Verzekeringszaken

Uitvaartverzekering eerder uitbetalen

Normaal gesproken keert een uitvaartverzekeraar pas uit nadat de verzekerde is overleden. Echter, in bepaalde situaties kan er al eerder een beroep worden gedaan op de dekking van de uitvaartverzekering. De verzekeraar zal dan (een deel van) het verzekerde bedrag eerder uitbetalen/uitkeren.

Hieronder wordt besproken in welke situaties daar sprake van kan zijn.

Lees verder

Terminale ziekte

Sommige uitvaartverzekeraars hebben in de polisvoorwaarden opgenomen dat de verzekeringsnemer recht heeft op een voorschot van het verzekerde bedrag indien de verzekeringsnemer lijdt aan een terminale ziekte. Het voorschotbedrag kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden om extra (palliatieve) zorg in te kopen of specifieke wensen van de verzekeringsnemer in vervulling te laten gaan, bijvoorbeeld een laatste vakantie met de familie.

Voorwaarden

De verzekeraars die eerder uitbetalen bij een terminale ziekte hanteren soms de regel dat de verzekeringsnemer niet langer dan 3 maanden leeft en dat de looptijd van de verzekering minimaal een x-aantal jaar is, bijvoorbeeld 2 of 3 jaar. Informeer bij uw eigen verzekeraar of dergelijke beperkende voorwaarden in uw situatie van toepassing zijn.

Het feit dat er eerder wordt uitgekeerd heeft doorgaans geen invloed op de hoogte van de premie die eventueel nog betaald moet worden.

Afkopen verzekering

Ook bij het afkopen van de uitvaartverzekering wordt er eerder uitgekeerd. Het gaat hier dan echter niet om een deel van het verzekerde bedrag, maar een deel van de reeds betaalde premie.

Lees ook: afkopen uitvaartverzekering