Begrafenis

Hieronder worden de meest gestelde vragen rondom een begrafenis in kaart gebracht.

Mag ik zelf een plaats kiezen voor de overledene?

Ja en nee. Vaak kunt u grotendeels zelf kiezen bij welk dorp of stad de overledene wordt begraven. Houdt er wel rekening mee dat de grafkosten aanzienlijk kunnen verschillen, afhankelijk van de gekozen locatie. Verder kunt u kiezen voor een algemeen graf of een particulier graf. Niet iedere begraafplaats biedt een algemeen graf of andersom.

Of u ook de plek van het graf op de begraafplaats zelf kunt bepalen, hangt er maar net vanaf hoeveel ruimte er nog is op de begraafplaats. In ieder geval kunt u met de beheerder van het kerkhof overleggen wat er mogelijk is.

Welke soorten graven zijn er?

Er kan bij de meeste begraafplaatsen gekozen worden uit een particulier (eigen) graf en een algemeen graf.

Algemeen grafParticulier graf
KostenTussen de 500 en 2.000 euroTussen de 1.500 tot 7.000 euro
Aantal begraven personenDrie tot vierMeestal twee tot drie
Relatie overledenenOverledenen hebben geen relatie met elkaarOverledenen zijn familie. De rechthebbende van het graf mag bepalen wie er in komt te liggen
Minimale huurperiodeMeestal 10 jaarMeestal 20 jaar
Verlengen grafrechtenMeestal niet mogelijkMeestal mogelijk (met 10 jaar per keer)
Diepte grafCirca 3 meter (voor 3 personen). Tussen/naast de kisten ligt tenminste 30 cm aarde. Boven de bovenste kist ligt ten minste 65 cm aarde.Circa 3 meter (voor 3 personen). Tussen/naast de kisten ligt tenminste 30 cm aarde. Boven de bovenste kist ligt ten minste 65 cm aarde.

Mag ik zelf kiezen hoe het grafmonument eruit ziet?

Meestal wel. Begraafplaatsen hanteren meestal wel bepaalde richtlijnen wat betreft de grootte, gebruikte materialen en vormgeving van de monumenten. Het plaatsen van een grafmonument is dan ook niet toegestaan zonder toestemming van de begraafplaatsbeheerder.

Verder bent u als rechthebbende van het graf verplicht om het graf te onderhouden. Verloederde graven worden niet geaccepteerd.

Is een eigen graf een eigendom?

Nee. Net als een algemeen graf wordt een eigen graf verhuurd aan de nabestaanden. De grond zelf blijft eigendom van de gemeente of parochie.

Heel soms is het mogelijk om zelf een stukje grond te kopen van de begraafplaats.

Wanneer wordt het graf geruimd?

Dit is afhankelijk van de looptijd van de grafrechten. In de wet staat vastgelegd dat een algemeen graf minimaal 10 jaar met rust gelaten moet worden. Voor particuliere graven ligt de termijn meestal op 20 jaar of langer.

Minimaal zes en uiterlijk twaalf maanden voor het verstrijken van deze termijn zal de houder van de begraafplaats schriftelijk mededeling doen aan de belanghebbende.

Als het graf wordt geruimd worden de stoffelijke resten uit het graf gehaald en elders, op een afgesloten gedeelte, herbegraven. Indien gewenst mogen nabestaanden de stoffelijke resten bij ruiming van het graf apart houden. De overblijfselen worden dan herbegraven in een beenderkist onder de grafruimte.

Wat is een natuurbegraafplaats?

Een natuurlijk begraafplaats verschilt op een aantal punten met een reguliere begraafplaats:

NatuurbegraafplaatsReguliere begraafplaats
GrafdekkingNatuurlijke kenmerken, bijvoorbeeld een zwerfkei, boompje of een struikGrafmonument
Opening- en sluitingstijdenGeenDoorgaans vaste openingstijden
OmheiningGeen hekken of poortenDuidelijke afbakening

Tegenwoordig wordt steeds vaker gekozen voor een begrafenis in een natuurlijke omgeving.

Begrafenisverzekering

Op zoek naar een verzekering die de kosten van een begrafenis dekt? Sluit dan een begrafenisverzekering af. Deze dekt de verschillende kosten die kunnen komen kijken bij de afscheidsplechtigheid, evenals de kosten die komen kijken bij het begraven van de overledene en het onderhoud aan het graf.

Overige links

Vond u deze informatie nuttig?

Vertel ons waarom, en wat wij eventueel kunnen verbeteren