Overlijden

Hypotheek: wat gebeurt er na overlijden?

U heeft samen met uw partner een huis gekocht en een van u komt te overlijden.

Wat gebeurt er dan met de hypotheek? Dat is een vraag die bij veel mensen speelt.

Lees verder

Hypotheek en erfenis

Een hypotheek kunt u vergelijken met een grote lening met de woning als onderpand. Ook na het overlijden van de huiseigenaar of eigenaren zal de hypotheekschuld moeten worden terugbetaald.

De bezittingen en schulden gaan over naar de erfgenamen. Ook de hypotheek valt onder het nalatenschap.

Erfgenamen

De verstrekker van de hypotheek, bijvoorbeeld een bank, zal als eerste aankloppen bij de eerste erfgenaam. Dit is de echtgenoot of geregistreerd partner van de overledene. Als die er niet meer is, volgen de kinderen.

Erfgenamen die de erfenis aanvaarden zijn verplicht om de hypotheeklasten te voldoen. Ook de onroerend goed belasting, gas, water, licht en verzekeringspremies zijn voor rekening van de erfgenamen.

Heeft u moeite om de hypotheeklasten op te brengen? Neem dan contact op met een adviseur. Wanneer u een NHG-hypotheek heeft, kan de schuld onder bepaalde voorwaarden worden kwijtgescholden.

Beneficiair aanvaarden

Als het huis niet op uw naam staat, maar u wel erfgenaam bent, is er ook de optie om de erfenis beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. Dit kan een interessante optie zijn als de hypotheekschuld groter is dan de erfenis.

Zie: afwikkeling erfenis na overlijden

Erfbelasting

Bij het overlijden van een huiseigenaar wordt de waarde van het huis vastgesteld via een taxatie. In sommige gevallen moet er erfbelasting worden betaald over het huis. De berekening hiervoor is als volgt:

  • Vastgestelde woningwaarde – resterende hypotheek = bedrag waarover erfbelasting betaald moet worden.

Via een tool van de belastingdienst kunt u de erfbelasting uitrekenen.

Voor erfbelasting geldt overigens wel een vrijstelling voor de erfgenamen. Hoe hoog die vrijstelling is, hangt af van de relatie met de overledene.

Let op:

Zelfs als het huis niet wordt verkocht moet er over de fictieve overwaarde belasting worden betaald.

Overlijdensrisicoverzekering

Om te voorkomen dat nabestaanden worden opgezadeld met een hypotheekschuld die zij niet kunnen dragen, wordt vaak een overlijdensrisicoverzekering (orv) afgesloten. Deze verzekering is soms zelfs verplicht.

In de meeste gevallen krijgen de nabestaanden bij overlijden het verzekerde bedrag van de overlijdensrisicoverzekering uitgekeerd. Zij kunnen daarmee in één keer (een deel van) de hypotheek aflossen, maar het geld ook op een spaarrekening zetten als aanvulling op het maandelijkse inkomen.

Soms zal een hypotheekverstrekker echter het verpanden van de hypotheek als voorwaarde stellen. Dit betekent dat de verzekeraar bij overlijden direct aan de bank uitkeert en niet aan nabestaanden.

Aanvragen overlijdensrisicoverzekering

U bent niet verplicht om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten bij de bank waar u de hypotheek hebt afgesloten. U bent vrij in de keuze van uw verzekeraar. Wel moet de overlijdensrisicoverzekering voldoen aan de eisen die u hypotheekverstrekker stelt.

Vraag meerdere offertes aan en let goed op zogenaamde en bloc clausules in de verzekeringsvoorwaarden. Een en bloc clausule houdt in dat de verzekeraar tijdens de looptijd de voorwaarden mag aanpassen. Dat is meestal niet in uw voordeel. Let daar dus goed op als u zich oriënteert op het aanbod van overlijdensrisicoverzekeringen.

Wanneer een orv verplicht is en welke voorwaarden er bij komen kijken, leest u terug via de onderstaande link.

Zie: overlijdensrisicoverzekering en hypotheek

Regelen na overlijden

Naast de uitvaart en de hypotheek moet er na een overlijden nog veel meer geregeld worden op financieel en administratief gebied. Er komt in één keer veel op u af, terwijl u mogelijk nog in een rouwproces zit.

Gelukkig staat er op Uitvaartverzekering.nl een handig dossier met infographic dat u stapsgewijs helpt bij het regelen van zaken na de uitvaart.