Yarden mag dekking uitvaartverzekeringen nu wel verlagen

Uitvaartverzekeraar Yarden staat in haar recht om de waarde van meerdere pakketverzekeringen te verlagen. Dat heeft de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) opnieuw bepaald.

In dit specifieke geval zou het gaat om uitvaartpakketten die voorheen behoorden bij AVVL Uitvaartzorg N.V. Ook deze verzekeringen mag Yarden verlagen in uitkering om zo een nog slechter scenario, zoals een faillissement, te voorkomen.

Spannende tijden

Het zijn spannende tijden voor Yarden en haar verzekerden. Afgelopen tijd was er veel te doen rondom de verzekeraar.

Een samenvatting:

  • Het begon allemaal in 2019, toen bleek dat de financiële gezondheid van Yarden achteruit ging.
  • In de zomer van 2019 besloot de verzekeraar daarom om de uitkering van circa 390.000 naturaverzekeringen te verlagen naar gemiddeld 3.200 euro per polis. Daarmee zouden de financiële buffers weer op peil kunnen worden gebracht.
  • Het eenzijdige besluit van Yarden leidde tot grote onvrede bij veel klanten, die de waarde van hun polis zagen verdampen. Ook consumentenorganisaties kwamen in actie. Er zouden rechtszaken gaan volgen.
  • Eind oktober 2019 maakte DELA kenbaar dat het Yarden wilde inlijven. Dat zou zowel voor Yarden zelf als haar verzekerden goed kunnen uitpakken.
  • Eind augustus 2020 concludeerde het Kifid dat de eenzijdige wijziging van de pakketpolissen een wettelijke basis zou hebben.
  • Sociaal verhaal en andere organisaties verzette zich daartegen.
  • Op 12 september oordeelde een rechter dat de eenzijdige wijziging van Yarden bij 19 polishouders voorlopig ongedaan moest worden gemaakt.
  • Eind september trekt DELA de stekker uit haar overnameplan. Er werd gesteld dat de financiële situatie van Yarden te onzeker zou zijn voor een overname.

Slechts een voorlopige voorziening

Het Kifid stelt nu dat de uitspraak van de rechter op 12 september niet meer is dan een voorlopige voorziening en geen inhoudelijk oordeel bevat over de kwestie.

Het klachteninstituut blijft erbij dat voldoende duidelijk is gemaakt dat de beperking in uitkering een noodzakelijk kwaad is om de financiële situatie te verbeteren en erger te voorkomen.

Kifid moet nog ruim 120 klachten over de Yarden-polissen behandelen, vermeldt het AD.