Verzekeringszaken

Uitvaartverzekering aanpassen of uitbreiden

Een uitvaartverzekering wordt vaak tientallen jaren voor het overlijden afgesloten. De kans is daarom groot dat de dekking of uitkering in de tussentijd niet meer voldoende is om de uitvaart te bekostigen. Dat betekent dat uw nabestaanden zelf een deel van de kosten voor rekening moeten nemen. Dit kunt u voorkomen door de verzekering te wijzigen.

Lees verder

Voorwaarden

U kunt een uitvaartverzekering niet zomaar wijzigen. Het meest handige is om contact op te nemen met uw uitvaartverzekeraar. U kunt vaak ook digitaal inloggen bij uw verzekeraar om de mogelijkheden te bekijken.

Informeert u zich goed in de voorwaarden die kunnen gelden bij het wijzigen van uw polis. De volgende factoren kunnen van invloed zijn:

  • Uw leeftijd
  • Het type polis (natura, natura sommen of kapitaal)
  • Een wachttijd voor uw polis

Bij het aanpassen of uitbreiden van de uitvaartverzekering moet u vrijwel zeker een nieuwe gezondheidsverklaring invullen. De verzekeraar wil immers weten of het te verzekeren risico is veranderd.

Zodra de verzekering is gewijzigd, heeft dit gevolgen op de premie die u maandelijks of jaarlijks betaalt aan de verzekeraar. Vanzelfsprekend wordt de premie hoger als de uitkering of dekking hoger is.

Wijzigen

Zoals eerder werd aangegeven, hangt het van uw type polis af wat de voorwaarden zijn voor het aanpassen van de uitvaartverzekering:

Kapitaalverzekering

Het uitbreiden van een kapitaalverzekering is relatief eenvoudig, omdat de verzekeraar alleen het bedrag dat wordt uitgekeerd, hoeft te verhogen. U betaalt dan simpelweg een hogere premie. Op die manier hebben uw nabestaanden meer te besteden voor het regelen van uw uitvaart.

Naturaverzekering

Een naturaverzekering aanpassen, gebeurt op basis van de waarde van de producten en diensten die worden toegevoegd. Het lastige is dat deze waardebepaling lastig te controleren is, omdat deze eenzijdig door de verzekeraar wordt gedaan. Het deel wat u extra aan premie moet betalen weegt mogelijk niet op tegen de extra dekking die u krijgt.

Extra uitvaartverzekering

In plaats van de bestaande uitvaartverzekering aan te passen of uit te breiden, is het ook mogelijk om een tweede, nieuwe verzekering af te sluiten. U kiest dan precies het stukje dekking dat ontbreekt bij de eerste verzekering. Dit kan een bedrag zijn of een bepaald product of dienst die nog niet verzekerd is bij de uitvaart.

Met name bij kapitaalverzekering is het vaak goedkoper om een extra uitvaartpolis af te sluiten, in plaats van de dekking aan te passen.

Er zijn geen nadelen aan het hebben van twee uitvaartverzekeringen. U betaalt gewoon twee keer een losse premie. Bij overlijden kunnen uw nabestaanden eenvoudig het bedrag uitgekeerd krijgen bij beide verzekeraars.

Uitvaartwensen veranderd?

Het is ook mogelijk dat uw wensen met betrekking tot de uitvaart zijn veranderd. Misschien wilt u een duurzame kist of meer bloemen. Het kan ook zijn dat u compleet van gedachten bent veranderd en een crematie wilt in plaats van een begrafenis. Ook dan is het slim uw dekking te wijzigen.