Kosten

Kosten uitvaartverzekering

Zodra u een uitvaartverzekering heeft afgesloten, moet u premie betalen aan de uitvaartverzekeraar. U betaalt premie omdat u een bepaald risico afwentelt, namelijk de kosten van een uitvaart.

Hieronder worden de belangrijkste vragen beantwoord rondom het betalen van premie voor uw uitvaartverzekering.

Lees verder

Hoeveel kost een uitvaartverzekering?

Hoe hoog deze premie precies is hangt af van een groot aantal factoren en is dus niet voor iedereen hetzelfde. Deze zaken zijn van belang voor het bepalen van de premie:

  1. De uitkering van de verzekering: de totale waarde aan kapitaal of diensten die de uitvaartverzekeraar moet uitkeren na uw overlijden, staat in direct verband met de hoogte van de premie. Hoe hoger de waarde van de uitkering, hoe hoger de premie.
  2. De leeftijd van de verzekeringsnemer: hoe ouder de persoon die de verzekering afsluit, hoe hoger de premie zal uitvallen. Het risico op overlijden wordt immers groter naarmate iemand ouder wordt. Met andere woorden, de verzekeraar zal statistisch gezien eerder uitkeren en wil daarom meer premie vangen.
  3. De looptijd of betaaltermijn: de looptijd of betaaltermijn van de verzekering geeft aan hoe lang er premie betaald moet worden. Hoe korter de betaaltermijn, hoe hoger de periodieke premie, maar hoe lager de totale premie.

Premie berekenen

Wilt u de premie van een uitvaartverzekering berekenen? Op deze pagina staat een overzicht van premies bij verschillende leeftijden per uitvaartverzekeraar.

Is uw verzekering waardevast?

De kosten van een uitvaart stijgen doorgaans met enkele procenten per jaar. Het kan daarom belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat de dekking van de verzekering die u heeft afgesloten, meestijgt met de kostprijs van de gewenste uitvaart. Anders is de kans aanwezig dat uw nabestaanden alsnog een deel van de uitvaart uit eigen portemonnee moeten betalen.

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering kunt u daarom het volgende afspreken:

  • Winstdeling: hierbij wordt er periodiek een bijschrijving gedaan bij het verzekerde kapitaal. Deze bijschrijving is een deel van de winst die een verzekeringsmaatschappij maakt, bijvoorbeeld door middel van rentebijschrijvingen of beleggingen. Bij winstdeling spreek je altijd een vast uitkeringsbedrag uit als je overlijdt.
  • Indexatie: hierbij wordt het verzekerde bedrag en de premie jaarlijks aangepast, zodat de waarde van de uitkering meestijgt met de kosten. Als basis voor de indexatie worden vaak cijfers gebruikt van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Als u kiest voor indexatie moet u er wel rekening mee houden dat u iets meer premie betaalt. Vaak staat er in de polisvoorwaarden van uw verzekering dan een ‘en bloc’ clausule. Dit houdt in dat de verzekeringsmaatschappij het recht voorbehoudt om de premie en/of voorwaarden tussentijds aan te passen. Van dit recht wordt eigenlijk alleen gebruik gemaakt als dit noodzakelijk is. Desalniettemin is het raadzaam om uzelf te verdiepen in de clausules die horen bij uw polis.

Wat gebeurt er met uw premie?

De premie die u overmaakt aan de verzekeringsmaatschappij wordt in veel gevallen op een veilige manier belegd of apart gezet tegen een gunstige rente. Vaak wordt belegd in een mix van obligaties, aandelen en onroerend goed om het renterisico te minimaliseren. De meeste uitvaartverzekeraars hechten veel waarde aan mens en milieu. Daarom zijn de beleggingen verantwoord en volgens de richtlijnen van de Verenigde Naties.

Iedere verzekeraar houdt er zo zijn eigen beleggingsbeleid op na:

Betalingsachterstand premie

Als u de premie voor uw uitvaartverzekering niet tijdig betaalt, ontvangt u een betalingsherinnering van de verzekeringsmaatschappij. U krijgt een nette brief en acceptgiro waarin u wordt gevraagd alsnog te betalen.

Heeft u al wel premie betaald, maar toch een betalingsherinnering gekregen?

Dan is de betaling mogelijk niet juist verwerkt of de automatische incasso is mislukt. Het kan ook zijn dat de betaling en herinneringsbrief elkaar net hebben gekruist. Het is hoe dan ook raadzaam om te contoleren of het geld van uw bankrekening is afgeschreven en/of contact op te nemen met de verzekeraar.

In dit dossier staat een uitgebreid stappenplan over wat u kunt doen als u de premie van uw uitvaartverzekering niet kan betalen of niet heeft betaald.

Premievrij maken polis

Afhankelijk van de voorwaarden die staan in uw crematie- of begrafenisverzekering is het mogelijk de polis premievrij te maken.

Wat betekent dat?

U stopt met het betalen van premie, terwijl de verzekering gewoon doorloopt. Het aanvankelijk verzekerde bedrag wordt uiteraard wel verlaagd, afhankelijk van het aantal jaren dat u premie heeft betaald. Informeer bij de verzekeraar wat de huidige waarde is van uw polis als deze premievrij wordt.

Wanneer kan ik de verzekering premievrij maken?

Dat kan meestal als u al drie jaar premie heeft betaald. Informeer bij uw eigen verzekeraar hoe dit is geregeld. Houdt er verder rekening mee dat de voorwaarden ook per type polis kunnen verschillen.