Waarde erfenissen in de lift

Veel erfgenamen profiteren van de groeiende economie en de stijgende huizenprijzen. De erfenis van overledenen is sinds 2015 weer meer waard aan het worden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Een doorsnee erfenis is ongeveer 24.000 euro waard. De uitvaart moet hiervan dan nog betaald worden, tenzij een uitvaartverzekering is afgesloten.

15,5 miljard

In 2015, het laatste jaar waar cijfers over zijn, werd er in totaal 15,5 miljard euro achtergelaten door overledenen. Dat is 680 miljoen meer dan een jaar eerder.

Het grootste deel van de erfenis zit in vastgoed. Het totale saldo kwam hiervoor uit op 5,9 miljard. De waarde van de erfenissen is dan ook vooral gestegen omdat de huizenprijzen zijn toegenomen.

Belastingdienst

Van iedere erfenis krijgt de Belastingdienst een aanmerkelijk deel. Kinderen en partners betalen 10 procent erfrecht. Broers, zussen en erfgenamen zonder bloedband zelfs 40 procent.

Om heffingen van de fiscus zoveel mogelijk te ontlopen, is het slimmer om bij leven te schenken. Er gelden dan vrijstellingen waarbinnen belastingvrij mag worden geschonken.