Verzekeringszaken

Gezondheidsverklaring bij uitvaartverzekering

Bij het afsluiten is het vrijwel altijd vereist om een gezondheidsverklaring in te vullen. Dit noemt men vaak ook de medische keuring. Dit is een formulier waarin allerlei vragen worden gesteld over uw medische voorgeschiedenis uw huidige gezondheid. Een voorbeeldvraag is bijvoorbeeld of u lijdt aan een chronische of terminale aandoening.

Lees verder

Waar wordt naar gekeken?

Bij de medische keuring kan er worden gekeken naar verschillende zaken, bijvoorbeeld:

  • Wel/geen chronische aandoening
  • Wel/geen (terminale) ziekte
  • Wel/geen lichamelijke of geestelijke beperkingen
  • Lengte
  • Gewicht
  • Leeftijd

In bepaalde gevallen moet er zelfs een verklaring van de arts komen om iets te zeggen over de gezondheid van de aanvrager. Soms is de medische selectie beperkt en worden er maar een paar eenvoudige vragen aan u gesteld. Bij het afsluiten van de uitvaartverzekering wordt vaak duidelijk wat de medische keuring en de gezondheidsverklaring precies inhouden.

Beoordeling

Na het indienen van de gezondheidsverklaring zal de uitvaartverzekeraar zeer nauwlettend kijken naar de antwoorden die u heeft gegeven op de vragen. Aan de hand van die antwoorden wordt namelijk beoordeeld hoe groot het te verzekeren risico is voor de uitvaartverzekeraar. Als de kans op eerder overlijden groter is, bijvoorbeeld indien de aspirant-verzekeringsnemer lijdt aan een chronische ziekte, zal het risico dikwijls toenemen en kan de verzekeraar besluiten om:

  • Meer premie te vragen
  • De aspirant-verzekeringsnemer afwijzen voor de gewenste verzekering

Vroegtijdig overlijden

Als de verzekeringsnemer vroegtijdig na het afsluiten van de uitvaartpolis overlijdt, zal de uitvaartverzekeraar mogelijk een onderzoek doen naar de doodsoorzaak. Als dan blijkt dat de verzekeringsnemer de gezondheidsverklaring niet naar waarheid heeft ingevuld, zal de verzekeraar mogelijk het bedrag niet (volledig) uitkeren. Het is dus aan te raden om de medische keuringsvragen altijd eerlijk te beantwoorden.