Kosten

Wat kost een uitvaart in andere landen?

De kosten van een uitvaart verschillen wereldwijd aanzienlijk: van slechts 580 euro in Mexico tot maar liefst 19.200 euro in Japan.

Uitvaartverzekering.nl heeft onderzoek gedaan naar de kosten van crematies en begrafenissen in het buitenland. Daarbij zijn meer dan 30 verschillende bronnen geraadpleegd. Ook de vergelijking met Nederland wordt gemaakt.

Lees verder

Infographic

(klik op de infographic voor een vergroting)

Uitvaartkosten wereldwijd

Factoren

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de wereldwijde uitvaartkosten:

 • Gemiddeld inkomen
 • Percentage begrafenissen en crematies
 • Bevolkingsdichtheid
 • Cultuur en traditie

In armere landen landen zijn de kosten gemiddeld lager. Maar ook gebruiken en tradities spelen een belangrijke rol. In sommige culteren is de dood nu eenmaal een veel belangrijker onderdeel van het leven. Hier wordt dan ook meer tijd en geld in gestopt. 

Verder zijn stedelijke gebieden beduidend duurder dan gebieden met minder inwoners. Met name in grote, dichtbevolkte steden liggen de kosten fors hoger dan het landelijke gemiddelde. 

Hieronder een overzicht van de gemiddelde kosten in een aantal bekende landen:

Nederland

 • Gemiddelde kosten: € 7.500
 • 65 procent kiest voor een crematie

In Nederland zijn de kosten voor een begrafenis of crematie relatief hoog. Dat heeft te maken met de relatief hoge lonen, maar ook de beperkte ruimte, bijvoorbeeld voor grafkosten. Daarnaast kunnen veel Nederlanders zich wel een duurdere uitvaart veroorloven, omdat men relatief goed is verzekerd. Zo’n twee derde tot 70 procent van alle Nederlanders heeft een uitvaartverzekering blijkt uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars. 

Wat wel opvalt is dat de kosten voor een uitvaart min of meer stabiel zijn, ongeacht de regio waar de uitvaart wordt georganiseerd. Er kunnen wel flinke verschillen zijn in de grafkosten in verschillende gemeenten.

Duitsland

 • Gemiddelde kosten: € 6.400
 • 50 procent kiest voor crematie

Volgens Bestattungen.de (een Duitse uitvaart website) kost een Duitse uitvaart gemiddeld 6.400 euro. Wel is er volgens de site veel verschil in de begraafkosten tussen verschillende Steden. Berlijn is gek genoeg bijvoorbeeld relatief goedkoop, bijvoorbeeld vergeleken met steden als Dortmund, Stuttgart en Frankfurt. De kosten van een Duitse uitvaart zijn te vergelijken met de tarieven die in Nederland gelden.

In Duitsland zijn crematies op dit moment nog ongeveer even populair als begrafenissen, maar in sommige delen van het land gelden er strenge regels rondom een crematie. Dit geldt in het bijzonder voor katholieke en protestantse gebieden. Hier zijn wetten die een graf vereisen voor de asresten na een crematie. Dat zorgt voor hogere kosten van een crematie. Er zijn zelfs Duitsers die deze kosten willen ontlopen door het lichaam in het buitenland te laten cremeren, bijvoorbeeld in Nederland of Tsjechië.

Verenigd Koninkrijk

 • Gemiddelde kosten: € 4.140
 • 77 procent kiest voor crematie

In een recent artikel van de Guardian kwam naar voren dat de ‘kosten van doodgaan’ de laatste jaren drastisch zijn gestegen in het Verenigd Koninkrijk. Veel gezinnen zijn letterlijk ‘te arm’ om te sterven.

Toch zijn de kosten van een uitvaart in het Verenigd Koninkrijk niet eens zo hoog. Een Britse uitvaart is zelfs fors goedkoper dan een Nederlandse. Dat blijkt uit gegevens van de National Association of Funeral Directors (NAFD). Dat heeft deels te maken met de lagere arbeids- en materiaalkosten, maar ook omdat Britten meestal soberder zijn wat betreft de vormgeving van de uitvaart. Ze geven simpelweg minder uit. 

In tegenstelling tot de meeste andere landen betaalt men in het Verenigd Koninkrijk ook hoge kosten voor de executeur-testamentair (Estate Administration Costs). Dit zijn kosten die gemaakt worden in verband met het uitvoeren van het testament en het beheren en verdelen van het nalatenschap. Dit gaat vaak om 2.000 tot 3.000 euro per overledene.

Italië

 • Gemiddelde kosten: € 5.600
 • 86 procent kiest voor begrafenis

Ook in Italië kunnen de kosten van een begrafenis of crematie sterk verschillen. Vanwege het populaire Christelijke geloof in het land kiest het grootste deel van de bevolking voor een begrafenis. De kosten liggen gemiddeld op 5.600 euro. In grote steden, zoals Rome of Milaan liggen de kosten enkele honderden euro’s hoger, vooral vanwege het schaarse aanbod begraafplaatsen. 

Verenigde staten

 • Gemiddelde kosten: € 7.600
 • 66,5 procent kiest voor een begrafenis

Volgens de National Funeral Directors Association (NFDA) in de VS kost een traditionele Amerikaanse begrafenis ruim 8.000 euro. Crematies zijn een stuk goedkoper: 6.000 euro. De prijs kan sterk verschillen afhankelijk van de plek waar de overledene wordt begraven of gecremeerd. Dit geldt in het bijzonder voor begraafplaatsen.

In New York kost een gemiddelde begrafenis zo’n 9.000 tot 11.000 euro, veelal vanwege de hoge grafkosten als gevolg van de prijzige grond. Daardoor kiezen steeds meer mensen in de stad voor een crematie.

Wat verder opvalt in de VS zijn de grote verschillen in het aantal crematies en begrafenissen per regio. In het Westen van de VS ligt het crematiepercentage behoorlijk hoog, bijvoorbeeld 76 procent in de staat Nevada en 75 procent in Washington. In veel Republikeinse staten (in het Midden en Zuiden van het land), bijvoorbeeld Alabama, Mississippi of Kentucky worden er veel meer begrafenissen gehouden: zo rond de 75 – 80 procent van alle uitvaarten.  

Canada

 • Gemiddelde kosten: € 5.810
 • Ruim 65 procent kiest voor een crematie

Een simpele begrafenis is in Canada al beschikbaar voor zo’n 3.400 euro. Maar dit bedrag kan snel oplopen, afhankelijk van de plechtigheden en omvang van de uitvaart. Volgens Inmemory.ca komen de gemiddelde kosten uit op 8.500 Canadese dollars, ofwel 5.810 euro.

Omdat de kosten van uitvaarten snel toenemen (met name in grote steden) kiezen veel Canadezen ervoor om de afscheidsplechtigheid thuis te doen. Men hoeft dan alleen de kosten voor de crematie zelf te betalen (ruim 1.000 euro).

Rusland

 • Gemiddelde kosten: € 720
 • 60 tot 70 procent kiest voor begrafenis

Vergeleken met Europa en de VS zijn de kosten van een uitvaart in Rusland aanzienlijk lager. Dat blijkt uit statistieken van de Russische Kamer van Koophandel. Begrafenissen volgens Christelijk-orthodoxe traditie zijn nog altijd de meest gebruikelijk in het land.

In grote steden, zoals Moskou en Kazan, waar het aantal inwoners flink toeneemt, zijn de kosten voor een uitvaart het hoogst. Ongeacht de nieuwe begraafplaatsen die de stadsbestuur om de 6 maanden toekent, slaagt dit proces er niet in het jaarlijkse aantal traditionele begrafenissen in te halen. Crematies komen hier daarom steeds meer voor vanwege beperkte ruimte.

China

 • Gemiddelde kosten: € 1.950
 • 56,4 procent kiest voor begrafenis

China is het land met de meeste aantal doden per jaar. Dat is ook niet zo gek: het land telt zo’n 1,4 miljard inwoners. Volgens schattingen overlijden er in China ieder jaar ongeveer 10,4 miljoen mensen. De kosten van een uitvaart in China zijn de afgelopen 20 jaar sterk gestegen. Steeds meer Chinezen kunnen de kosten ervan eigenlijk niet betalen. 

De kosten van een uitvaart in China verschillen ook sterk, afhankelijk van de locatie. In stedelijke gebieden liggen de kosten beduidend hoger dan op het platteland. In Hong Kong zijn de kosten voor een uitvaart het hoogst: tussen de 9.000 en 14.000 euro gemiddeld. Op het platteland kost een uitvaart tussen de 1.000 en 2.000 euro. 

Het Chinese ministerie van burgerzaken adviseert burgers om te kiezen voor land- en milieubesparende begrafenissen, inclusief het verspreiden van as rond bomen en bloemen.

India

 • Gemiddelde kosten: € 2.010
 • 75 procent kiest voor een crematie

Het eren van de doden vormt een belangrijk onderdeel in de Hindoeïstische cultuur met verschillende rituelen. Aan de uitvaart wordt traditiegetrouw veel aandacht besteed.

In de middenklasse en bovenste klassen van de samenleving in India wordt dan ook veel geld uitgegeven aan de uitvaart: meestal meer dan 4.000 tot 5.000 euro per overledene. Het armere deel van de bevolking kiest vaak voor directe crematie zonder poespas en een simpele ceremonie. De kosten hiervoor zijn meestal minder dan 100 euro. De verschillen in uitvaartkosten zijn dan ook enorm in India. 

Japan

 • Gemiddelde kosten: € 19.200
 • 99,8 procent kiest voor crematie

Bijna alle Japanners kiezen voor een crematie. Dat is nu eenmaal in de cultuur verweven. Desondanks is er ook nog sprake van een begrafenis, omdat het as wordt verzameld en wordt begraven op een boeddhistische begraafplaats. De afscheidsceremonie is in Japan vaak erg uitgebreid met diverse rituelen. De dood is nu eenmaal een belangrijk onderdeel in de Japanse cultuur.

De gemiddelde kosten voor een uitvaart in Japan liggen hoger dan waar dan ook ter wereld. Bedragen boven de 16.000 euro zijn gebruikelijk met uitschieters richting de 40.000 euro. In sommige Japanse steden zijn de kosten voor een graf schrijnend duur, tot wel 90.000 euro.

Het mooie aan de Japanse uitvaart is dat familie en vrienden geld geven aan de nabestaanden. Voor verre familieleden en vrienden is dit zo’n 40 euro per persoon. Voor naaste familieleden ongeveer 80 euro per persoon. Daardoor blijven de kosten voor de meeste Japanners betaalbaar.

Mexico

 • Gemiddelde kosten: € 580
 • Grootste deel Mexicanen kiest voor een begrafenis

In Mexico wordt een uitvaart voor het armste deel van de bevolking gesubsidieerd. De kosten voor hen komen neer op enkele honderen euro’s. De rest van de bevolking betaalt gemiddeld 580 euro voor een uitvaart.

Het rijkere deel van de Mexicaanse bevolking kiest vaak voor een uitgebreide, godsdienstige afscheidsplechtigheid. De tarieven van deze uitvaarten zijn vergelijkbaar met die in de VS (zo’n 7.600 euro).

Verenigde Arabische Emiraten

 • Gemiddelde kosten: € 8.000 
 • Moslims kiezen altijd voor een begrafenis

Bijna 90 procent van de bevolking van de Verenigde Arabische Emiraten (Dubai) is expat. Voor hen zijn de uitvaartkosten aanzienlijk hoger dan voor de lokale bevolking. Dat komt omdat expats de uitvaart vrijwel altijd in het land van herkomst organiseren. De kosten voor repatriëring zijn enorm, vaak vele duizenden euro’s voor een lichaam.

In onze ruwe schattingen komen de gemiddelde kosten voor een lokale Islamitische uitvaart neer op ongeveer 8.000 euro. 

Marokko

 • Gemiddelde kosten: € 3.000
 • Moslims kiezen altijd voor een begrafenis

De Marokkaanse wet staat het niet toe dat lichamen van overledenen worden gecremeerd. Dat komt omdat het Islamitische geloof in de grondwet is verweven. Er wordt daarom altijd gekozen voor een Islamitische begrafenis.

Volgens de Amerikaanse Ambassade in Marokko kost het voorbereiden en uitvoeren van de begrafenis in Marokko ongeveer 3.500 dollar (omgerekend ongeveer 3.000 euro).

Indien van toepassing voor Marokkaanse Nederlanders: voor transport van het lichaam van Nederland naar het land van herkomst, rekent men 2.500 euro (voor het lichaam plus één meereizend familielid). Voor ieder extra familielid komt daar nog eens 500 euro bij.

Zuid-Afrika

 • Gemiddelde kosten: € 3.220
 • 60 procent kiest voor begrafenis

In Zuid-Afrika ligt het sterftecijfer bijna twee keer zo hoog als in de rest van de wereld. Door de grote verschillen in inkomen zijn er ook enorme verschillen in de kosten van een uitvaart. De rijkere 10 procent van de bevolking (veelal blank) heeft aanzienlijk meer te besteden dan de rest van de bevolking.

De middenklasse besteed volgens hipp.co.za gemiddeld 3.220 euro aan een uitvaart. In de regio Johannesburg liggen de kosten van een uitvaart iets lager, op ongeveer 2.500 euro. In Kaapstad liggen de kosten iets hoger. 

Brazilië

 • Gemiddelde kosten: € 1.030
 • Grootste deel kiest voor begrafenis

Het is moeilijk om de gemiddelde kosten in Brazilië te bepalen, omdat er enorm veel verschil zit in het inkomen van burgers. In de Braziliaanse favela’s (krottenwijken) kost een uitvaart gemiddeld 52 euro. Maar in rijkere gebieden zijn de tarieven vergelijkbaar of zelfs hoger dan in Nederland: 8.450 euro. Gemiddeld komen de kosten in Brazilië neer op ongeveer 1.000 euro voor een begrafenis. Een crematie is iets duurder: 1.300 euro. 

In Brazilië wordt een uitvaart soms gratis aangeboden als men geen geld hiervoor heeft. 

Suriname

 • Gemiddelde kosten: € 6.720 
 • Meeste mensen kiezen voor begrafenis

Een traditionele Creoolse uitvaart in Suriname is behoorlijk prijzig. Dat komt omdat hier veel diensten bij zijn inbegrepen, zoals ritueel wassen, een dodenwake, transport naar de begraafplaats, graflegging en de plechtigheid. De gemiddelde kosten komen neer op ongeveer 6.700 euro.

De kosten kunnen lager of hoger uitvallen, afhankelijk van de kist en plechtigheden. Als er geen diensten worden georganiseerd om de overledene te gedenken, kan een directe begrafenis of directe crematie geregeld worden voor minder dan 800 euro.

Australië

 • Gemiddelde kosten: € 4.430
 • 65 procent kiest voor crematie

Uitvaartverzekeraars in Australië geven aan dat een crematie of begrafenis (inclusief ceremonie) zo’n 8.350 Australische dollar kost. Dat komt neer op 5.300 euro. Een basis crematie met bescheiden ceremonie is al beschikbaar voor zo’n 2.500 euro. In Australië zijn de uitvaartkosten hoger in de grote steden, zoals Sydney, Perth en Brisbane.

Turkije

 • Gemiddelde kosten: € 3.900
 • Crematies zijn verboden in Turkije

De kosten voor een begrafenis, inclusief graf liggen in Turkije tussen de 275 en 1.100 euro, afhankelijk van de locatie. Dat stelt Turkish Living. Daar komt nog ongeveer 3.000 tot 4.000 euro bij voor de religieuze receptie (sadaqa), verzorging van de uitvaart en een gedenkmonument bij het graf. 

Indien van toepassing: voor transport van het lichaam van Nederland naar het land van herkomst, rekent men 2.500 euro (voor het lichaam plus één meereizend familielid). Voor ieder extra familielid komt daar nog eens 500 euro bij.

Berekening

Bij het berekenen van de uitvaartkosten per land is uitgegaan van de gemiddelde kosten voor een gebruikelijke uitvaart in het betreffende land. Hierbij is ook rekening gehouden met de kosten van een begrafenis én een crematie in het betreffende land en het gemiddelde crematiepercentage. 

Bij raadpleging van bronnen werd vaak een bepaald bereik opgegeven (bijvoorbeeld 1.000 – 1.500 dollar). Van dit bereik is het gemiddelde genomen.

Indien exacte cijfers niet voorhanden waren, is gebruik gemaakt van schattingen en extrapolatie op basis van: 

 • Gemiddelde cijfers op basis van ervaringen
 • Keuzes die de meeste inwoners maken (sobere of juist uitgebreide uitvaart)
 • Omvang populatie
 • Gemiddeld inkomen

Tot slot is gebruik gemaakt van afrondingen (in tientallen) bij het weergeven van de totale gemiddelde kosten per land. 

Bronnen:

Een overzicht van alle gebruikte bronnen voor het berekenen van de grafkosten en bepalen van het percentage begrafenissen en crematies. 

Nederland

 • Nibud.nl 
 • Consumentenbond.nl
 • Cijfers uitvaartverzekeraars
 • Lvc-online.nl/viewer/file.aspx?FileInfoID=194
 • Verzekeraars.nl/media/3570/brochure-de-zin-van-de-uitvaartverzekering.pdf

Duitsland

 • Bestattungen.de/ratgeber/bestattungskosten
 • Anthropology.msu.edu

Verenigd Koninkrijk

 • Nafd.org.uk
 • Bbc.com/news/business-34424586

Italië

 • Hopesandfears.com/hopes/city/city_index/214309-cost-death-funeral
 • Funeralwise.com/customs/italian/

Verenigde staten

 • Nfda.org
 • Lhlic.com/consumer-resources/average-funeral-cost
 • Us-funerals.com
 • Cremationassociation.org

Canada

 • Lhlic.com/consumer-resources/average-funeral-cost
 • Inmemory.ca/resources/funeral-costs/
 • Cremationassociation.org
 • Canadianfunerals.com

Rusland

 • Moscow Chamber of Trade and Commerce
 • Russialist.org/average-funeral-cost-in-russia-is-830
 • Mos-ritual.ru/moscow-funeral-guide/articles/death-care-and-funeral-business-in-russia

China

 • Reuters.com/article/us-china-funerals/chinese-cant-afford-to-die-as-funeral-costs-soar-idUSPEK28264820070405
 • Theguardian.com/world/2019/apr/05/cant-afford-to-die-china-embraces-eco-burials-as-plot-prices-outstrip-housing

India

 • Quora.com/How-much-does-a-Hindu-funeral-cost-in-India-Im-looking-for-the-full-cost-including-cremation
 • Funeralwise.com/customs/hindu/

Japan

 • Jccu.coop/eng/
 • En.wikipedia.org/wiki/Japanese_funeral

Mexico

 • Findersinternational.ie/news/cost-of-dying-around-the-world/

Verenigde Arabische Emiraten

 • Hopesandfears.com/hopes/city/city_index/214309-cost-death-funeral
 • Askexplorer.com/dubai/residents/how-tos/living-in-dubai/death/arranging-a-burial-muslim

Marokko

 • Ma.usembassy.gov

Zuid-Afrika

 • Hippo.co.za/blog/insurance/average-funeral-costs-in-south-africa/

Brazilië

 • Br.usembassy.gov/u-s-citizen-services/death-of-a-u-s-citizen/
 • Cremation.org.uk/brazil-2017
 • Thebrazilbusiness.com

Australië

 • Budgetdirect.com.au/blog/how-much-does-a-funeral-cost-in-australia.html
 • Afda.org.au/preplanning

Suriname

 • In and out of Suriname: Caribbean Series vol 34. 
 • Un-sani.com/kosten

Turkije

 • Turkishliving.com

Overig

 • Parting.com
 • Xe.com/currencyconverter/ (peildatum: 24 juli 2019)
 • En.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_average_wage
 • En.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_cremation_rate