Afscheid nemen

Kerkelijke uitvaart

In dit artikel wordt besproken welke mogelijkheden er zijn voor een kerkelijke uitvaart en of een kerkelijke uitvaart ook wordt vergoed via een uitvaartverzekering. Dat is namelijk niet vanzelfsprekend.

Lees verder

Waarom een kerkelijke uitvaart?

Nederland is een land met kerkelijke tradities. Veel christenen vinden het belangrijk dat hun afscheid vanuit de kerk wordt vormgegeven.

Bij een kerkelijke uitvaart nemen de nabestaanden van de overledene te midden van de geloofsgemeenschap afscheid van een gelovige.

Welke mogelijkheden zijn er?

Een overzicht van de mogelijkheden voor een katholiek afscheid van een dierbare:

Avondwake

De avondwake vindt plaats voorafgaand aan de dag van de uitvaart. Het is een voorbereiding op de uitvaartdienst waar er uitgebreid gelegenheid is voor familie en vrienden om kaarsen aan te steken, teksten voor te lezen of muziek te maken. Dit kan een belangrijk onderdeel vormen bij de rouwverwerking.

Eucharistieviering

Een Eucharistieviering bij een uitvaart is een viering waarbij Jezus Christus wordt gevierd als de levende. Het leven en de dood van de overledene heeft hierin een rol, maar de viering heeft meer dan alleen een persoonlijke afscheidsdienst.

Woord- en gebedsviering

De woord- en gebedsviering heeft een minder vaste structuur dan de eucharistieviering. Het gebed en lezingen staan centraal en er wordt geen communie uitgereikt.

Begrafenis

Sommige kerken hebben een eigen kerkhof voor de begrafenisceremonie. Neem hiervoor contact op met de kerk.

Kosten

De kosten van een kerkelijke uitvaart kunnen sterk verschillen, afhankelijk van:

  • Uw wensen rondom de dienst (zoals een koor, kaarsen muziek en sprekers)
  • Hoeveel mensen u verwacht
  • De kerk waar u de dienst zou willen houden

Met dit hulpmiddel kunt u de kosten van een uitvaart berekenen.

Een doorsnee avondwake en afscheidsviering kost gemiddeld 500 tot 750 euro. Als u extra wensen heeft, kan er een paar honderd euro extra in rekening worden gebracht.

De bedragen worden in rekening gebracht bij de uitvaartondernemer, die dit eventueel kan declareren bij de uitvaartverzekering. Niet iedere uitvaartverzekering dekt namelijk een kerkelijke uitvaart.

Dekking uitvaartverzekering

Een kerkelijke uitvaart wordt lang niet altijd vanzelfsprekend vergoed. Dat heeft te maken met de uitvaartverzekering die de overledene had afgesloten.

Er zijn namelijk verschillende soorten uitvaartverzekeringen:

  1. Naturaverzekering: een naturaverzekering vergoedt een vast pakket aan uitvaartdiensten. Een kerkelijke uitvaart is hier geen standaard onderdeel van. Dit type verzekering biedt dan ook de minste keuzevrijheid bij een kerkelijke uitvaart.
  2. Kapitaalverzekering: bij een kapitaalverzekering krijgen de nabestaanden een geldbedrag uitgekeerd van de verzekeraar. Dit bedrag mogen zij volledig naar eigen wens invullen voor het regelen van een kerkelijke uitvaart.
  3. Combinatieverzekering: deze verzekering combineert de eigenschappen van de kapitaal- en naturaverzekering. Vaak is een vast pakket aan basisdiensten gedekt en is er ook nog een vrij besteedbaar bedrag. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het bekostigen van de afscheidsdienst in de kerk.

Gezien de verschillende soorten polissen is het als gelovige dus verstandig om bij het kiezen van een uitvaartverzekering rekening te houden met de voorwaarden. Een kapitaalverzekering biedt de grootste keuzevrijheid. Een naturaverzekering de minste.