Verzekeringszaken

Overstappen van uitvaartverzekering

Wilt u veranderen van uitvaartverzekering of uitvaartverzekeraar, bijvoorbeeld omdat u de premie te hoog vindt of ontevreden bent over de service? Dat is mogelijk, maar lang niet altijd in uw voordeel.

In dit artikel wordt toegelicht hoe dat komt. Verder wordt uitgelegd hoe u kunt overstappen van uitvaartverzekering en welke aandachtspunten hierbij komen kijken.

Lees verder

1. Huidige polis afkopen of premievrij maken

De eerste stap is het opzeggen van uw huidige uitvaartverzekering door deze ‘af te kopen’ of ‘premievrij te maken’:

Afkopen

Afkopen houdt in dat de dekking vervalt en u stopt met het betalen van premie. In veel gevallen krijgt u wel een deel van de afkoopwaarde mee, omdat u mogelijk al meerdere jaren premie hebt betaald.

Het afkopen van een uitvaartverzekering is financieel gezien vrijwel nooit voordelig, omdat de afkoopwaarde lager is dan de premie die u tot dusver heeft betaald. Bovendien brengen sommige verzekeraars een vast bedrag in rekening als u de begrafenisverzekering afkoopt.

Meer over het afkopen van een uitvaartverzekering leest u hier terug.

Let op:

Het is niet mogelijk om uw huidige verzekeringscontract mee te nemen naar een andere verzekeraar tegen verbeterde voorwaarden.

Premievrij maken

Een andere optie is om de begrafenisverzekering premievrij te maken. De verzekering blijft dan wel actief, maar u stopt met het betalen van premie. Houdt er wel rekening mee dat de uitkering lager kan uitvallen door het premievrij maken van de polis.

Sommige verzekeraars brengen bovendien kosten in rekening voor het premievrij maken. Dit kan een eenmalig bedrag zijn of een bepaald percentage van het opgebouwde kapitaal.

2. Nieuwe verzekering afsluiten

De tweede stap is om een nieuwe uitvaartverzekering af te sluiten bij een uitvaartverzekeraar naar keuze. Houdt er wel rekening mee dat de premie vrijwel zeker hoger is dan uw oude polis, omdat u ouder bent geworden. Ook kan er iets zijn veranderd aan uw gezondheidssituatie waardoor u meer premie moet afdragen. U sluit in dit geval dus een nieuwe, duurdere polis af en begint opnieuw met sparen voor uw uitvaart door premie te betalen. Om deze reden is een overstap van uitvaartpolis meestal ook niet interessant.

Bent u vastberaden om een nieuwe uitvaartverzekering af te sluiten? Let dan in elk geval op de volgende punten:

  • De soort verzekering (natura, kapitaal of combinatie)
  • De hoogte van de uitkering
  • De looptijd van de verzekering (tot wanneer betaalt u premie)
  • De ervaringen die klanten hebben met de verzekeraar

Alternatief: bijverzekeren

Een alternatief voor het overstappen van uitvaartverzekering is ‘bijverzekeren’. Dit houdt in dat u uw huidige uitvaartverzekering laat doorlopen en een extra verzekering afsluit. Deze verzekering vormt dan een aanvulling op uw huidige pols. Kortom, u bouwt bij twee verzekeraars een kapitaal op om uw uitvaart te bekostigen.

Let wel:

Bijverzekeren is eigenlijk alleen interessant als u de dekking van uw huidige uitvaartverzekering onvoldoende vindt.