Kosten

Wat kost een crematie?

Een gemiddelde crematie kost in Nederland tussen de 7.000 en 9.000 euro (inclusief uitvaart).

De daadwerkelijke kosten hangen af van uw persoonlijke wensen.

Lees verder

Wat beïnvloedt de kosten?

Er zijn verschillende zaken die invloed kunnen hebben op de kosten van een crematie, namelijk:

 • Het aantal gasten
 • Locatie
 • Lengte en omvang van de afscheidsplechtigheden
 • Andere persoonlijke wensen, zoals bloemen, catering en de kist

Gemiddelde kosten

Als gemiddelde kosten voor een crematie kunt u uitgaan van de volgende tabel:

Soort crematieKosten
Sobere crematie met enkel de basiskosten, een standaard kist, een beperkt aantal gasten en een korte afscheidsplechtigheid.4.500 – 6.000 euro
Een reguliere crematie met een iets luxere kist, meer bloemen, een volwaardige afscheidsplechtigheid met receptie (en catering) aan het eind.7.000 – 8.500 euro
Een uitgebreide crematie met een luxe kist, dragers, veel bloemen, een rouwadvertentie, meerdere afscheidsplechtigheden en een afscheidsbijeenkomst met uitgebreide catering.8.500 – 11.000 euro

Welke kosten zijn er?

De kosten van een crematie kunnen worden opgedeeld in basiskosten, kosten rondom de persoonlijke wensen en kosten die ontstaan na de crematie.

Basiskosten crematie

De basiskosten van een crematie bestaan uit:

 • Opbaring:
 • De laatste verzorging van de overledene:
 • Bezorging van de kist
 • Transport van de overledene naar de plechtigheid en het crematorium
 • Gebruik van een ruimte voor de afscheidsplechtigheid
 • De crematie zelf
 • Administratieve kosten

Totaal gemiddeld: 3.500 a 4.000 euro

Deze prijs kan verder oplopen als het lichaam langer moet worden opgebaard of als de uitvaart op een zaterdag of zondag wordt gehouden.

Persoonlijke wensen

De meeste crematies worden nog uitgebreid met kosten die te maken hebben met de persoonlijke wensen van de overledene en nabestaanden. Hierbij kun je denken aan:

 • De kist
 • Dragers bij de kist
 • Rouwkaarten
 • Rouwadvertentie
 • Bloemen
 • Catering
 • Muziek bij de plechtigheid
 • Overige eisen van de overledene/nabestaanden

Totaal gemiddeld: 3.000 a 4.000 euro

De gemiddelde kosten van de persoonlijke wensen kunnen verder oplopen naargelang de persoonlijke wensen.

Asbestemming

Na de crematie blijft het as minimaal één maand bewaard in het crematorium. Daarna mogen de nabestaanden binnen zes maanden bepalen wat er met het as gebeurt. Er zijn verschillende asbestemmingen, zoals:

 • Het verwerken van een beetje as in een sieraad of glasobject
 • Een sierurn
 • Een urnengraf bij een begraafplaats
 • Uitstrooiing van het as op een bepaalde plek

Totaal gemiddeld: 300 a 1.000 euro

U heeft uiteraard zelf een grote invloed op de kosten van de asbestemming.

Crematiekosten berekenen

Wilt u de kosten van een crematie zelf berekenen? Maak dan gebruik van de uitvaartkosten rekenmodule van Uitvaartverzekering.nl. Hierin kunt u per onderdeel aangeven wat u wenst en volgt er aan het eind een totaaloverzicht van de kosten. Deze berekening maakt het ook gemakkelijk voor u om een geschikte crematieverzekering af te sluiten.

Houdt bij het invullen van de module er wel rekening mee dat de kosten voor de crematie in de loop der jaren kunnen toenemen. Dit komt omdat de gemiddelde kosten van een uitvaart ook toenemen. Onze rekentool wordt jaarlijks bijgewerkt, zodat de gemiddelde kosten van uitvaartzaken overeenkomen met de werkelijkheid.

Crematiekosten verzekeren

Wit u de kosten van een crematie verzekeren? Dat kan door middel van een uitvaartverzekering. Een dergelijke verzekering is uiteraard niet noodzakelijk, maar u zorgt er wel voor dat de financiële zorgen rondom de uitvaart uit handen genomen worden.

Bij het afsluiten van een verzekering voor de crematie is het handig dat u rekening houdt met:

 • De hoogte van de uitkering: hoeveel keert de verzekeraar uit na overlijden.
 • Het type verzekering (en het soort uitkering): hoe keert de verzekeraar uit? Bijvoorbeeld een som geld of een bekostiging en verzorging van bepaalde uitvaartdiensten.
 • Indexatie: wordt de uitkering voor het bekostigen van de crematie aangepast aan de hand van de gemiddelde kosten voor een crematie.
 • Premiebetaling: hoeveel premie betaalt u maandelijks/jaarlijks of in één keer?
 • Looptijd: hoe lang betaalt u premie?

Zijn de crematiekosten aftrekbaar?

De kosten die u maakt voor de crematie zijn aftrekbaar bij de aangifte erfbelasting. Met andere woorden, u mag de kosten die worden gemaakt bij de crematie aftrekken van de erfenis. Houdt er rekening mee dat alle kosten die door de uitvaartverzekeraar worden vergoed niet aftrekbaar zijn bij de aangifte erfbelasting.

Uitzondering

Sommige kosten zijn niet aftrekbaar bij de aangifte erfbelasting. Dit zijn kosten die niet direct door het overlijden ontstaan, zoals:

 • Versiering van het graf en grafmonument (geldt alleen voor een begrafenis)
 • Onderhoud aan het graf (geldt alleen voor een begrafenis)
 • Kosten die worden gemaakt voor het afwikkelen van de erfenis
 • Verklaring van erfrecht en notariskosten
 • Administratieve kosten voor het opruimen van de inboedel