Uitvaartzaken

Donorcodicil

Een donorcodicil is een document in de vorm van een kaartje of pasje dat als bewijs dient voor welke keuze er is gemaakt omtrent orgaandonatie na overlijden. Vroeger was het donorcodicil een handgeschreven, gedateerd en ondertekend document met dezelfde rechtsgeldigheid als een testament.

Lees verder

Donorregister

Tegenwoordig wordt de keuze voor orgaandonatie bij (vroegtijdig) overlijden vastgelegd via het donorregister. Zodra u deze keuze heeft vastgelegd, krijgt u een bevestigingsbrief en een donorpasje waarop staat aangeven welke organen u bereid bent om af te staan voor transplantatie na uw overlijden.

Het is sinds 1998 niet meer verplicht of nodig om het donorcodicil/donorpasje bij u te dragen. Dit komt omdat de arts zelf het donorregister raadpleegt om te kijken hoe uw keuze is vastgelegd.

Dat werkt als volgt:

  1. Als er toestemming is gegeven door de overledene, dan meldt de arts die het overlijden heeft vastgesteld dit bij het orgaancentrum.
  2. Vervolgens wordt er zorgvuldig bekeken of er beschikbare organen of weefsels kunnen worden toegewezen aan geschikte patiënten.

Het kan ook zijn dat de nabestaanden zijn aangewezen om over de donatie te beslissen. In dat geval moet eerst worden gewacht op hun uitdrukkelijke toestemming.

Donorcodicil aanpassen

U kunt uw eigen keuze voor orgaandonatie overigens ook zelf controleren of aanpassen door in te loggen in het donorregister via DigiD. U kunt deze keuze onbeperkt wijzigingen.

Aanpassen kan middels papieren formulier die u kunt ophalen bij de meeste gemeentehuizen en ziekenhuizen. Telefonisch opvragen kan ook via: 0900 – 821 21 66

Donorcodicil kwijt?

Bent u het donorcodicil kwijt? Dan kunt u gemakkelijk in nieuwe opstellen door uw keuze te selecteren in het donorregister met behulp van uw DigiD. Dit kan ook via een papieren document waarop u uw keuze opnieuw invult.

Artsen adviseren echter wel om je online te registreren, omdat het donorregister veel gemakkelijker te raadplegen is dan te zoeken naar een document.

Afscheid nemen en opbaring

Als u donor bent en er bij uw overlijden gebruikt wordt gemaakt van uw organen is een opbaring (thuis) altijd mogelijk, ongeacht welke organen u afstaat. Zelfs als u huid doneert is opbaring thuis of in een rouwcentrum gewoon mogelijk. Dit komt omdat er niet zichtbare delen huid van het lichaam worden verwijderd.

Uw dierbaren kunnen dus altijd op een waardige manier afscheid van u nemen, zoals u dat wenst. Het verzorgen van de uitvaart is dan ook niet anders, of u nu wel of geen organen doneert.

Meer informatie

Voor meer voorlichting over alle aspecten van donatie kunt u terecht bij donor-infolijn via: 0900 – 821 21 66 of via de website: www.transplantatiestichting.nl