Uitvaartzaken

Elektrisch cremeren

Een nieuwe trend in uitvaartland is ‘elektrisch cremeren’. De crematieoven wordt dan verhit door middel van verwarmingselementen in plaats van het verbranden van gas.

Lees verder

Bij welke organisaties is elektrisch cremeren mogelijk?

Meerdere uitvaartorganisaties, waaronder DELA en Monuta zijn al bezig of hebben serieuze plannen voor de aanbouw van nieuwe elektrische crematoria. Verzekeraar en uitvaartonderneming DELA heeft zelfs de ambitie om al haar crematies in 2030 klimaatneutraal te maken door middel van elektrisch cremeren of resomeren.

Hoe werkt het?

Elektrisch cremeren werkt vergelijkbaar met een elektrische oven in het huishouden. Het verschil is dat de elektrische crematieoven natuurlijk veel groter is. Bovendien kunnen er in de oven enorm hoge temperaturen worden bereikt. In de crematieoven zijn verwarmingselementen aangebracht die die warmte generen in de oven. Ventilatoren zorgen ervoor dat de warmte evenredig wordt verspreid.

Verschil gasoven

Het verschil met een gasoven is dat het lichaam van de overledene vergaat door de hoge temperatuur in de oven en niet door middel van de vlammen. Een ander verschil is dat de crematie in een elektrische oven minder lang in beslag neemt dan bij een traditionele gasoven.

Voordelen

Het voordeel hiervan is dat er duurzaam opgewekte stroom kan worden gebruikt om de oven van energie te voorzien, bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen of windmolens. Daardoor is de crematie energieneutraal en zeer milieuvriendelijk.

Details:

Lagere uitstoot

Bij een gemiddelde crematie komt 113 kilogram aan CO2 vrij. Met een elektrische oven kan de CO2-uitstoot fors omlaag, omdat de energie die nodig is voor de crematie duurzaam kan worden opgewekt. Het is dan alleen nog het lichaam en de kist zelf waarbij broeikasgassen vrijkomen. Hoe hoog de CO2-uitstoot precies is, is niet bekend.

Lager energieverbruik

Een ander belangrijk doel van een elektrische crematie is om energie te besparen. Bij een doorsnee crematie wordt 60 kubieke meter aan gas verstookt. Na 25 crematies is er evenveel gas verstookt als een normaal huishouden in één heel jaar doet.

Met zo’n honderdduizend crematies per jaar is het gasverbruik en de bijhorende CO2-uitstoot enorm. Berekeningen tonen aan dat alle crematoria in Nederland jaarlijks evenveel gas verbruiken als een kleine stad.

Duurzame crematie

Door uitvaartverzorgers, verzekeraars en fabrikanten wordt steeds meer gedaan om de uitvaart zo duurzaam mogelijk te maken. Dat is ook niet gek, want steeds meer Nederlanders wensen een duurzame uitvaart. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door:

  • Gebruik te maken van een milieuvriendelijke kist met een minimale CO2-voetafdruk
  • Gebruik te maken van duurzame vervoersmiddelen in de rouwstoet
  • Duurzaam op te baren door gebruik te maken van graszoden die zorgen voor natuurlijke koeling