Verlies voor uitvaartverzekeraar DELA; wel groei klanten

Uitvaartverzekeraar DELA heeft financieel gezien een slecht jaar achter de rug. Per saldo werd een verlies van 203 miljoen euro geleden in 2018. In 2017 was dit nog een winst van 235 miljoen euro.

Ondanks het financiële verlies steeg het aantal verzekerden bij DELA met maar liefst 123.000. Daarmee heeft DELA inmiddels meer dan 4 miljoen klanten. In Nederland kreeg de uitvaartonderneming er 10.000 verzekerden bij.

Oorzaak

De oorzaak voor het verlies bij DELA is toe te kennen aan de tegenvallende bellegingsresultaten als gevolg van dalende aandelenkoersen. Het resultaat is een verlies van 139 miljoen euro. Daarnaast waren er hogere kosten voor ziekteverzuim en als gevolg van digitalisering en verbetering van IT-systemen.

‘Gezonde groei’

Ondanks de rode cijfers spreekt bestuursvoorzitter Edzo Doeve van “gezonde groei”. Zowel het aantal verzekerden als het premie-inkomen steeg aanzienlijk bij de verzekeraar.

“Onze financiële positie blijft onverminderd sterk. Ook wanneer de beurs minder presteert.” Aldus Edzo Doeve.

Doeve geeft aan dat de natura-uitvaartpolis bij DELA nog steeds behoorlijk populair is, terwijl het aantal aanbieders van deze polis afneemt. Bij een natura uitvaartverzekering vindt de uitkering plaats in de vorm van bepaalde producten en diensten, zoals een kist, bloemen en catering.

Kwestie vingerafdrukken

Het gedoe met de vingerafdrukken speelde volgens DELA amper een rol bij de behaalde resultaten. Volgens Doeve hebben slechts zo’n 20 verzekerden hun polis opgezegd in Nederland als gevolg van deze kwestie.

Winstdeling

Ondanks de verliezen bij DELA wordt er maar liefst 42 miljoen euro aan winstdeling uitgekeerd aan de leden.

Bij winstdeling ontvangt de verzekeringsnemer een deel van de winst die de uitvaartverzekeraar maakt. Dat bedrag komt bij DELA dit keer uit de opgebouwde financiële reserves.