Donorcodicil

Een donorcodicil is een document dat als bewijs dient voor welke keuze er is gemaakt omtrent orgaandonatie na overlijden. Vroeger was het donorcodicil een handgeschreven, gedateerd en ondertekend document met dezelfde rechtsgeldigheid als een testament. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Tegenwoordig wordt de keuze voor orgaandonatie bij (vroegtijdig) overlijden vastgelegd via het donorregister. Zodra u deze keuze heeft vastgelegd, krijgt u een bevestigingsbrief en een donorpasje waarop staat aangeven welke organen u bereid bent om af te staan voor transplantatie na uw overlijden.

Donorcodicil

Donorregister

Het is sinds 1998 niet meer verplicht of nodig om het donorcodicil/donorpasje bij u te dragen. Dit komt omdat de arts zelf het donorregister raadpleegt om te kijken hoe uw keuze is vastgelegd. U kunt uw eigen keuze overigens ook zelf controleren of aanpassen door in te loggen in het donorregister via DigiD. U kunt deze keuze onbeperkt wijzigingen.

Afscheid nemen en opbaring

Ook als u donor bent en er bij uw overlijden gebruikt wordt gemaakt van uw organen is een opbaring (thuis) altijd mogelijk, ongeacht welke organen u afstaat. Zelf als u huid doneert is opbaring thuis of in een rouwcentrum gewoon mogelijk. Dit komt omdat er niet zichtbare delen huid van het lichaam worden verwijderd. Uw dierbare kunnen dus altijd op een waardige manier afscheid van u nemen, zoals u dat wenst. Het verzorgen van de uitvaart is dan ook niet anders, of u nu wel of geen organen doneert.

Meer informatie

Voor meer voorlichting over alle aspecten van donatie kunt u terecht bij de NIGZ, afdeling donorvoorlichting via 0900 – 8212166 of via de website donorvoorlichting.nl.

Vond u deze informatie nuttig?

Vertel ons waarom, en wat wij eventueel kunnen verbeteren