Verzekeringszaken

Renseignering uitvaartverzekering

Verzekeringsmaatschappijen, waaronder uitvaartverzekeraars, zijn bij wet verplicht om bepaalde gegevens door te spelen naar de belastingdienst. Dit noemt men renseignering. Deze informatieplicht is ingegaan op 1 januari 2012.

Lees verder

Om welke gegevens gaat het?

De belastingdienst mag in het kader van renseignering geen persoonlijke gegevens opvragen, maar wel:

  • Lijfrentepremies
  • Depotwaardes
  • De waarde van een verzekering die door rente vermogen opbouwt

Renseignering is een ingewikkelde term die de verzekerde eigenlijk alleen terugziet in de polisvoorwaarden van zijn/haar verzekering. Toch is het belangrijk dat de verzekerde op de hoogte is van de consequenties van renseignering.

Waarom is renseignering nodig?

Renseignering is nodig, omdat de belastingdienst inzage wilt hebben in uw vermogen. Een levensverzekering of uitvaartverzekering wordt gezien als een vermogen dat wordt opgebouwd. Daarvan kan namelijk bepaald worden hoeveel belasting u moet betalen.

Uitzonderingen

Voor een uitvaartverzekering geldt dat als de waarde van de verzekering onder de 6.859 euro ligt, er geen melding hoeft te worden gedaan bij de belastingdienst. U wordt dan vrijgesteld van vermogensbelasting. Aan het einde van ieder jaar krijgt u van de uitvaartverzekeraar een bericht over de actuele waarde van de afgesloten polis.

Belangrijk:

Bij de waardebepaling gaat het om de waarde op 31 december van een bepaald jaar en niet om het door u verzekerde bedrag. Meer informatie over dit onderwerp vindt u terug op deze pagina.

Vermogensbelasting

Is de waarde van de uitvaartverzekering hoger dan 6.859 euro? Dan wordt het hele bedrag door de belastingdienst meegerekend als vermogen. Zodra uw vermogen boven 21.139 euro uitkomt, betaalt u vermogensbelasting. Deze bedraagt 1,2 procent (box 3).

Voorbeeld

Uw uitvaartverzekering heeft eind 2017 een waarde van 8.650 euro. Daarnaast heeft u een privévermogen van 34.000 euro. Uw totale vermogen komt uit op: 42.650 euro. Over de eerste 21.139 euro hoeft u geen belasting te betalen:

  • U betaalt 1,2 procent belasting over een bedrag van: 42.650 – 21.139 = 21.511 euro.
  • De vermogensbelasting bedraagt voor 2017: 21.511 x 0,012 = 258 euro.