Verzekeringszaken

Begunstigde uitvaartverzekering

Zodra het geld van een uitvaartverzekering wordt uitgekeerd, is het niet altijd duidelijk wie het geld ontvangt.

Met andere woorden: wie is de begunstigde?

Lees verder

Wie is de begunstigde?

Deze vraag kan in sommige families voor de nodige onenigheid zorgen. Het is daarom belangrijk om uit te zoeken aan wie het geld wordt uitgekeerd. Deze kwestie speelt alleen als er daadwerkelijk een geldbedrag vrijkomt, dus bij een kapitaalverzekering of een combinatiepolis.

Bij andere soorten verzekeringen, zoals de natura- en sommenverzekering is hier geen sprake van. De verzekeraar vergoed dan enkel de kosten van (vooraf) bepaalde uitvaartdiensten.

Wie wijst de begunstigde aan?

Degene die de uitvaartverzekering afsluit, ofwel de verzekeringnemer, mag de begunstigde aanwijzen. Deze persoon ontvangt het geld op zijn/haar rekening als de verzekeringnemer komt te overlijden.

In de meeste gevallen wordt de partner of de kinderen aangewezen, maar dit is niet verplicht. Het is ook mogelijk om een vriend of kennis te benoemen.

Houd er wel rekening mee dat enkel de begunstigde het geld ontvangt. De verzekeringnemer kan overigens altijd aanpassingen doorvoeren, zodat iemand anders de begunstigde wordt.

Meerdere begunstigden

Uiteraard is het mogelijk om meerdere begunstigden aan te wijzen.

Dit moet je weten:

  1. De persoon die bovenaan de lijst staat, ofwel de eerste begunstigde komt als eerste in aanmerking voor de uitkering.
  2. De tweede begunstigde komt pas in aanmerking voor een uitkering als de eerste begunstigde is overleden.
  3. Hebben meer begunstigden dezelfde plaats in de volgorde op de polis? Dan krijgt iedere begunstigde evenveel.
  4. Zijn alle aangewezen begunstigden overleden of is er geen begunstigde aangewezen? Dan wordt uitgekeerd volgens een standaardbegunstiging.

Standaardbegunstiging

De uitkering geschiedt als volgt:

  • De verzekeringnemer
  • Echtgenoot/geregistreerd partner van de overledene
  • Kinderen van de overledene
  • Erfgenamen van de verzekeringnemer

In de praktijk komt het wel eens voor dat er geen erfgenamen in beeld zijn. Het recht op uitkering kan dan vervallen.