Wat is een overlijdensverzekering?

Een overlijdensverzekering wordt vaak verward met twee verschillende verzekeringen, namelijk een uitvaartverzekering of overlijdensrisicoverzekering. In beide gevallen wordt er een bedrag uitgekeerd in geval van overlijden. Bij de uitvaartverzekering krijgt de verzekerde altijd een uitkering, aangezien u levenslang verzekerd bent.

In het geval van een overlijdensrisicoverzekering ligt dit wat anders. Die sluiten Nederlanders af voor een bepaalde periode, zoals 10 of 20 jaar. Wanneer de verzekerde in die periode overlijdt, ontvangen de nabestaanden een bedrag, waarmee bijvoorbeeld de hypotheek of studie betaald kan worden.

Verschillen

UitvaartverzekeringOverlijdensrisicoverzekering
DektUitvaart (begrafenis/crematie)Financiële zekerheid nabestaanden
Verzekerd€ 8.000,- (gemiddeld)€ 100.000,- (gemiddeld)
Betaaltermijn80/85 jaar20 jaar
LooptijdLevenslang20 jaar
UitkeringAltijdAlleen binnen de looptijd

Twee totaal verschillende verzekeringen die beide onder de noemer overlijdensverzekering kan vallen.

Polis kwijt

Omdat er pas wordt uitgekeerd bij een sterftegeval, moeten de nabestaanden wel op de hoogte zijn van de verzekering. Hier blijkt het vaak in mis te gaan, aangezien zij niet altijd weten dat ze hiervoor verzekerd zijn. Daarom lopen zij ook miljoenen euro’s mis die nooit worden geclaimd. Dit is vooral het geval bij uitvaartverzekeringen, die ruim 70 procent van de Nederlanders heeft afgesloten.

De voornaamste reden hiervoor is dat er veel uitvaartverzekeraars van vroeger niet meer bestaan. Zij zijn namelijk in de loop der jaren overgenomen door andere verzekeraars. Dit heeft geresulteerd in dat er nog maar 13 aanbieders van overlijdensverzekeringen zijn op dit moment.

Om als nabestaande toch de oude polis te raadplegen hebben we op Uitvaartverzekering.nl een overzicht geplaatst met de oude en nieuwe verzekeraars.