Uitvaartzaken

Multiculturele uitvaart

Nederland is een multiculturele samenleving met talloze nationaliteiten, culturen en religies. Er is daarom ook ruimte voor het organiseren van een multiculturele uitvaart. Hierbij kan rekening worden gehouden met vrijwel alle rituelen en gebruiken.

Lees verder

Passende uitvaartverzekering

Uw uitvaartverzekeraar kan u helpen met het verzorgen van een passende multiculturele uitvaart in Nederland of in het buitenland. De meeste verzekeraars hebben verschillende uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen in bezit, waar u een uitvaart volgens uw cultuur en religie kunt regelen.

Als u uw wensen van een multiculturele uitvaart – in Nederland of het buitenland – mogelijk wilt maken, kunt u overwegen om een kapitaalverzekering af te sluiten. Dit type uitvaartverzekering kent namelijk twee belangrijke eigenschappen:

 1. U bepaalt zelf de hoogte van de uitkering.
 2. U kunt zelf beslissen wat u met het geld van de uitkering doet.

Verder kunnen de uitvaartwensen naar wens vooraf worden vastgelegd, zodat de uitvaartondernemer u binnen een kort tijdsbestek kan bijstaan bij de uitvaartverzorging.

Hieronder een overzicht van verschillende multiculturele uitvaarten en de gebruiken/rituelen die daarbij horen:

Islamitische begrafenis

De islam kent verschillende gewoonten en rituelen rondom de uitvaart. Een bepaalde boodschap staat centraal binnen het geloof: Allah die het leven geeft en Allah die het leven neemt.

Kort na het overlijden worden overleden moslims gewassen door familieleden en vrienden middels een rituele bewassing. Het lichaam wordt daarna in doeken gewikkeld en, na het dodengebed, zo snel mogelijk begraven. Het lichaam wordt op zijn/haar rechterzijde in het graf gelegd met het gezicht naar Mekka. Na enkele besproeiingen met water wordt het graf gesloten. Crematies komen niet voor binnen de islam.

Op Uitvaartverzekering.nl vind je alle informatie over een islamitische uitvaart.

Chinese begrafenis

Binnen de Chinese cultuur bestaan er uiteenlopende tradities en gebruiken. Hetzelfde geldt voor de Chinese begrafenis.

 1. De uitvaart begint meestal in een rouwcentrum waarbij de nabestaanden nog een laatste keer afscheid kunnen nemen.
 2. Daarna wordt de kist gesloten en naar de begraafplaats gereden.
 3. De rouwstoet zal stoppen bij het huis van de overledene, waarbij er nog bepaalde rituelen worden uitgevoerd, zoals het aansteken van wierookstokjes.
 4. Vervolgens wordt de kist bij het graf geplaatst waar de familie gelegenheid krijgt voor een ander belangrijk ritueel: neerzetten van voedsel, geschenken en dodengeld (nepgeld), zodat de overledenen dit in het hiernamaals kunnen gebruiken. De kist wordt ook vaak bestrooid met rijst.

Een Chinese uitvaart kent tot slot nog de volgende kenmerken:

 • Crematies komen relatief weinig voor
 • Gebruik van een solide uitvaartkist die geen lucht of vocht doorlaat
 • De kleur wit veel voor. dit is in China de kleur van rouw, dood en verdriet

Joodse uitvaart

In het Joodse geloof staat het leven centraal. Er word dan ook zeer eerbiedig en respectvol omgegaan met de doden. Er zijn duidelijke voorschriften en regels rondom sterven, de uitvaart en rouw.

Een Joodse uitvaart kenmerkt zich door:

 • Familie of vrienden doen de laatste verzorging van het lichaam, bijvoorbeeld middels een rituele wassing
 • Altijd een begrafenis, nooit een crematie
 • Een spoedige begrafenis, het liefst binnen 36 uur na overlijden

Afro-Surinaamse uitvaart

Een Afro-Surinaamse uitvaart kent een grote verzameling van tradities en gewoonten. Kenmerkend aan de Surinaamse tradities is dat een uitvaart relatief uitbundig en intens wordt doorleefd. Verder wordt het overlijden niet als eindstadium gezien.

Andere belangrijke kenmerken van een Afro-Surinaamse uitvaart zijn:

 • Een rituele wassing voorafgaand aan de begrafenis
 • Veel gezang (rouwliederen)
 • De kleur wit komt veel voor, bijvoorbeeld in de kleding, de rouwauto en de kist
 • Meerdere herdenkingsbijeenkomsten na de begrafenis

Hindoestaanse uitvaart

In het Hindoestaanse geloof draait alles om de goddelijke oerbron: het Brahman. Alles dat ontstaat en keert terug in en uit deze bron. Bij een overlijden is het belangrijk dat de overledene op korte termijn wordt gecremeerd. Cremeren is volgens het hindoeïsme namelijk de snelste manier om het lichaam te laten terugkeren bij de bron (reïncarnatie).

Kort na het overlijden wordt de overledene gebracht naar het uitvaartcentrum voor het uitvoeren van rouwrituelen, zoals een wassing, het zingen van mantra’s en het uitvoeren van diverse gebeden en andere plechtigheden. Alleen een mannelijk familielid mag de rituelen uitvoeren. Hiervoor moet hij zijn hoofd eerst kaalscheren. Tijdens de crematie is het belangrijk dat de nabestaanden het lichaam zien branden. De oudste zoon mag de kist in de oven duwen. Het as wordt vaak verstrooid in stromend water.

Boeddhistische uitvaart

Bewustzijn staat centraal in het boeddhistische geloof. Daarom wil een boeddhist zijn leven het liefst bewust afsluiten. Daarnaast wordt er na de dood uitgegaan van reïncarnatie: zolang u niet bent verlicht wordt u opnieuw geboren. Dit gebeurt na 49 dagen, wanneer de rouwperiode is afgesloten.

Binnen het boeddhistische geloof zijn er verschillende uitvaartrituelen en gebruiken. In de meeste gevallen kiezen boeddhisten voor een crematie. Na het overlijden wordt het lichaam een aantal uur niet aangeraakt. Daarna worden verschillende gebeden en plechtigheden uitgevoerd en wordt het lichaam gecremeerd of begraven.