Verzekeringszaken

Uitvaartverzekering opzeggen/stopzetten

Het is mogelijk om een uitvaartverzekering stop te zetten of op te zeggen. Hier zijn echter vrijwel altijd kosten aan verbonden.

Ook is er sprake van een opzegtermijn van één of twee maanden. Dit staat in de polisvoorwaarden aangegeven.

Lees verder

Opties

Het opzeggen of stopzetten kan middels verschillende opties, namelijk:

  1. Het premievrij maken van de polis
  2. Het afkopen van de polis
  3. De oude verzekering omzetten in een nieuwe uitvaartverzekering

Premievrij maken

Bij het premievrij maken van de polis stopt de premiebetaling, maar blijft de verzekering wel doorlopen tot het overlijden. De uitvaartverzekeraar zal dan wel een bepaald bedrag uitkeren. Hoe hoog dat bedrag is hangt af van:

  • De voorwaarden van de polis
  • De betaalde premie
  • De waarde van de premie bij overlijden, want door rente kan de premie in de loop van de tijd meer waard zijn geworden

Afkopen polis

Bij het afkopen van de uitvaartverzekering wordt de verzekering opgezegd en heeft de verzekerde geen recht meer op een uitkering/vergoeding bij overlijden. Afhankelijk van de hoeveelheid betaalde premie en de polisvoorwaarden heeft de verzekerde soms wel recht op de afkoopwaarde van de uitvaartverzekering. Informeer bij uw uitvaartverzekeraar hoe de afkoopwaarde wordt berekend.

–> Meer informatie over het afkopen van een uitvaartverzekering

Oude verzekering omzetten

In de meeste gevallen is het mogelijk om de huidige uitvaartverzekering om te zetten in een andere, uitgebreide polis bij dezelfde verzekeraar. Informeer hierover uw uitvaartverzekeraar.

Overstappen naar een andere uitvaartverzekeraar is doorgaans ook mogelijk, maar dat zal financieel vaak ongunstig zijn.

Actief maken oude uitvaartverzekering

Als u na een tijd besluit dat u eigenlijk de oude uitvaartverzekering weer in werking wilt stellen, dan is dat in overleg met de uitvaartverzekeraar in sommige gevallen mogelijk. Er kunnen dan wel bepaalde voorwaarden gelden:

  • Bij afkoop uitvaartverzekering: de afgekochte verzekering is binnen een half jaar weer actief gemaakt en de uitgekeerde afkoopwaarde wordt terugbetaald.
  • Bij een premievrije verzekering: de verzekering wordt binnen een paar jaar weer actief gemaakt en alle achterstallige premie wordt betaald aan de verzekeraar.