Begraafplaats

Een begraafplaats is een rustplaats waar overleden personen begraven liggen.  Op een begraafplaats kan ook een urn begraven worden. Daarnaast hebben de meeste begraafplaatsen ook een speciale ruimte of aula waarin een afscheidsplechtigheid voor de begrafenis kan worden gehouden. Het land dat hoort bij de begraafplaats is meestal besloten gebied.

Binnen het geloof wordt soms de term kerkhof gebruikt voor een begraafplaats. Dat komt omdat begraafplaatsen vroeger werden aangelegd in het hof (het erf) van de kerk.

Er zijn in Nederland ongeveer 3.500 begraafplaatsen, waarvan een deel niet meer in gebruik is.

Week van de Begraafplaats

Ieder jaar wordt de ‘Week van de Begraafplaats’ georganiseerd. Deze is in het leven geroepen om de consument vertrouwder te maken met alle zaken die met begraven en begraafplaatsen te maken hebben. Officieel is de Week van de Begraafplaats een initiatief van de Association of Significant Cemeteries in Europe (ASCE).

De week begint dit jaar op 26 mei en heeft als thema: ‘Tussen Kunst & Kist’. Kunst kan immers op een mooie manier uiting geven aan een begraafplaats of grafmonument.

Ook Uitvaartverzekering.nl draagt bij aan deze week door middel van een stukje informatievoorziening en visuele ondersteuning over de begraafplaatsen in Nederland.

Begraafplaats

Soorten begraafplaatsen

Volgens de wet op de lijkbezorging zijn er eigenlijk maar twee soorten begraafplaatsen, namelijk gemeentelijke (openbare) begraafplaatsen en bijzondere begraafplaatsen.

Er zijn verschillende soorten bijzondere begraafplaatsen in Nederland.

 • Rooms-Katholieke begraafplaats
 • Protestantse begraafplaats
 • Islamitische begraafplaats (deel van gemeentelijke begraafplaats)
 • Joodse begraafplaats
 • Natuurbegraafplaats

In de wet staat dat iedere gemeente ten minste één gemeentelijke begraafplaats moet hebben.

Er zijn ook begraafplaatsen waarvan een deel is bedoeld voor mensen met een bepaalde culturele achtergrond, bijvoorbeeld:

 • Chinees
 • Surinaams
 • Indisch

Soorten graven

In Nederland zijn er verschillende soorten graven die verschillen qua mogelijkheden en gebruik.

Algemeen graf

Een algemeen graf is een graf waarin meerdere lichamen begraven liggen (maximaal 3 personen). De overledenen zijn meestal geen familie van elkaar. Het begraven gebeurt dan ook in opdracht van de gemeente.

De looptijd van een algemeen graf is meestal 10 jaar (wettelijke termijn) en kan vaak worden verlengd. Doordat de looptijd van een algemeen graf korter is, zijn de grafkosten aanzienlijk lager.

In keldergraven kunnen meer dan 3 personen begraven worden.

Eigen graf (particulier)

Een eigen graf of particulier is een graf dat is bedoeld voor 1 of 2 personen. De minimale looptijd is 10 jaar, maar er gaat doorgaans 20 of 30 jaar overeen voordat een eigen graf wordt geruimd. Een eigen graf kan men vinden op een gemeentelijke, protestante of een Rooms-Katholieke begraafplaats.

Familiegraf

Een familiegraf is, zoals de naam al suggereert, bedoeld voor een heel gezin. Familiegraven kennen een huurperiode van 20 tot 40 jaar. Daarna wordt het graf geruimd. Er is soms ook mogelijkheid om de huurperiode te verlengen.

Eeuwige grafrust

In sommige gevallen kan men eeuwige grafrust garanderen. Het graf wordt dan nooit geruimd. Er moeten wel enkele maatregelen genomen worden om het grafrecht te behouden. Ook zijn hier kosten aan verbonden. In Nederland is er één stichting die zich inzet voor eeuwigdurende grafrechten: Stichting Grafzorg Nederland. Ook bij islamitische gedeelten van gemeentelijke begraafplaatsen kan eeuwige grafrust worden gerealiseerd.

Overige graven

Er zijn ook nog andere soorten graven denkbaar:

 • Kindergraf
 • Oorlogsgraf
 • Keldergraf
 • Bovengronds graf
 • Groen graf (in de natuur)

Begraafplaats zoeken

Er zijn ruim 1.400 begraafplaatsen geregistreerd in Nederland. Via begraafplaats.nl kunt u eenvoudig een begraafplaats vinden op basis van provincie, plaats grafsoort, type graf en faciliteiten.

Begrafeniskosten

De kosten van een begrafenis bestaan uit verschillende aspecten:

 • Grafkosten: kosten voor de grafrechten en onderhoud aan het graf
 • Kosten voor het grafmonument
 • Kosten voor de afscheidsplechtigheid

Wilt u de kosten van de begrafenis vergoed krijgen? Dan kunt u een begrafenisverzekering afsluiten. Er zijn verschillende soorten verzekeringen en voorwaarden. Het is raadzaam om u hierin goed te verdiepen.

Op zoek naar een uitvaartverzekering?

Vergelijk uitvaartverzekeringen