ongeveer twee derde van de gevallen geeft de uitvaartondernemer bij het eerste gesprek een prijsopgave, wanneer er geen sprake is van een uitvaartverzekering.

Het komt in circa 10 tot 20 procent van de gevallen voor dat er meer wordt berekend dan vooraf is afgesproken.

Tenslotte komt het gelukkig maar weinig voor dat er dingen gebeuren waarvoor geen toestemming is gegeven door de nabestaanden.

Extra verzekering?

Denkt u ook dat uw huidige uitvaartverzekering onvoldoende vergoedt na uw overlijden? Dan kunt u overwegen om de dekking bij uw huidige uitvaartverzekeraar te verhogen of bij een andere verzekeraar een extra polis af te sluiten.