Algemeen

Uitvaartvereniging

Een uitvaartvereniging is een vereniging van personen die door het betalen van contributie recht hebben op een (gedeeltelijk) betaalde uitvaart. Bijna alle uitvaartverenigingen hebben de juridische vorm “vereniging’, waardoor de leden in de algemene ledenvergadering (ALV) het hoogste gezag vormen.

Lees verder

Wat doet een uitvaartvereniging?

De belangrijkste taak van een uitvaartvereniging is om de uitvaart van haar leden te verzorgen. Hierbij wordt er uiteraard rekening gehouden met de wensen van de overledene.

Voor het verzorgen van de uitvaart wordt er vaak een bode ingeschakeld die desgewenst alles kan regelen, zoals opbaring, vervoer, advies, rouwadvertenties en hulp bij het kiezen van een kist.

De meeste uitvaartverenigingen bestaan al heel lang en zijn ontstaan uit de burenplicht. Vroeger had vrijwel ieder dorp een eigen uitvaartvereniging. Dat is tegenwoordig wel anders, want veel uitvaartverenigingen zijn overgenomen door uitvaartverzekeraars. Toch zijn er nog altijd een fors aantal uitvaartverenigingen actief.

Korting

Vaak heeft de uitvaartvereniging afspraken gemaakt met bepaalde bodes waardoor de leden een korting krijgen op het tarief voor het verzorgen van de uitvaart.

Uitkering

Doorgaans zorgt de uitvaartvereniging in eerste instantie voor het betalen van de rekeningen die komen kijken bij de begrafenis of crematie. Vervolgens zal de vergoeding/uitkering die hoort bij het lidmaatschap van de totale kosten worden afgetrokken. Het deel wat overblijft, wordt aan de nabestaanden gefactureerd.

De hoogte van de uitkering hangt vooral af van de betaalde contributie.

Verschil met uitvaartverzekeraar

Een uitvaartvereniging is geen verzekeraar. Sterker nog er zijn belangrijke verschillen te benoemen:

UitvaartverenigingUitvaartverzekeraar
U betaalt een ledencontributie.U betaalt premie.
Leden hebben inzage (en enige zeggenschap) over gang van zaken en ontwikkelingen binnen de vereniging.Verzekerden hebben geen invloed op het beleid van de verzekeraar.
Geen winstoogmerk.Vaak wel winstoogmerk.
Lokaal georganiseerd.Landelijk georganiseerd.
Er wordt veel gewerkt met vrijwilligers.Medewerkers worden betaald.
Alleen mogelijk om lid te worden als u ‘in de omgeving’ woont.Afsluiten verzekering kan ongeacht waar u woont.

Bij sommige uitvaartverenigingen bouwt u naar loop van tijd bepaalde rechten op. Dit kunt u navragen bij de vereniging.

Voor- en nadelen

  • Een uitvaartvereniging is meestal een stuk voordeliger dan een uitvaartverzekering. Dat komt omdat er geen winstoogmerk is en er wordt gewerkt met vrijwilligers.
  • Bovendien heeft u als lid van een vereniging inzage in de gang van zaken en kan u invloed uitoefenen op het beleid.
  • Een ander voordeel is dat u bij een uitvaartvereniging altijd zelf de keuze houdt in de keuze voor een begrafenisondernemer. Bij veel natura uitvaartverzekeringen bent u namelijk aangewezen op uitvaartondernemers die een contract hebben gesloten met de uitvaartverzekeraar.
  • Tot slot is gebleken dat lidmaatschap bij een uitvaartvereniging helpt om de saamhorigheid en leefbaarheid in de leefomgeving te vergroten.

Het nadeel is dat u alleen lid kunt worden als u woonachtig bent in het werkgebied van de uitvaartvereniging. Mocht u tijdens uw periode van lidmaatschap verhuizen? Dan zal de uitvaartvereniging bij overlijden overigens nog steeds een geldsom uitkeren waar u recht op heeft.

Iets voor u?

Als u een alternatief zoekt voor een uitvaartverzekering, is een uitvaartvereniging wellicht een goed idee. De contributie is een stuk lager dan de premie bij een uitvaartverzekeraar. De beleggingen van deze stichtingen zijn risicomijdend en etisch verantwoord. Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing als u geld onderbrengt bij een uitvaartvereniging.

Ten slotte kan de uitvaartvereniging namens u bemiddelen indien er onverhoopt iets fout mocht gaan met het regelen van de uitvaart of de financiële afwikkeling.