Voogd kinderen na overlijden: hoe werkt het?

Ouders van kinderen wijzen vaak één of twee personen aan als voogd voor het geval zij beiden komen te overlijden. Dit wordt in vaak vastgelegd in een testament bij de notaris én dat kost geld.

Sinds een aantal jaar kan er ook gratis, zonder testament een voogd worden aangewezen.

Gezagregister

Sinds 2014 kunnen ouders ook zonder testament vastleggen wie de voogden zijn. Dit kan middels registratie in het gezagregister bij de rechtbank. Dit is gratis en kan simpel worden gedaan middels een webformulier.  

Iemand wordt pas echt voogd nadat hij/zij een bereidverklaring heeft ingevuld bij de griffie van de rechtbank.

Geen voogd vastgelegd

Indien de ouders er voor kiezen om geen voogd aan te wijzen, beslist de rechter wie voogdij krijgt. Er wordt dan samen met de nabestaanden en familie bekeken wat de beste oplossing is.

De voogdij wordt meestal in goed overleg met elkaar geregeld. De voogdij gaat vaak naar de ouders, broer of zus van de overledene. Soms komt de voogdij bij een naaste vriend.

Geen voogd beschikbaar

Als de rechter geen geschikte oplossing kan vinden voor voogdij van de kinderen, kan er om advies worden gevraagd bij de Raad van de kinderbescherming.

Indien er geen partij is in familie- of vriendenkring die de voogdij op zich wil nemen, besluit de rechter dat een gecertificeerde instelling het gezag krijgt over de kinderen. Vaak wordt dan gezocht naar een pleeggezin of worden de kinderen (op latere leeftijd) begeleid om zelfstandig te wonen.