Begunstigde uitvaartverzekering

Zodra het geld van een uitvaartverzekering wordt uitgekeerd, is het niet altijd duidelijk wie het geld ontvangt. Met andere woorden: wie is de begunstigde? Deze vraag kan in sommige families voor de nodige onenigheid zorgen. Het is daarom belangrijk om uit te zoeken aan wie het geld wordt uitgekeerd. Deze kwestie speelt alleen als er daadwerkelijk een geldbedrag vrijkomt, dus bij een kapitaalverzekering of een combinatiepolis.

Begunstigde uitvaartverzekering

Bij andere soorten verzekeringen, zoals de natura- en sommenverzekering is hier geen sprake van. De verzekeraar vergoed dan enkel de kosten van (vooraf) bepaalde uitvaartdiensten.

Wie is de begunstigde?

Degene die de uitvaartverzekering afsluit, ofwel de verzekeringnemer, mag de begunstigde aanwijzen. Deze persoon ontvangt het geld op zijn/haar rekening als de verzekeringnemer komt te overlijden. In de meeste gevallen wordt de partner of de kinderen aangewezen, maar dit is niet verplicht. Het is ook mogelijk om een vriend of kennis te benoemen.

Houdt er wel rekening mee dat enkel de begunstigde het geld ontvangt. De verzekeringnemer kan overigens altijd aanpassingen doorvoeren, zodat iemand anders de begunstigde wordt.

Meerdere begunstigden

Uiteraard is het mogelijk om meerdere begunstigden aan te wijzen. Er zal er echter maar één zijn die het geld ontvangt. Dit is de persoon die bovenaan de lijst staat, ofwel de eerste begunstigde. De tweede begunstigde komt pas in aanmerking voor een uitkering als de eerste begunstigde is overleden. Zijn alle aangewezen begunstigden overleden?

Dan wordt er gekeken wie de eerstvolgende wettelijke begunstigde is. Aan deze persoon zal de verzekeraar de uitkering overmaken.

Geen begunstigde aangewezen

Het is ook mogelijk dat er geen begunstigde is aangewezen in de polis. In dat geval zal de uitvaartverzekeraar uitkeren aan de wettelijke begunstigde. Wie dit is, staat in de wet genoemd. Deze volgorde wordt volgens de wettelijke regels gehanteerd:

  1. De niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot/geregistreerd partner van de overledene
  2. Kinderen van de overledene
  3. De ouders van de overledene samen met diens broers en zusters
  4. De grootouders van de overledene
  5. De overgrootouders van de overledene

Op zoek naar een uitvaartverzekering?

Vergelijk uitvaartverzekeringen