Zoeken?
Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

Uitvaartverzekering (polis) afkopen

Het is soms mogelijk om tussentijds te stoppen met een uitvaartverzekering en deze af te kopen. U stopt dan met het betalen van premie en ook de dekking die hoorde bij de polis zal vervallen. Uw nabestaanden krijgen dus geen kapitaaluitkering of vergoeding van uitvaartkosten. Mogelijk heeft u wel recht op de afkoopwaarde, mits die er is.

Informeer bij uw eigen uitvaartverzekeraar of het mogelijk is om uw uitvaartverzekering af te kopen. Vaak is dat alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden:

  • Het betreft een kapitaalverzekering
  • U verhuist permanent naar het buitenland en uw verzekeraar wil het risico niet meer dekken (conform de polisvoorwaarden).

Afkoopwaarde verzekering

Omdat u soms voor langere tijd premie hebt betaald, kan de verzekering een bepaalde waarde hebben. Dit noemt men de afkoopwaarde. Deze waarde krijgt u in een geldsom uitbetaald zodra u de verzekering afkoopt. In de praktijk valt de waarde vaak tegen omdat er nog niet veel waarde is opgebouwd of omdat de kosten die de verzekeraar heeft gemaakt van de betaalde premie worden afgetrokken.

Het is vrijwel nooit financieel gunstig om een uitvaartverzekering af te kopen, omdat de afkoop waarde vaak veel lager is dan de totale premie die is betaald. Het is dan beter om de uitvaartverzekering premievrij te maken.

Berekening afkoopwaarde

Vaak wordt gekeken naar de totale hoeveelheid betaalde premie en de kosten die de uitvaartverzekeraar heeft gemaakt, zoals administratiekosten.

Het berekenen van de afkoopwaarde wordt niet bij iedere verzekeraar op dezelfde manier gedaan. Neem hiervoor contact op met uw uitvaartverzekeraar.

Waarom afkopen?

De verzekerde kan verschillende redenen hebben voor het afkopen van een uitvaartverzekering:

  • De premie die betaald moet worden is te hoog of kan niet meer worden betaald, bijvoorbeeld vanwege financiĆ«le problemen
  • Er is al een andere uitvaartverzekering waarbij de dekking al voldoende is
  • Er is genoeg kapitaal beschikbaar gekomen om de uitvaartverzekering uit eigen zak te betalen.

Premievrij maken uitvaartverzekering

Bij het premievrij maken van de uitvaartverzekering stopt u met het betalen van premie, maar blijft de verzekering wel actief. Bij overlijden van de verzekerde bepaalt de uitvaartverzekeraar aan de hand van de betaalde premie welke waarde de verzekering heeft en welk bedrag er wordt uitgekeerd.

Deze pagina is geactualiseerd op: 22 maart 2018

Was deze informatie nuttig?