Overlijden

Overlijdensuitkering

Bij een overlijden van iemand in loondienst of met een uitkering, ontvangen de nabestaanden vaak een zogenaamde overlijdensuitkering. Deze is gelijk aan één maandinkomen of de hoogte maandelijkse uitkering die door de uitkeringsinstantie, zoals het UWV, op de rekening van de overledene wordt overgemaakt.

Lees verder

Wie ontvangt een overlijdensuitkering?

De overlijdensuitkering wordt overgemaakt naar de rekening van de overledene. Het geld is bedoeld voor de directe nabestaanden, meestal de partner of minderjarige kinderen van de overledene. Zijn die er niet? Dan is de uitkering voor de persoon die tot de dag van het overlijden met de overledene in één huis woonde.

Zijn er geen directe nabestaanden? Dan hoeft de werkgever of uitkeringsinstantie de overlijdensuitkering ook niet over te maken. Ook als er alleen meerderjarige kinderen als nabestaande zijn, hoeft er niet te worden uitgekeerd.

Hoe hoog is de overlijdensuitkering?

Of iemand wel of niet in aanmerking komt voor de uitkering, hangt af van een aantal voorwaarden. Ook de hoogte van de uitkering kan verschillen.

De uitkering bedraagt één bruto maandsalaris of de maandelijkse uitkering, inclusief vakantiegeld. Over het salaris of de uitkering hoeft geen belasting meer betaald te worden, over het vakantiegeld wel. De uitkering kan ook hoger uitvallen, afhankelijk van de regels in de CAO of afspraken met de werkgever. Dit hogere deel is echter niet belastingvrij.

Aanvragen overlijdensuitkering

Nabestaanden hoeven doorgaans weinig te doen om de overlijdensuitkering te ontvangen. Zij hoeven vaak alleen een automatisch opgestuurd formulier in te vullen die vervolgens weer wordt opgestuurd naar het UWV of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).