Distributiekosten

Uitvaartverzekeraars brengen bij het afsluiten van een uitvaartverzekering distributiekosten in rekening. Dit zijn de kosten die de verzekeringsmaatschappij moet maken voor het beoordelen en afhandelen van uw aanvraag. Denk daarbij aan administratiekosten, automatiseringskosten en salariskosten van het personeel. Als u de uitvaartverzekering afsluit via een tussenpersoon brengen zij deze kosten in rekening.

Distributiekosten

Vroeger waren de distributiekosten niet duidelijk bij het afsluiten van de verzekering. De kosten werden toen simpelweg verwerkt in de premie, maar de verzekeringnemer wist niet hoeveel hij aan betaalde. Tegenwoordig worden de distributiekosten duidelijk gespecificeerd bij het afsluiten van de polis.

Betaling

In veel gevallen betaalt u de distributiekosten tegelijkertijd met de premie, maar is er wel een aparte specificatie gemaakt. Het is dan transparant hoeveel u precies aan premie- en distributiekosten betaalt. Bij sommige verzekeraars betaalt u de kosten in één keer, bij de eerste premiebetaling.

Overzicht distributiekosten per verzekeraar

Hieronder staat een overzicht van alle uitvaartverzekeraars, de distributiekosten die van toepassing zijn en hoe u ze dient te betalen.

Uitvaartverzekeraar Distributiekosten* Betaling**
Ardanta € 48,08 Verwerkt in de premie: u betaalt over de gehele looptijd van de premiebetaling
DELA € 11,50 10 jaar lang: 0,10 euro per maand gelijktijdig met de premiebetaling
DLE € 16,- Bij de eerste premiebetaling in één keer in rekening gebracht
GUV Geen kosten N.v.t.
Klaverblad € 17,50 Bij de eerste premiebetaling in één keer in rekening gebracht
Monuta € 64,- Verwerkt in de premie: u betaalt over de gehele looptijd van de premiebetaling
Nuvema € 38,- Verwerkt in de premie: u betaalt over de gehele looptijd van de premiebetaling
PC Uitvaart € 89,- Verwerkt in de maandpremie: u betaalt een vast tarief totdat de distributiekosten zijn betaald.
TAF Afhankelijk van assurantie tussenpersoon Niet bekend
Twenthe € 24,- 24 maandelijkse termijnen of in één keer
Yarden € 59,- Verwerkt in de premie: u betaalt over de gehele looptijd van de premiebetaling

*Bij veel uitvaartverzekeraars zijn de distributiekosten verwerkt in de getoonde premie op de website. Bij de bepaling van de distributiekosten is uitgegaan van online afsluiten. Afhankelijk van hoe de verzekering wordt afgesloten, bijvoorbeeld persoonlijk of telefonisch, kunnen de distributiekosten afwijken.

**De manier waarop u de distributiekosten betaalt, kan verschillen afhankelijk van de manier waarop u de verzekering afsluit (bijvoorbeeld telefonisch, online of persoonlijk). In het bovenstaande schema is uitgegaan van een online aanvraag van de polis.

Advieskosten

Bij sommige verzekeraars kunt u ook advies krijgen, zodat u een uitvaartverzekering op maat kunt afsluiten. Houdt er rekening mee dat hiervoor ook kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten betaalt u bovenop de distributiekosten.

Een visueel overzicht van alle actieve uitvaartverzekeraars in Nederland vindt u hier.