Overlijden

Checklist: wat te regelen bij overlijden?

Zodra een dierbare overlijdt, wordt er gerouwd maar moeten er ook een hele hoop zaken georganiseerd worden.

Denk aan het regelen van de uitvaart en het inlichten van instanties die een relatie hadden met de overledene. Hieronder staan een aantal checklists die u daarbij kunnen helpen.

Lees verder

Regelen (kort) na overlijden

De onderstaande punten in de checklist zijn belangrijk om kort na het overlijden van uw dierbare te regelen:

1. Zoek na overlijden direct contact op met de dienstdoende (huis)arts. Hij/zij kan een verklaring van overlijden op te stellen. De huisarts kan ook helpen raadplegen van het donorcodicil (indien van toepassing).

2. Doe aangifte dat kan bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. Er wordt dan een overlijdensakte gemaakt.Sommige uitvaartverzorgers zullen dit werk echter voor u uit handen nemen.

3. Met de overlijdensverklaring kun je bij de gemeente de Akte van overlijden aanvragen. U kunt dit ook uitbesteden aan een uitvaartverzorger. Voor het doen van aangifte van een overlijden zijn de volgende documenten nodig:

 • Een artsenverklaring van overlijden
 • Verklaring over de oorzaak van overlijden (zogenaamde B-enveloppe)
 • Geldig ID-bewijs
 • Een verklaring van geen bezwaar tegen uitstel van crematie/begraven afgegeven door een geneeskundige (alleen van toepassing wanneer het begraven/cremeren later dan de 6e werkdag na overlijden plaatsvindt).

4. De gemeente verwerkt het overlijden in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Ook een aantal belangrijke instanties worden door de gemeente ingelicht, waaronder:

 • De Belastingdienst
 • Het UWV
 • De Sociale Verzekeringsbank (SVB)

5. Van de gemeente ontvang je een uittreksel van het overlijdensregister. Deze zijn vereist voor:

 • Het verkrijgen van een verklaring van erfrecht
 • Aanvragen van weduwepensioen
 • Het verkrijgen van verzekeringsgeld

6. Controleer of er een testament is van de overledene en wat daarin staat. Dit kan via het centraal testamentenregister. Een notaris zal met het testament een verklaring van erfrecht opmaken die de wettelijke erfgenamen toegang geven tot rekeningen, maar ook de macht geven om wijzigingen door te voeren in de tenaamstelling.

7. Neem contact op met de uitvaartverzekeraar en schakel een uitvaartverzorger in. U kunt ten allen tijde een eigen uitvaartverzorger kiezen, ongeachte polis die u heeft afgesloten.

Instanties inlichten

Het is ook belangrijk om instanties en bedrijven te informeren over het overlijden zodat lopende contracten worden beëindigd of aangepast. Hiermee wordt ook voorkomen dat automatische
incasso’s blijven doorlopen. Om bepaalde contracten op te zeggen is een schriftelijke verklaring van overlijden nodig.

–> Op deze pagina staat een uitgebreid dossier over het regelen van praktische zaken na de uitvaart.

Bij het inlichten van instanties kun je denken aan:

 • De werkgever (indien van toepassing)
 • De zorgverzekeraar
 • Andere verzekeraars, bijvoorbeeld een autoverzekeraar
 • Banken en creditcardmaatschappijen
 • De Hypotheekverstrekker, woningcorporatie of verhuurder
 • Het kadaster (bij een eigen huis)
 • De energieleverancier
 • Internet-, televisie- en telefoonproviders
 • Uitgevers van kranten en tijdschriften.
 • Verenigingen, vakbonden en politieke partijen
 • Goede doelen
 • De gemeente voor het inleveren van het paspoort (verstandig om te doen nadat alle overige instanties zijn ingelicht en zaken zijn stopgezet)

Verder is het slim om de volgende zaken te controleren:

 • Had de overledene een belastingadviseur of boekhouder? Licht deze dan ook in. Soms kan hij/zij nog dingen regelen wat betreft de aftrekposten bijzondere lasten eenoudergezin.
 • Lopende schulden van de belasting, hypotheek of verzekeringsmaatschappij.
 • Verzekeringen die premievrij zijn geworden.
 • Mogelijkheid om bepaalde tarieven/heffingen te verlagen, bijvoorbeeld reinigingsrechten en de milieubelasting.
 • De waarde en eerlijke verdeling van de inboedel.
 • De laatste aangifte inkomstenbelasting verzorgen.
 • Zijn er actieve Social media accounts? Deze kunnen worden laten verwijderd door een overlijdensakte in te dienen. Bij sommige mediawebsites kan het profiel ook worden omgezet in een memoriampagina.

Wat gebeurt er met de bankrekening?

Deze rekening wordt geblokkeerd door de bank. Hetzelfde geldt voor pasjes en creditcards die op naam van de overledene stonden. Doorgaans worden ook periodieke betalingen van de bankrekening door de bank stopgezet.

Indien nabestaanden controle willen hebben over de bankrekening van de overledene, is het belangrijk om een verklaring van erfrecht te regelen. Na overleg kunnen nabestaanden dan beschikken over de financiële middelen op de rekening.

Ook als de overledene een kluis of effectenrekening heeft bij de bank dienen de nabestaanden een verklaring van erfrecht te overhandigen.

Rekening op naam van 2 personen

Indien de rekening op naam staat van twee personen ligt dit anders. De achterblijvende partner kan de rekening dan blijven gebruiken. Wel worden alle pasjes, zoals creditcards en pinpassen, ongeldig gemaakt.

De achtergebleven partner kan ervoor kiezen om de tenaamstelling van de rekening te wijzigen. Hiervoor is echter wel een verklaring van erfrecht benodigd.

Regelen voor de uitvaart

Na overlijden moet er ook veel geregeld worden omtrent de uitvaart. De volgende checklist kan daarbij helpen:

 1. Controleer of de overledene bepaalde uitvaartwensen heeft vastgelegd in het testament, in zijn/haar (computer)archieven of bij een uitvaartverzekeraar. Dit laatste kan ook de uitvaartverzorger voor u controleren.
 2. Denk na over de kleding waarin de overledene opgebaard kan worden
 3. Aan de hand van de uitvaartwensen bedenkt en bespreekt u met de nabestaanden en de uitvaartverzorger hoe de uitvaart wordt vormgegeven:
  • Begrafenis of crematie?
  • Wie zijn er uitgenodigd?
  • Welke diensten en plechtigheden worden er gedaan?
  • Rouwbrief en overlijdensadvertentie
  • Wat voor soort kist, welke bloemen?
 4. Bekijk de kosten die komen kijken bij de uitvaart en ga na hoe die betaald gaan worden, bijvoorbeeld middels spaargeld of via de uitvaartverzekering.
 5. Maak een adressenlijst voor het versturen van rouwkaarten en zorg dat deze snel worden verstuurd.