Overlijden

Overlijdensakte

Een overlijdensakte is cruciaal voor juridische doeleinden; het dient als officieel bewijs voor erfkwesties, het beëindigen van sociale en financiële verplichtingen, en voor het regelen van zaken als pensioen en verzekering van de overledene.

In dit dossier kom je er alles over te weten.

Lees verder

Wat is een overlijdensakte?

De overlijdensakte is een wettig document waarin staat dat waar en wanneer een bepaalde persoon is overleden. Het is een schriftelijk bewijs van een overlijden. Het document is vaak nodig voor administratieve handelingen, zoals het opzeggen van een contract, zoals een huurovereenkomst.

Voorafgaand aan het opmaken van de overlijdensakte is er eerst een overlijdensverklaring nodig. Deze kan alleen worden opgemaakt door iemand die hier bevoegd voor is, zoals een arts of gemeentelijke lijkschouwer. Deze persoon wordt de schouwarts genoemd.

Hoe kan ik de overlijdensakte opvragen?

De familie van de overledene of een uitvaartverzorger kan de overlijdensoverakte opvragen.

Dit gaat in drie stappen:

 1. Gebruik de overlijdensverklaring om aangifte doen bij de burgerlijke stand van de gemeente waarin de persoon is overleden.
 2. De gemeente maakt de akte van overlijden op
 3. De uitvaartverzorger en familie krijgen hiervan een uittreksel.

Bij een natuurlijke dood wordt geacht dat er binnen 5 dagen aangifte wordt gedaan van een overlijden bij de gemeente. Aan deze procedure zelf zijn geen kosten verbonden, hoewel er in sommige gemeentes wel een vergoeding wordt gevraagd voor het uittreksel.

De kosten liggen rond de 10 a 15 euro per akte. Doorgaans wordt de akte binnen vijf werkdagen opgestuurd. Naar wens kunt u ook een internationaal uittreksel krijgen.

Goed om te weten:

In de meeste Nederlandse gemeenten kunt u de akte van overlijden online of per post kunt aanvragen. U hoeft dan niet naar het gemeentehuis.

Wat staat er in de overlijdensakte?

In de overlijdensakte moeten verplicht een aantal zaken worden opgenomen met informatie over de overledene:

 • Datum en plaats van het overlijden
 • Naam en adres overleden persoon
 • De geboorteplaats
 • Gegevens van de aangever van het overlijden

De gegevens die in de akte staan worden doorgegeven aan de relevante instanties, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.

Na 50 jaar wordt de akte overgedragen aan het gemeentearchief.

Waar is de overlijdensakte voor nodig?

Het uittreksel van de akte van overlijden is nodig voor het regelen van bepaalde zaken, zoals:

 • Verstrekken van een kopie van het testament
 • Huur opzeggen
 • Aanvragen van pensioen voor de nabestaanden
 • Afhandelen van financiële belangen van de overledene
 • Voor het aangaan van een nieuw huwelijk of partnerschap (door de weduwe of weduwnaar)
 • Aanvragen van een uitkering van een levensverzekering, zoals een overlijdensrisicopolis