Doelgroepen

Uitvaartverzekering op latere leeftijd

Ook op latere leeftijd kunt u een uitvaartverzekering afsluiten. Bij de meeste verzekeraars kan dit zelfs tot de leeftijd van 75 jaar. De vraag voor sommigen is echter of dit zinvol is. Naarmate u ouder wordt, betaalt u namelijk steeds meer premie, omdat het risico op overlijden groter wordt.

Lees verder

Hoge premie

Voor een uitvaartverzekering met een waarde van 8.000 euro kan de premie oplopen tot bijna 80 euro per maand, afhankelijk van uw leeftijd. Als u op jonge leeftijd een uitvaartverzekering afsluit, wordt de premie over een langere periode verdeeld.

Overzicht uitvaartverzekeraars

Ook senioren kunnen op hun leeftijd nog steeds een uitvaartverzekering af te sluiten. Hieronder ziet u een overzicht van de verzekeraars en de uiterste leeftijd waarop u zich nog net kunt verzekeren.

UitvaartverzekeraarUiterste leeftijd
Monuta74
Lifetri74
DELA74
a.s.r.75

Gezondheidsverklaring

Houdt er wel rekening mee dat alle uitvaartverzekeraars een gezondheidsverklaring van u verlangen bij het aanvragen. De verzekeraar zal aan de hand van de verklaring beoordelen hoe groot het risico op overlijden is. In sommige situaties, bijvoorbeeld indien de verzekerde een chronische aandoening onder de leden heeft, kan de verzekeraar besluiten om:

  • Meer premie te vragen
  • De aspirant-verzekerde afwijzen voor de verzekering
  • Wachttijd (carenzjaren) op de ingangsdatum van de dekking toe te passen

Carenzjaren

Het is belangrijk om te weten dat in bepaalde gevallen er rekening gehouden moet worden met twee carenzjaren na het afsluiten van de polis. Dit houdt in dat binnen deze periode de verzekerde nog geen recht heeft op (volledige) uitkering. De carenzjaren worden gebruikt om het risico voor de uitvaartverzekeraar te beperken en een zo scherp mogelijke premie te bieden.

Carenzjaren kunnen ook worden toegepast bij uitvaartpolissen waarbij geen gezondheidsverklaring nodig is.

Koopsom uitvaartverzekering

Bij sommige verzekeringsmaatschappijen is het mogelijk om uzelf te verzekeren als u ouder bent dan 74. Dat kan door middel van een zogenaamde koopsom: u ‘koopt’ dan in één keer een verzekering die een dekking biedt bij overlijden, maar u betaalt geen premie per maand.

Uitvaartdeposito of uitvaartfonds

Bij de overige uitvaartverzekeraars kunt u zich vanaf de leeftijd van 75 jaar niet meer verzekeren voor een uitvaart. Wel bieden de meeste verzekeraars een uitvaartdeposito of uitvaartfonds aan waarmee u eenvoudig een bedrag kunt opbouwen om uw uitvaart te bekostigen.

Een deposito/uitvaartfonds is mogelijk bij.

U kunt eenmalig of vaker een bedrag storten waarover u rente ontvangt. Deze rente ligt doorgaans hoger dan bij een spaarrekening.

Bij overlijden komt er een (opgebouwd) bedrag vrij dat kan worden gebruikt om de uitvaart te bekostigen. Er wordt geen geldsom uitgekeerd. De nabestaanden kunnen het opgebouwde bedrag alleen gebruiken om de uitvaart te financieren. Als er een restant geldbedrag overblijft, zal dit wel worden uitgekeerd (vaak zijn hier voorwaarden aan verbonden).

Persoonlijke afweging

De meeste 50-plussers zijn van mening dat een uitvaartverzekering op latere leeftijd niet meer zinvol is. Dat bleek onlangs uit een onderzoek van Uitvaarverzekering.nl.

Of dat waar is, houden we in het midden. Het blijft namelijk, ongeacht uw leeftijd, een persoonlijke afweging of het afsluiten van een uitvaartverzekering zinvol is. Hieronder een opsomming van de mogelijke voor- en nadelen die u kunt gebruiken bij deze afweging:

VoordelenNadelen
U beslist zelf hoe uw afscheid eruitziet en u kiest een verzekeraar die daarbij past.U betaalt een relatief hoge maandpremie tot aan de leeftijd van 85 jaar of uw overlijden
U bent verzekerd voor kosten die uw nalatenschap of nabestaanden mogelijk niet kunnen opbrengen. U bent meestal na 2 carenzjaren verzekerd.Sparen voor een uitvaart is boekhoudkundig vaak (maar zeker niet altijd) goedkoper. Dat komt mede omdat crematie- of begrafeniskosten van de erfenis afgetrokken mogen worden. U betaalt daarover dus geen erfbelasting van 10 tot 40 procent. Dat geldt niet voor de premie die u betaalt aan de uitvaartverzekeraar.
Uw nabestaanden worden niet opgezadeld met de kosten van uw uitvaart. Dat kan ook voor u zelf een gevoel van rust geven. 

Wat zegt een assurantieadviseur?

Door assurantieadviseurs wordt doorgaans aangeraden om een verzekering af te sluiten als u het risico op bepaalde kosten niet kunt dragen.

Het verschil bij een uitvaartverzekering ten opzichte van andere verzekeringen is echter dat het vaststaat dat u ooit zult overlijden. Het risico op kosten bij een uitvaart is dus 100 procent.