Begrafenis

Begraafplaats

Een begraafplaats is een rustplaats waar de lichamen van overleden personen liggen begraven. Op een begraafplaats kan ook een urn met het as van een gecremeerd lichaam begraven worden.

Er zijn in Nederland ongeveer 3.500 begraafplaatsen, waarvan een deel niet meer in gebruik is.

Lees verder

Wat is het verschil tussen een kerkhof en begraafplaats?

Binnen het geloof wordt soms de term kerkhof gebruikt voor een begraafplaats. Dat komt omdat begraafplaatsen vroeger werden aangelegd in het hof (tuin of erf) van de kerk. Bij een kerkhof is er dus altijd een kerk in de buurt.

Wat is de meest bezochte begraafplaats?

Een van de meest bekende begraafplaatsen in Nederland is de Amerikaanse begraafplaats Margraten. Op deze militaire rustplaats liggen ruim 8.000 Amerikaanse soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen in Zuid-Limburg, het Roergebied en de Ardennen.

Met circa drie miljoen bezoekers per jaar is Cimetière du Père-Lachaise de meest bekende en bezochte begraafplaats ter wereld.

Hoe kan ik een begraafplaats of graf vinden?

Er zijn ruim 1.400 begraafplaatsen geregistreerd in Nederland. Via begraafplaats.nl kunt u eenvoudig een begraafplaats vinden op basis van provincie, plaats grafsoort, type graf en faciliteiten.

Op zoek naar een overleden persoon die ligt op een bepaalde begraafplaats?

Dan kun u online een zoekopdracht doen onder alle geregistreerde begraafplaatsen.

Wat kost een begraafplaats?

De kosten voor een plek op een begraafplaats hangen af van verschillende aspecten:

 • Type graf, bijvoorbeeld een particulier graf of familiegraf
 • Grafkosten: kosten voor de grafrechten en onderhoud aan het graf
 • Kosten voor het grafmonument
 • Kosten voor de afscheidsplechtigheid

Wilt u de kosten van de begrafenis vergoed krijgen?

Dan kunt u een begrafenisverzekering afsluiten.

Er zijn verschillende soorten verzekeringen en voorwaarden. Het is raadzaam om u hierin goed te verdiepen.

Welke soorten begraafplaatsen zijn er?

Volgens de wet op de lijkbezorging zijn er eigenlijk maar twee soorten begraafplaatsen, namelijk:

 • Gemeentelijke (openbare) begraafplaatsen
 • Bijzondere begraafplaatsen

De meeste begraafplaatsen hebben een speciale ruimte of aula waarin een afscheidsplechtigheid voor de begrafenis kan worden gehouden. 

Voorbeelden van bijzondere begraafplaatsen

Er zijn verschillende soorten bijzondere begraafplaatsen in Nederland, zoals een:

 • Rooms-Katholieke begraafplaats
 • Protestantse begraafplaats
 • Islamitische begraafplaats
 • Joodse begraafplaats
 • Natuurbegraafplaats

In de wet staat dat iedere gemeente ten minste één gemeentelijke begraafplaats moet hebben. Het land dat hoort bij de begraafplaats is meestal besloten gebied.

Er zijn ook begraafplaatsen waarvan een deel is bedoeld voor mensen met een bepaalde culturele achtergrond, bijvoorbeeld:

 • Chinees
 • Surinaams
 • Indisch

Welke soorten graven zijn er?

In Nederland zijn er verschillende soorten graven die verschillen qua mogelijkheden en gebruik.

Algemeen graf

Een algemeen graf is een graf waarin meerdere lichamen begraven liggen (maximaal 3 personen). De overledenen zijn meestal geen familie van elkaar. Het begraven gebeurt dan ook in opdracht van de gemeente.

De looptijd van een algemeen graf is meestal 10 jaar (wettelijke termijn) en kan vaak worden verlengd. Doordat de looptijd van een algemeen graf korter is, zijn de grafkosten aanzienlijk lager.

In keldergraven kunnen meer dan 3 personen begraven worden.

Eigen graf (particulier)

Een eigen graf of particulier is een graf dat is bedoeld voor 1 of 2 personen. De minimale looptijd is 10 jaar, maar er gaat doorgaans 20 of 30 jaar overeen voordat een eigen graf wordt geruimd. Een eigen graf kan men vinden op een gemeentelijke, protestante of een Rooms-Katholieke begraafplaats.

Familiegraf

Een familiegraf is, zoals de naam al suggereert, bedoeld voor een heel gezin. Familiegraven kennen een huurperiode van 20 tot 40 jaar. Daarna wordt het graf geruimd. Er is soms ook mogelijkheid om de huurperiode te verlengen.

Graf met eeuwige grafrust

In sommige gevallen kan men eeuwige grafrust garanderen. Het graf wordt dan nooit geruimd. Er moeten wel enkele maatregelen genomen worden om het grafrecht te behouden. Ook zijn hier kosten aan verbonden.

In Nederland is er één stichting die zich inzet voor eeuwigdurende grafrechten: Stichting Grafzorg Nederland. Ook bij islamitische gedeelten van gemeentelijke begraafplaatsen kan eeuwige grafrust worden gerealiseerd.

Overige graven

Er zijn ook nog andere soorten graven denkbaar:

 • Kindergraf
 • Oorlogsgraf
 • Keldergraf
 • Bovengronds graf
 • Groen graf (in de natuur)

Week van de Begraafplaats: wat is het?

Ieder jaar wordt de ‘Week van de Begraafplaats’ georganiseerd. Deze is in het leven geroepen om de consument vertrouwder te maken met alle zaken die met begraven en begraafplaatsen te maken hebben.

Officieel is de Week van de Begraafplaats een initiatief van de Association of Significant Cemeteries in Europe (ASCE).

Begraafplaats

Ook Uitvaartverzekering.nl draagt bij aan deze week door middel van een stukje informatievoorziening en visuele ondersteuning over de begraafplaatsen in Nederland.