Doelgroepen

Uitvaartverzekering voor uw (ongeboren) kind

Bij een zwangerschap is een uitvaartverzekering niet het eerste waar u aan denkt. Toch is het prettig als bepaalde zaken goed zijn geregeld voor uw (ongeboren) zoon of dochter.

In het onderstaande kennisdossier wordt uitgelegd hoe u uw (ongeboren) kind kunt (mee)verzekeren en welke voorwaarden daarbij kunnen gelden.

Lees verder

Baby gratis meeverzekeren

Het is bij de meeste uitvaartverzekeraars mogelijk om een baby/kind gratis mee te verzekeren als één van de ouders zelf al een verzekering heeft lopen. Hoe lang het kind gratis kan worden meeverzekerd, hangt af van de uitvaartverzekeraar en de polisvoorwaarden.

De gratis dekking van de uitvaartverzekering loopt vaak zelfs door tot het 18e of 21e levensjaar.

Tijdens de zwangerschap

Bij de meeste uitvaartverzekeraars is het kind vanaf 20 weken zwangerschap tot de eerste 30 a 60 dagen na de geboorte kosteloos en automatisch meeverzekerd.

Wel geldt vaak dat de dekking gedurende deze periode meestal niet gelijk is aan de maximale uitkering van uw eigen polis. De verzekeraar keert dan slechts een percentage (of vast bedrag) uit van de maximale uitkering die voor u van toepassing is.

Iedere verzekeraar heeft zo zijn eigen regels en voorwaarden op dit gebied. Dat betekent dat de voorwaarden en dekking sterk kunnen verschillen.

Na de geboorte

Na deze eerste periode (van bijvoorbeeld 30 dagen, 60 dagen, 6 maanden of een jaar) is de dekking voor uw kind een stuk hoger en vaak gelijk aan uw eigen dekking. Let op: om in aanmerking te komen voor een eventuele uitkering, dient het kind in veel gevallen wel eerst te worden ‘bijgeschreven’ op de polis van één van de ouders. Het is verstandig om dit tijdig te regelen.

Bij veel maatschappijen loopt de gratis dekking voor een uitvaart door tot het 18e of 21e levensjaar. Kijk altijd goed naar de voorwaarden.

Wilt u uw kind meeverzekeren op uw uitvaartverzekering? Neem dan schriftelijk of telefonisch contact op met uw verzekeraar. Zij helpen u graag met het bijschrijven van uw zoon of dochter.

Overzicht uitvaartverzekeraars en voorwaarden

Hieronder vindt u een overzicht van de dekkingen voor baby’s en kinderen bij alle bekende uitvaartverzekeraars.

Dela

Bij Dela is een baby tot 60 dagen na de geboorte verzekerd voor de basisdiensten van een uitvaart. Daarna vervalt deze dekking en kan het kind niet gratis worden bijgeschreven op de verzekeringspolis van de ouders.

Leeftijd kindGratis meeverzekerd?Dekking
Vanaf de zwangerschap tot 60 dagen na de geboorteJa, automatischBasisdiensten die gelden voor de uitvaartverzekering of de kosten van de uitvaart tot maximaal 2.788 euro
60 dagen tot 25 jaarNee, naar wens kan het kind worden meeverzekerd. Er geldt dan een lage kinderpremie. Dit is een risicopremie die geen waarde opbouwtBasisdiensten die gelden voor de uitvaartverzekering of de kosten van de uitvaart tot maximaal 2.788 euro
18 jaar of ouderNeeN.v.t.

 Belangrijke informatie:

 1. Kinderen, ouder dan 60 dagen (en tot 25 jaar) kunnen bij Dela worden verzekerd via de ouders in ruil voor een lage kinderpremie. Er wordt dan echter geen kapitaal opgebouwd. Aanmelding dient te geschieden tot maximaal 3 maanden na de geboorte.
 2. Er kan voor kinderen en jongeren ook worden gekozen voor een volledige uitvaartverzekering in ruil voor een passende premie bij de leeftijd.

Monuta

Bij verzekeraar Monuta zijn kinderen tot hun 18e gratis meeverzekerd bij één van de ouders.

Leeftijd kindGratis meeverzekerd?Dekking
Vanaf 20 weken zwangerschap tot 30 dagen na de geboorteJa, automatischHoogst verzekerde bedrag van één van de ouders tot maximaal de kosten van de uitvaart. Let op: er geldt een wachttijd.
30 dagen tot 18 jaarJa, mits het kind is aangemeld op de polis van een ouderHoogst verzekerde bedrag van één van de ouders tot maximaal de kosten van de uitvaart. Let op: er geldt een wachttijd.
18 jaar of ouderNeeN.v.t.

 Belangrijke informatie:

 1. Indien beide ouders een uitvaartverzekering bij Monuta hebben, geldt de hoogste dekking voor het kind.
 2. Verder geldt de regel dat baby’s binnen 30 dagen na de geboorte moeten worden bijgeschreven.
 3. Wordt een nieuwe gratis kindverzekering aangevraagd? Dan geldt een wachttijd van 3 maanden voor het kind, behalve als het kind als direct gevolg van een ongeval komt te overlijden.
 4. Recht op een uitkering gaat verder pas in zodra van één van de ouders ten minste drie maanden is verzekerd bij Monuta
 5. De verzekeraar moet goedkeuring geven voor het meeverzekeren van uw kind.

a.s.r.

Bij a.s.r. geldt er een kinderdekking tot 21 jaar. Het kind moet wel bij de verzekeraar worden aangemeld. Bij een levenloze geboorte worden de uitvaartkosten vergoed aan de hand van de rekeningen.

Leeftijd kindGratis meeverzekerd?Dekking
Vanaf de zwangerschap tot de geboorteJa, automatischHoogst verzekerde bedrag van één van de ouders tot maximaal de kosten van de uitvaart
Vanaf de geboorte tot het 21e levensjaarJa, mits het kind is aangemeld op de polis van een ouderHoogst verzekerde bedrag van één van de ouders
21 jaar of ouderNeeN.v.t.

Belangrijke informatie:

 1. a.s.r. keert een extra vergoeding van 500 euro uit voor deskundige hulp bij rouwverwerking als een kind tot 21 jaar komt te overlijden in het gezin.
 2. De verzekeraar moet goedkeuring geven voor het meeverzekeren van uw kind.

Overhevelen verzekering

Zodra het kind 18 of 21 wordt kan u (of uw kind) ervoor kiezen om de polis aan te houden. De polis wordt dan tegen dezelfde dekking overgeheveld naar het kind. Houdt er rekening mee dat er vanaf dat moment premie moet worden betaald, maar deze kosten zijn erg laag, gezien de jonge leeftijd.

Belangrijk:
Wilt u uw kind (mee)verzekeren? Neem dan altijd contact op met de verzekeraar en informeer naar de exacte voorwaarden.

Losse uitvaartverzekering kind

Het is niet mogelijk om enkel een uitvaartverzekering af te sluiten die de uitvaartkosten dekt voor een doodgeboren baby. Dit is alleen mogelijk als één van de ouders zelf ook een uitvaartverzekering afsluit. Let er op dat sommige verzekeraars voorwaarden hanteren, bijvoorbeeld dat de dekking pas geldt als de ouder de verzekering al een bepaalde periode heeft lopen.

Het is uiteraard wel mogelijk om een losse uitvaartverzekering voor uw kind af te sluiten. De premie is dan erg laag, omdat de kans op overlijden statistisch gezien erg klein is. Bij overlijden voor het 18e of 21e levensjaar kan er bij sommige verzekeraars sprake zijn van een dubbele dekking:

 • Het verzekerde bedrag van de losse uitvaartverzekering van het kind

Plus:

 • Het verzekerde bedrag van uzelf, waar uw kind is meeverzekerd

Vergelijken

Als u een aparte uitvaartverzekering wilt afsluiten voor uw zoon of dochter, dan is het raadzaam om verschillende verzekeringsmaatschappijen met elkaar te vergelijken. Let hierbij niet enkel op de maandelijkse premie, maar ook op:

 • De maximale uitkering
 • De looptijd (tot wanneer er premie betaald moet worden)
 • Overige relevante polisvoorwaarden

Disclaimer

De voorwaarden van de diverse uitvaartverzekeraars die hierboven worden genoemd, zijn op basis van verzekeringen die zijn afgesloten in januari 2024. De voorwaarden kunnen dus verschillen als de polis op een ander moment is afgesloten.

Het is daarom sterk aangeraden om precieze voorwaarden zelf te controleren in uw polisvoorwaarden. Een andere optie is om contact op te nemen met uw eigen verzekeraar en te informeren naar de voorwaarden die in uw geval gelden.