Tips

Dankbetuiging (tekst bedankkaartje)

De dankbetuiging heeft als doel om de mensen te bedanken die bij de uitvaart aanwezig waren, evenals alle anderen die hebben meegeleefd of hun steun hebben betuigd.

Lees verder

Wanneer stuur je een dankbetuiging?

Het sturen van een dankbetuiging wordt gedaan door de nabestaanden.

Dit gebeurt meestal binnen enkele weken na het overlijden of kort na de uitvaart.

Ideeën

Voor het schrijven van een bedankkaart zijn geen vaste regels. U kunt dus zelf kiezen voor een formele of juist informele en persoonlijke dankbetuiging. Vaak wordt wel gekozen voor een korte tekst van een aantal zinnen.

Net als bij een rouwkaart is het belangrijk om goed na te denken over de inhoud van de tekst. U wilt immers de juiste boodschap op zorgvuldige wijze overbrengen.

Om u te helpen bij het schrijven van een dankbetuiging staan hieronder enkele ideeën en voorbeelden van teksten.

Per post

Een bedankkaartje per post is meestal persoonlijk. Afhankelijk van welke relatie u heeft met de geadresseerde kunt u het bedankkaartje personaliseren.

De opbouw van de tekst zou u als volgt kunnen doen:

 • Eerste zin: uitspreken van uw dank voor de betrokkenheid en het medeleven bij het overlijden van mijn/onze dierbare (bij naam noemen).
 • Tweede zin: kort uitleggen wat de steun voor u heeft betekend.
 • Ondertekening: naam van de partner, naam van de zonen en dochters (en hun partners). Er kan ook worden gekozen om alleen te kiezen voor de naam van de echtgenote en daaronder ‘kinderen’ en ‘kleinkinderen’ te zetten.
 • De ondertekening wordt afgesloten met de plaats en datum.

Voorbeeld:


Wij willen u hartelijk danken voor uw meeleven na het overlijden van onze lieve man, onze zorgzame vader en trotse opa

Cornelius Levinus Gerardus Schenkel
– Cor – 

Uw warmte en betrokkenheid hebben ons goed gedaan tijdens deze verdrietige periode.

Truus Schenkel – Boerman
Mario en Ronald
Lieve en Gert
Henk en Anne

Leeuwarden, maart 2018


Tip:

Een groot deel van de adressen voor de dankbetuiging zijn verzameld in het condoleanceregister of op de aparte condoleance kaartjes.

In de krant

Een dankbetuiging in de krant is niet persoonlijk, omdat u meerdere personen aanspreekt. Het is gebruikelijk om de naam van de overledene te noemen en uit te leggen wat het medeleven van de betrokkenen voor u heeft betekent. Eventueel kunt u ook beginnen met een gedicht.

U sluit het bericht af met een aantal dankwoorden, uw naam (of familienaam) en de plaats en datum.

Via internet

Steeds vaker wordt gekozen voor een digitaal bedankkaartje. Deze is qua opbouw hetzelfde als een bedankkaartje via de post, maar is meestal minder persoonlijk. De onderstaande afbeelding zou u ter inspiratie kunnen gebruiken.

Vindt u het lastig om een geschikte tekst samen te stellen?

Kijk dan in de onderstaande voorbeelden.

Voorbeeldteksten dankbetuiging

Hieronder vindt u een overzicht van diverse tekstuele voorbeelden die u kunt gebruiken voor een dankbetuiging:

Formeel

 1. Graag willen we u danken voor uw medeleven, bloemenhulde en troost die we hebben mogen ontvangen na het overlijden van onze lieve [NAAM].
 2. In ons verdriet om het heengaan van onze lieve [NAAM] willen wij u hartelijk danken voor uw medeleven.
 3. Wij willen u bedanken voor alle steun en betrokkenheid na het overlijden van onze dierbare [NAAM]. Alle blijken van deelneming zijn ons tot steun bij het verwerken van dit verlies.
 4. Na het overlijden van onze dierbare [NAAM] willen we u bedanken voor alle bloemen, kaarten en condoleances. Dit heeft ons ontzettend gesteund tijdens deze verdrietige periode.
 5. Voor uw blijken van medeleven na het overlijden van onze dierbare [NAAM] betuigen wij onze oprechte dank.
 6. Aan allen, die tijdens het overlijden en de begrafenis/crematie van onze lieve [NAAM] hun liefdevolle steun aan ons hebben betoond, betuigen wij onze oprechte dank.
 7. Overweldigend was uw medeleven, nadat [NAAM] zo plotseling van ons werd ontnomen.

Informeel (en persoonlijker)

 1. Wij willen je hartelijk danken voor de manier waarop u met ons heeft meegeleefd tijdens de ziekte en na het overlijden van onze dierbare [NAAM]. In deze verdrietige tijd hebben wij veel troost gehad aan je steun.
 2. Je betrokkenheid, steun en medeleven waren hartverwarmend na het overlijden van onze lieve [NAAM]. Daarvoor willen we je ontzettend bedanken.
 3. Wij zijn je ontzettend dankbaar voor alle steun en medeleven na het overlijden van onze lieve [NAAM]. Dit heeft ons veel kracht en troost gegeven bij het verwerken van dit grote verlies.
 4. Na het overlijden van onze lieve [NAAM] was het zo fijn om te zien dat zo velen met ons hebben meegeleefd. Ook jou willen we bij deze hartelijk bedanken voor je steun en betrokkenheid.
 5. De afgelopen periode hebben wij ervaren hoe je met ons hebt meegeleefd toen onze lieve [NAAM] plotseling overleed. Hiervoor willen wij je graag bedanken.
 6. Je warmte, medeleven en steun hebben ons erg veel goeds na het overlijden van onze lieve [NAAM]. Hiervoor willen we je heel erg bedanken.
 7. Jouw medeleven, troostvolle woorden, warmte en steun hebben zoveel voor ons betekend na het overlijdens van onze lieve [NAAM]. Dit zullen we nooit vergeten. Heel erg bedankt.

Voor in de krant

Uw woord, gebaar of kaart doen ons goed
Zeker wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet

We willen u graag bedanken voor uw medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve

Volledige naam

Vanwege de overweldigende belangstelling is het voor ons niet mogelijk om iedereen persoonlijk van onze oprechte dank te betuigen.

Daarom willen we op deze manier laten weten dat uw medeleven ons erg goed hebben gedaan. Het is voor ons van grote steun gebleken.

Ondertekening

Plaats en datum


De bloemen, kaarten en bezoekjes die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder en oma

Volledige naam

hebben ontzettend veel steun gegeven. Het was mooi om te zien hoe geliefd zij was.

Hartelijk dank voor uw medeleven, belangstelling en warmte, in welke vorm dan ook.

Ondertekening

Plaats en datum


Niet meer in ons midden
Maar voor altijd in ons hart

Via deze weg willen we u hartelijk bedanken voor uw medeleven, aanwezigheid, lieve woorden en kaarten die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van onze dierbare

Volledige naam

Dit heeft ons diep ontroerd en tegelijkertijd erg gesteund.

Ondertekening

Plaats en datum