Kosten

Indexatie uitvaartverzekering

Het is normaal dat de kosten voor een gemiddelde crematie of begrafenis stijgen in de loop der jaren.

Het is goed om daar bij het afsluiten van een uitvaartverzekering rekening mee te houden, omdat het verzekerde bedrag bij het afsluiten van de verzekering na 30, 40 of 50 jaar misschien niet meer hoog genoeg is om de kosten van de uitvaart te dekken.

Lees verder

Automatische indexatie

De meeste uitvaartverzekeraars maken het gemakkelijk voor u: zij bieden namelijk een indexatieservice aan waarbij het verzekerde bedrag automatisch meegroeit aan de hand van de kosten van een gemiddelde uitvaart. Let er wel op dat ook de maandelijkse premie meestijgt.

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering kunt u zelf aangeven of u wenst dat de verzekering automatisch wordt geïndexeerd. Ook tijdens de looptijd (de periode waarin u premie afdraagt) van de verzekering is het mogelijk om de automatische indexatie van de polis aan- of uit te zetten.

Indexatie niet mogelijk

Indexatie van het verzekerde bedrag is in sommige gevallen niet mogelijk, namelijk:

  • Als u de premie in één keer betaald aan de verzekeraar
  • Zodra de polis premievrij is gemaakt
  • Zodra alle premie voor de uitvaartverzekering is betaald (de looptijd is dan verstreken, maar u bent uiteraard nog wel verzekerd).
  • Wanneer u ervoor kiest om de resterende premie in één keer te voldoen
  • Zodra het verzekerde bedrag een bepaald maximum heeft bereikt. Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden, maar doorgaans bij een bedrag van 20.000 euro.