Begrafenis

Begrafenis

Na het overlijden van een dierbare komt er veel op u af, terwijl er ook het nodige moet gebeuren.

Daarbij kunt u wel wat hulp gebruiken. Dit dossier biedt hulp.

Lees verder

Doel

In dit dossier bespreken we onder meer:

 • Wat een begrafenis is en wat het kost
 • Wat u moet regelen voor, tijdens en na een begrafenis
 • Veelgestelde vragen rondom de begrafenis

Wat is een begrafenis?

Naast een crematie is een begrafenis één van de wettelijke toegestane vormen van lijkbezorging.

Bij een begrafenis wordt de overledene in een grafkist begraven onder de grond. De begrafenis vindt plaats op een begraafplaats, waar de overledene een graf toegewezen krijgt. Het graf vormt voor langere tijd een gedenkplek voor de nabestaanden.

Er zijn verschillende soorten begraafplaatsen en graven.

Wat kost een begrafenis?

De kosten voor een begrafenis liggen doorgaans hoger dan bij een crematie. Dat heeft grotendeels te maken met de grafkosten, die bestaan uit:

 • Kosten voor het begraven
 • Kosten voor de huur van het graf
 • Kosten voor onderhoud aan het graf

Het kan verstandig zijn om voorafgaand aan de begrafenis de grafkosten bij verschillende begraafplaatsen in uw gemeente te raadplegen. Soms is het goedkoper om de begrafenis te houden in een andere gemeente dan de woongemeente.

Richtlijn qua kosten is circa 8.000 euro voor een volledige begrafenis.

Wensen uitvaart

Bij iedere uitvaart zijn ook de wensen van de overledene en nabestaanden van belang voor het totale kostenplaatje.

Denk aan:

 • Opbaring
 • Soort grafkist en hoeveelheid bloemen
 • Vormgeving van de plechtigheid, bijvoorbeeld op een bepaalde locatie met live muziek
 • Catering na de uitvaart

Begrafenisverzekering

Om de kosten voor de begrafenis vergoed te krijgen, kunt u overwegen om een begrafenisverzekering af te sluiten bij één van de 12 uitvaartverzekeraars in Nederland.

Het is raadzaam om vooraf een overzicht te hebben van de verwachte uitgaven.

Regelen van de begrafenis

Als directe nabestaande bent u mogelijk direct betrokken bij het regelen van de begrafenis, in samenspraak met de begrafenisondernemer.

Hieronder staat daarom een checklist voor het regelen van zaken voor, tijdens en na de begrafenis.

De eerste stappen

 • Aangifte doen van overlijden
 • Contact opnemen met de uitvaartverzekeraar
 • Een begrafenisondernemer inschakelen

Vormgeving van de begrafenis bespreken

Na de eerste stappen, bekijkt u wat de uitvaartwensen waren van de overledene. Soms zijn deze vastgelegd in een testament of in een computerarchief.

Nog geen testament? Stel er hier een op.

Vervolgens kunt u de uitvaart gaan bespreken, in samenspraak met de uitvaartondernemer.

Hierbij moet u keuzes maken op verschillende vlakken, zoals:

 • Locatie opbaring
 • Kleding waarin de overledene wordt opgebaard
 • Rouwkaarten en uitnodigingen
 • Overlijdensadvertentie
 • Rouwvervoer
 • De kist
 • Bloemen
 • Muziek
 • Locatie begraafplaats en graf
 • Soort graf
 • Grafmonument
 • Afscheidsplechtigheid
 • Catering

De uitvaartverzorger zal u in dit proces begeleiden.

Vlak voor en tijdens de begrafenis

Mogelijk wilt u zelf ook nog bepaalde zaken voorbereiden voor bij de begrafenis, zoals:

Als nabestaande hoeft u tijdens de begrafenis weinig tot niets te regelen. U laat alles zoveel mogelijk over aan de uitvaartondernemer of uitvaartbegeleider

Na de begrafenis

Ook na de begrafenis moet er veel geregeld worden. Daarvoor verwijzen u graag naar een compleet stappenplan.

Veelgestelde vragen

Zes veelgestelde vragen rondom de begrafenis:

1. Mag ik zelf een begraafplaats kiezen voor de overledene?

Ja en nee. Vaak kunt u grotendeels zelf kiezen bij welk dorp of stad de overledene wordt begraven. Houd er wel rekening mee dat de grafkosten aanzienlijk kunnen verschillen, afhankelijk van de gekozen locatie. Verder kunt u kiezen voor een algemeen graf of een particulier graf. Niet iedere begraafplaats biedt een algemeen graf of andersom.

Of u ook de plek van het graf op de begraafplaats zelf kunt bepalen, hangt er maar net vanaf hoeveel ruimte er nog is op de begraafplaats. In ieder geval kunt u met de beheerder van het kerkhof overleggen wat er mogelijk is.

2. Welke soorten graven zijn er?

Er kan bij de meeste begraafplaatsen gekozen worden uit een particulier (eigen) graf en een algemeen graf.

 Algemeen grafParticulier graf
KostenTussen de 500 en 2.000 euroTussen de 1.500 tot 7.000 euro
Aantal begraven personenDrie tot vierEén of meer (via familiegraf)
Relatie overledenenOverledenen hebben geen relatie met elkaarOverledenen zijn familie. De rechthebbende van het graf mag bepalen wie er in komt te liggen
Minimale huurperiodeMeestal 10 jaar20 jaar of langer
Verlengen grafrechtenMeestal niet mogelijkMeestal mogelijk (met 10 jaar per keer)
Diepte grafCirca 3 meter (voor 3 personen). Tussen/naast de kisten ligt tenminste 30 cm aarde. Boven de bovenste kist ligt ten minste 65 cm aarde.Circa 3 meter (voor 3 personen). Tussen/naast de kisten ligt tenminste 30 cm aarde. Boven de bovenste kist ligt ten minste 65 cm aarde.

3. Mag ik zelf kiezen hoe het grafmonument eruit ziet?

Meestal wel. Begraafplaatsen hanteren meestal wel bepaalde richtlijnen wat betreft de grootte, gebruikte materialen en vormgeving van een grafmonument Het plaatsen van een grafmonument is dan ook niet toegestaan zonder toestemming van de begraafplaatsbeheerder.

Verder bent u als rechthebbende van het graf verplicht om het graf te onderhouden. Verloederde graven worden niet geaccepteerd.

4. Is een eigen graf een eigendom?

Nee. Net als een algemeen graf wordt een eigen graf verhuurd aan de nabestaanden. De grond zelf blijft eigendom van de gemeente of parochie.

Heel soms is het mogelijk om zelf een stukje grond te kopen van de begraafplaats.

5. Wanneer wordt het graf geruimd?

Dit is afhankelijk van de looptijd van de grafrechten. In de wet staat vastgelegd dat een algemeen graf minimaal 10 jaar met rust gelaten moet worden. Voor particuliere graven ligt de termijn meestal op 20 jaar of langer.

Minimaal zes en uiterlijk twaalf maanden voor het verstrijken van deze termijn zal de houder van de begraafplaats schriftelijk mededeling doen aan de belanghebbende.

Als het graf wordt geruimd worden de stoffelijke resten uit het graf gehaald en elders, op een afgesloten gedeelte, herbegraven. Indien gewenst mogen nabestaanden de stoffelijke resten bij ruiming van het graf apart houden. De overblijfselen worden dan herbegraven in een beenderkist onder de grafruimte.

6. Wat is een natuurbegraafplaats?

Een natuurbegraafplaats verschilt op een aantal punten met een reguliere begraafplaats:

 NatuurbegraafplaatsReguliere begraafplaats
GrafdekkingNatuurlijke kenmerken, bijvoorbeeld een zwerfkei, boompje of een struikGrafmonument
Opening- en sluitingstijdenGeenDoorgaans vaste openingstijden
OmheiningGeen hekken of poortenDuidelijke afbakening

Tegenwoordig wordt steeds vaker gekozen voor een begrafenis in een natuurlijke omgeving.