Verzekeringszaken

Oude uitvaartpolissen vinden en verzilveren

Een oude uitvaartpolis kan in de loop van tijd verloren gaan. Gelukkig zijn er manieren om oude polissen boven water krijgen en te verzilveren.

Lees verder

Zoekgeraakte uitvaartverzekering

Oude uitvaartpolissen kunnen om tal van redenen zoekraken, bijvoorbeeld:

 • Omdat de verzekeraar niet meer bestaat
 • Omdat de verzekeraar is overgenomen
 • Omdat de administratie zoek is geraakt

Soms weten nabestaanden niet of hun overleden dierbare überhaupt een uitvaartverzekering had afgesloten.

Stappenplan

Het is belangrijk om erachter te komen of uw overleden dierbare een ‘oude’ uitvaartpolis had.

Middels het onderstaande stappenplan komt u er snel achter:

 • Of er oude polis is
 • Bij welke verzekeraar deze is ondergebracht
 • Hoe u de oude polis kunt verzilveren

Lees dus snel verder.

1. Duik in de administratie

Omdat de dekking van uitvaartverzekeringen vele tientallen jaren doorloopt, kan het voorkomen dat de uitvaartverzekeraar waar de overleden dierbare een polis had afgesloten in de loop van tijd failliet is gegaan of is overgenomen door een andere verzekeraar. Het is dan behoorlijk lastig om erachter te komen wie de oude polis nu beheert.

De eerste en gemakkelijkste stap is om te duiken in de administratie. Hier vindt u mogelijk de polis zelf of andere bewijzen van een afgesloten uitvaartverzekering.

Bij het doorspitten van de administratie let u ook op de namen van verzekeraars en namen van polissen die nu niet meer bestaan. Om u daarbij te helpen heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een speciaal archief met namen van oude polissen, uitvaartverzekeraars, levensverzekeraars en begrafenisfondsen opgesteld, inclusief de namen van de verzekeraars die de polissen nu in beheer hebben. Neem hiervoor contact op met De DNB: 0800 020 1068.

Overzicht oude polissen

Bent u op zoek naar een verloren uitvaartpolis? Of bent u op zoek naar een oude levensverzekering?

Hieronder vindt u een overzicht van oude uitvaartverzekeraars en door welke nieuwe verzekeraars ze zijn overgenomen.

Oude verzekeraarNieuwe verzekeraar
AegonArdanta
Agis LevenMonuta
Algemeen BelangDELA
AMEVArdanta
AVVLYarden
AuroraOHRA
AXA LevensverzekeringReaal
AxentArdanta
BudgetUitvaartPolisDELA
ConcordiaReaal
De CentraleReaal
De Utrecht N.V.Ardanta
DLG verzekeringenReaal
FlorentisTwenthe uitvaartverzekering
GeneraliArdanta
HAV BankArdanta
Hooge HuysReaal
LevobAchmea
NIVOArdanta
NUVAYarden
NorthwestYarden
N.V. Noord-BrabandOHRA
ProteqReaal
RVS Victoria VestaNationale Nederlanden
Stad RotterdamArdanta
Verzekerings UnieArdanta
ZelfReaal

U kunt bij de nieuwe verzekeraar terecht om uw uitvaartverzekering te verzilveren, af te kopen of premievrij te maken.

Op Uitvaartverzekering.nl staat een overzicht met alle huidige uitvaartverzekeraars.

2. Bekijk de bankafschriften

Vindt u niets in de administratie?

Dan kan het zinnig zijn om de bankafschriften te bekijken. Hier vindt u misschien een naam van een uitvaartverzekeraar, zodat u weet met wie u contact kunt opnemen.

Bij vanatotzekerheid.nl krijgt u een lijst met de uitvaartverzekeraars die anno 2023 en 2024 in Nederland actief zijn.

3. Is er een assurantieadviseur?

Heeft u nog steeds geen bewijs van een uitvaartpolis gevonden?

Zoek dan uit of de overledene misschien een assurantieadviseur had. Hij/zij kan u verder helpen en weet mogelijk zelfs bij welke verzekeraar uw overleden dierbare een polis had afgesloten.

4. Raadpleeg het Verbond van Verzekeraars

Ten slotte kunt u ook terecht bij de nabestaandendesk van Het Verbond van Verzekeraars. Zij kunnen voor u uitzoeken of u (of uw nabestaanden) recht hebben op een uitkering na overlijden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde zoekservice voor polissen.

Via de website van Het Verbond kunt u de aanvraag indienen, maar hier zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden.

U kunt namelijk alleen informatie opvragen:

 1. Als het gaat om een polis van uzelf
 2. Als de verzekerde (uw dierbare) is overleden
 3. Als u een erfgenaam, kind, echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner van de overledene bent. Of als u de persoon bent die is aangewezen om de nalatenschap af te handelen, bijvoorbeeld een notaris.
 4. Als u een aantal documenten meestuurt waaruit blijkt dat aan voorwaarde 1 en 2 hierboven is voldaan.

Op basis van de aangeleverde informatie gaan de verzekeraars, in opdracht van Het Verbond, op zoek naar verzekeringen op naam van de overledene. Vervolgens zal Het Verbond aan u (de aanvrager) melden of er iets is gevonden. Het is vervolgens aan u om contact te zoeken met de verzekeringsmaatschappijen of fondsen waar iets is gevonden.

Verder belangrijk:

 • Het indienen van een aanvraag bij Het Verbond van Verzekeraars kan via een normaal aanvraagformulier of digitaal.
 • De procedure van Het Verbond van Verzekeraars kan twee tot drie maanden duren.
 • Verzekeraars zijn gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

5. Polis gevonden?

Als blijkt dat u (of uw nabestaanden) recht hebben op een uitkering, kan er contact worden opgenomen met de betreffende verzekeraar. Wettelijk gezien hebben nabestaanden tot vijf jaar na overlijden van de verzekerde recht op uitkering door een uitvaartverzekeraar.

Weet dat u vervolgens altijd zelf een vrije keuze heeft bij het kiezen van een uitvaartbegeleider, ongeacht de verzekering die staat op naam van de overledene.

6. Hoeveel is uw uitvaartverzekering waard?

Het is erg lastig om een goede inschatting te maken van de actuele waarde van een oude uitvaartverzekering.

Het hangt sterk af van:

 • Het type polis die u heeft afgesloten.
 • Wanneer u de verzekering heeft afgesloten
 • Of de verzekering is geïndexeerd
 • Wat het verzekerde bedrag is

U kunt bij uw huidige verzekeraar nagaan hoeveel uw oude uitvaartverzekering op dit moment waard is.