Rouw en verlies

Afscheid nemen bij overlijden

Als u afscheid neemt van een overledene is het belangrijk om dit op een manier te doen die u prettig vindt. Dit is voor iedereen persoonlijk.

Er zijn verschillende manieren om afscheid te nemen bij verlies. Deze komen in dit dossier aan bod.

Lees verder

Afscheid nemen bij thuisopbaring

Indien gekozen wordt voor thuis opbaren, kunnen de nabestaanden, vrienden en andere belangstellenden bij de overledene thuis afscheid nemen. Dit duurt meestal wat langer, aangezien de nabestaanden vaak nog blijven napraten.

De uitvaartverzorger kan u helpen een afscheidsplechtigheid bij de overledene thuis (of elders) te organiseren. Ook kan hij of zij ervoor zorgen dat er een condoleanceregister aanwezig is.

Als er veel mensen komen, kan de uitvaartverzorger zelf aanwezig zijn om het afscheid nemen in goede banen leiden

Afscheid nemen bij avondwake

Afscheid nemen kan ook in de vorm van een avondwake. Daarin wordt de overledene herdacht tijdens een speciale dienst. Een avondwake is een katholieke plechtigheid die door medewerkers van de parochie wordt georganiseerd en uitgevoerd. Zij zullen met de familie bespreken welke muziek en gebeden er te horen zijn.

De avondwake is met name geschikt voor vrienden en belangstellenden die niet op de uitvaart aanwezig kunnen zijn.

Afscheid nemen tijdens condoleanceavond

Eventueel kan er in plaats van een avondwake ook gekozen worden voor een condoleanceavond. Deze kan worden gehouden in een uitvaartcentrum. De condoleanceavond heeft geen katholiek karakter, maar biedt alle belangstellenden wel de gelegenheid om afscheid te nemen en de nabestaanden te condoleren. Bij een condoleanceavond kunt u als nabestaande kiezen om de kist open of gesloten te houden.

Afscheid nemen voor de uitvaart

Wat vaak voorkomt, is dat de nabestaanden gezamenlijk afscheid nemen van de overledene, vlak voor de uitvaartplechtigheid. Dit gebeurt dan in een uitvaartcentrum. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden om als directe nabestaanden samen de kist te sluiten. Laat uw uitvaartverzorger hierbij helpen.

Afscheid nemen bij leven

Afscheid nemen bij leven kan zeer emotioneel zijn, maar tegelijkertijd ook heel waardevol. Mogelijk krijgt u een moment om met uw dierbare herinneringen op te halen en te praten. Afscheid nemen bij leven kan veel rust geven en het rouwproces beter laten verlopen.

Na het afscheid

Bij het afscheid nemen, begint de rouwverwerking. Hoewel rouwen veeleisend  kan zijn, is belangrijk om tijd te nemen voor dit proces. Uw uitvaartverzorger kan u helpen bij nazorg.