Tips

Ongewenste post overledene voorkomen (infofilter)

Het ontvangen van geadresseerd reclamedrukwerk of e-mails op naam van een overleden dierbare is doorgaans ongewenst en onplezierig. Toch komt het in de praktijk regelmatig voor dat een weduwe of weduwnaar nog wekelijks (reclame)post ontvangt die is geadresseerd aan een overleden partner.

Gelukkig kan dit relatief eenvoudig en kosteloos voorkomen worden. Dit wordt hieronder uitgelegd.

Lees verder

Nationaal overledenenregister

U kunt geadresseerde reclamepost blokkeren door de gegevens van een overledene op te geven door middel van registratie in het Nationaal Overledenenregister van Postfilter. Alle bedrijven en organisaties in Nederland zijn verplicht om reclamepost af te stellen op dit register.

Zodra de registratie is voltooid, blijft de blokkade tien jaar bestaan, zodat er ruim voldoende tijd is om alle gegevens uit het bestand van het bedrijf te verwijderen.

Per post

Wenst u zich liever te registeren per post? Dat kan. Stuur dan een brief naar:

Stichting Postfilter
Postbus 666
1000 AR Amsterdam

Belangrijk; in de brief benoemt u de volgende gegevens van de overledene:

  • Heer/mevrouw
  • Voorletters
  • Achternaam
  • Volledig adres
  • Geboortedatum
  • Datum overlijden

Klacht indienen

Ontvangt u alsnog geadresseerde reclamepost op naam van een overleden persoon, ondanks registratie in het Nationaal Overledenenregister? Dan kunt u een klacht indienen bij de afzender. Wordt de klacht niet naar behoren afgehandeld? Dan kunt u zich melden bij de Reclame Code Commissie. Zij zien erop toe dat de regels in de Postfilter worden nageleefd en grijpen in bij misstanden.

Nationaal Postregister

Wilt u zelf nog wel post ontvangen van bepaalde aanbiedingen of tijdschriften, maar niet over elektronica of loterijen? Dan kunt u via Postfilter specifieke sectoren uitsluiten, zodat u van hen geen reclamepost ontvangt. De blokkade is actief voor 5 jaar en kan daarna indien gewenst worden verlengd.

Recht van verzet

Krijgt u reclamepost van een bepaald bedrijf en wenst u dit niet langer? Dan kunt u zich beroepen op het recht van verzet. U tekent dan rechtstreeks bezwaar aan tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden en reclamepost.

Hoe werkt dit?

Er zijn twee manieren waarop u bedrijven kunt blokkeren:

  • U zoekt op de website van het bedrijf naar een speciale pagina om uzelf af te melden.
  • U stuurt het bedrijf via postfilter een e-mail.

Voorbeeldbrief

De derde optie is het schrijven van een voorbeeldbrief aan een bedrijf, waarin u aangeeft gebruik te willen maken van het recht op verzet. (klik hier voor de voorbeeldbrief)

Houdt er rekening mee dat het even kan duren voordat uw verzoek is verwerkt. De organisatie moet uiterlijk 4 weken na uw bericht stoppen met het toesturen van reclame per post.

Sociale media

Ook via sociale media kan u na het overlijden van een dierbare nog berichten en meldingen binnen krijgen. Gelukkig is het bij alle sociale media kanalen mogelijk om het account op te zeggen of deze een herdenkingsstatus mee te geven. Via deze link vindt u per sociaal media kanaal een apart stappenplan.

Er zijn zelfs organisaties die u kunnen helpen met het opzetten van een digitaal testament, daarmee regelt u al voor uw overlijden wat er moet gebeuren met de sociale mediabestanden.