Verzekeringszaken

Uitvaartverzekering en euthanasie

Als er bij overlijden euthanasie wordt toegepast, kan dat gevolgen hebben voor de dekking van de uitvaartverzekering. Dat komt omdat euthanasie geen natuurlijke doodsoorzaak is. Zo kan de uitvaartverzekeraar besluiten om het verzekerde bedrag pas op een later moment uit te keren.

Hoe dat is geregeld, staat vermeld in de polisvoorwaarden van de verzekering.

Lees verder

Beperkende voorwaarden

In veel gevallen zijn er beperkende voorwaarden aan de dekking wanneer de verzekerde komt te overlijden als gevolg van euthanasie, bijvoorbeeld:

  • De wettelijke regels die gelden voor euthanasie zijn gevolgd (altijd van toepassing)
  • De verzekerde is een minimale periode aangesloten bij de uitvaartverzekeraar. Dit wordt ook wel een ‘wachttijd’ genoemd.

Hieronder staan de voorwaarden die van toepassing zijn bij de verschillende verzekeraars.

UitvaartverzekeraarVerzekeraar keert uit bij
ArdantaMinimaal 1 jaar looptijd polis
BudgetUitvaartPolisMinimaal 2 jaar looptijd polis
DelaAltijd
KlaverbladAltijd
MonutaVolledige uitkering bij euthanasie mits de gezondheidsvragen bij de medische selectie naar waarheid zijn beantwoord. Anders vindt de uitkering na 2 jaar plaats
NuvemaInformeer bij verzekeraar voor exacte voorwaarden
YardenMinimaal 6 maanden of 2 jaar looptijd, afhankelijk van de gekozen polis

Overlijdensrisicoverzekering

Bij een overlijdensrisicoverzekering zijn de beperkende voorwaarden minder strikt. Verzekeraars keren vrijwel altijd uit na euthanasie, mits de wettelijke procedures zijn opgevolgd. Er is geen wachttijd van toepassing.

Bekostiging uitvaart

Als de uitvaartverzekeraar besluit u niet te verzekeren, bijvoorbeeld vanwege de gezondheidsverklaring of uw leeftijd, dan zijn er nog andere mogelijkheden om uw uitvaart te bekostigen:

  • Banksparen: iedere maand of ieder jaar zet u een bedrag apart om de kosten van uw uitvaart te bekostigen. Banksparen voor uw uitvaart levert een interessant belastingvoordeel op, omdat de eerste 6.977 euro niet worden meegerekend bij uw eigen vermogen (box 3). Hierover hoeft dus geen belasting te worden betaald.
  • Een uitvaartdeposito: bij deze optie wordt eenmalig of periodiek geld gestort bij een uitvaartverzekeraar of uitvaartfonds. Het ingelegde bedrag wordt vervolgens ingezet voor veilige beleggingen, waardoor de waarde sneller groeit dan bij een spaarrekening. Het opgebouwd saldo wordt bij overlijden uitgekeerd aan de nabestaanden. Over de uitkering hoeft meestal geen belasting te worden betaald.